agderkultur banner

Senioruniversitetet

Tidligere Foredrag
Program Våren 2023

Hvor: Kongens Senter, Dronningens Gate 42
Når: Torsdager 11.30-12:45
Cover: 100 kr

Torsdag 12. jan
Foredrag: Fylkeshelsesjef Vegard Nilsen:
«Livskvaliteten for eldre - hvor står den - utfordringer for samfunnet - og for hver enkelt av oss?»

Torsdag 26. jan
Foredrag: Professor em. UiA Jose J Gonzalez
"Hvor godt står vi rustet mot utfordringen at alt henger sammen med alt?".

Torsdag 9. feb
Foredrag: Tidl. leder av FN SAMBANDET for Agder og Telemark Ragnhild Lager em. UiA:
«Hvordan ser FNs utviklingsprogram på tilstanden i verden og hvordan scorer Norden i forhold til andre utvalgte land?»

Torsdag 23. feb
Foredrag: NRK og Kilden- medarbeider em. Reidar Mosland:
«Christianssands Byselskabs virke og rolle i byen i snart 200 år»

Torsdag 9. mars
Foredrag: Professor em. UiA Sylfest Lomheim
«Glimt frå mitt liv som akademikar, språkmenneskje, kulturformidlar og politikar»

Torsdag 23. mars
Foredrag: Teatersjef Valborg Frøysnes, Kilden
«Status og visjoner for Kilden Teater»

Torsdag 13. april
Foredrag: Redaktør og journalist em. Inge Fosselie:
«FRIVILLIG OG UPARTISK Kristiansand Røde Kors 1917-2020»

Torsdag 27. april
Foredrag: Fylkeslege em. Kristian Hagestad
«JUGOLAND, Jugoslavia - landet som var og de nye landene på Balkan»

Torsdag 11. mai
Foredrag: Regional høyskoledirektør em. Thor Einar Hanisch
«Økonomisk College entusiastene som viste vei til Handelshøyskolen i Kristiansand»

Torsdag 25. mai
Vårsemesteravslutning med kåseri.

Kontaktinformasjon

Leder: Thor Einar Hanisch: tlf. 909 95 102

Styremedlemmer: Inger Lise Syvertsen, tlf. 905 11 530, Maria Viken, tlf. 908 67 853.

Se ellers UiA Senioruniversitetet eller seniorsenterkristiansand på Facebook, arrangementer på uia.no og agderkultur.no eller Kristiansand kommune. Program -vår 2020 Aktiv senior/Seniorsenter.

Alle møter er i samarbeid med UIA Pensjonistklubb, UIA Seniorsentrene og Agderkultur.uia.no og Agderkultur.no Kontor: General Oscar Wergelands Hus, UiA, Universitetsveien 10, Gimlemoen.