Thor Einar Hanisch
agderkultur banner

Thor Einar Hanisch

Thor Einar Hanisch samarbeidet med Torvald Slettebø om Agderkultur fra starten i 2002 til Torvalds bortgang i 2012 og har fortsatt hovedansvaret for innholdet på portalen. Han har hatt flere engasjerende roller i utviklingen av høyere utdanning og forskning, på Sørlandet og nasjonalt/regionalt. Fra arbeidet med desentralisert handelshøyskole-virksomhet under NHH for å få til et økonomisk college, og universitetsundervisning under UiO i Kristiansand fra 1966 til 1969, og fram til Universitetet i Agder slik det framstår i dag. Blant rollene han har hatt er å være undervisningsleder/administrativ nesteder for Agder distriktshøyskole 1969 til 1972, med rektor Halvor Vegard Hauge som direktør, byråsjef for distriktshøyskolene og nestleder, under Ingjald Ørbeck Sørheim, i seksjon for distriktshøgskoler i Utdannings- og forskningsdepartementet fra 1972 til 1978, Regional høyskoledirektør for Hordaland 1978 til 1980, og for Agder- fylkene fram til Høgskolen i Agder og Universitetet i Agder ble etablert med egne styrer, henholdsvis i 1994 og 2007. Fram til fylte 70 i 2002 var Hanisch direktør/seniorrådgiver ved UiA, og tok sammen med professor Ernst Håkon Jahr initiativ til å omdanne Agder Akademi (fra 1962) til Agder Vitenskapsakademi (fra 2002) og var akademiets sekretær og redaktør av akademiets årboker fram til 2012, med Jahr som preses og professor Leiv Storesletten som visepreses.

Siden har Hanisch tatt initiativ, først sammen med Generalmajor Litleskare, til å etablere monumentet "Opplæring gjennom 1000 år" på Kampus Gimlemoen. Så fra 2012 til General Oscar Wergelands Hus, innviet som dette av universitetsdirektør Tor A. Aagedal i 2012. Dette, det eldste og mest verneverdige huset på Gimlemoen, huser i dag administrasjonen for Agderkultur, UiA Senioruniversitetet, UiA Seniorsenteret Gimlemoen og UiA Pensjonistklubb, alle koordinert av Hanisch. Agder Vitenskapsakademi holder også til i huset, som en autonom enhet, som AvAs styrearena, og som rekrutteringssenter for internasjonale studier for leger, tannleger og psykologer i samarbeid med utvalgte polske og tsjekkiske universiteter.

Avdukning av minnesmerke på Gimlemoen

Publikasjoner

Slektshistorie

Gabriel Scott

Kirsten og Thor Einar har lenge hatt et stort engasjement for å fremme Gabriel Scotts litteratur. De var ledere av Gabriel Scott Selskabet fra 2007 til 2011, deretter engasjert som redaktører frem til 2013, og fortsetter i dag som journalister for meldingsbladet Treskoposten, som publiseres hvert halvår. Under Gabriel Scott Dagene i august 2019 ble de sammen utnevnt til æresmedlemmer av Selskabet. Arne Henriksen ble også utnevt til æresmedlem ved samme annledning.

Kirsten og Thor Einar Hanisch blir utnevnt som æresmedlemmer i Gabriel Scott Selskabet


Utdrag fra Treskoposten