agderkultur banner


Sang og musikk i Vest-Agder
Sang og musikk i Vest-Agder - Arne Stakkeland (pdf)

- Utvikling av undervisningstilbudet med særlig fokus på kulturskolene

Et dokumentasjons- og forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder Fakultet for kunstfag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk 2016

Arne Stakkeland omslag


Kattegat-Skagerak prosjektet
Kattegatt Skagerak regionen kart fra omslag

Kattegat-Skagerak prosjektet er et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt om kulturutvikling på 1800-tallet i Kattegat-Skagerak regionen. Prosjektet er et sammerbeid mellom universitetene i Gøteborg, Oslo, Bergen, Århus og Aalborg, Agder distriktshøgskole, museer i Udevalla, Kristiansand, Randers og Grenå; arkiv i Arendal, Hjørring og Skagen, Statsarkivet i Kristiansand og folkemusikkarkivet i Bergen.

Prosjektets hovedmål er å analysere endringene i hverdagskultuen i regionen fra begynnelsen til slutten av århundret. Arbeidet foregår i grupper som hver tar for seg: 1) den økonomiske utvkilingen, 2) fiskenæringens endringer, 3) kommunikasjonsforhold, 4) migrasjon, 5) vekkelser og foreningsdannelser, 6) møtet mellom borgerkultur og almuekultur.