agderkultur banner

Agderkultur

Agderkultur ble i 2002 etablert som en kulturarena for Agderfylkene knyttet til Universitetet i Agder, gjennom Universitetets Seniorsentre og Agder Vitenskapsakademi. Grunnleggere var førsteamanuensis Torvald Slettebø, UiA, og direktør Thor Einar Hanisch, UiA. Andre sentrale UiA-medarbeidere var førsteamanuensene Olav Bjørn Skaar, Reidar Akselsen og Erling Wirak. Agderkultur ble i 2002 etablert som en kulturarena for Agderfylkene knyttet til Universitetet i Agder, gjennom Universitetets Seniorsentre og Agder Vitenskapsakademi. Grunnleggere var førsteamanuensis Torvald Slettebø, UiA, og direktør Thor Einar Hanisch, UiA. Andre sentrale UiA-medarbeidere var førsteamanuensene Olav Bjørn Skaar, Reidar Akselsen og Erling Wirak.

Les om ideen bak agderkultur og oppstarten i tidlig internettalder.

Portalen drives fortsatt av frivillige seniormedarbeidere på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Mest aktive medarbeidere er nå Thor Einar Hanisch og Hans Petter Sand på UiA Kristiansand, Matias Hodne Hanisch på NTNU i Trondheim, i samarbeid med Inger Lise Syvertsen, Kjersti Timenes, Arthur Norli Olsen i Kristiansand og Reidar Akselsen i Grimstad. Andre, som Olav Breen i Kristiansand, bidrar med bilder.

Agderkultur har hovedkontor på UiA Campus Kristiansand, i General Oscar Wergelands Hus, Gimlemoen 10, leilighet 3, som er senter for fire aktivitetsområder:

General Oscar Wergelands hus

General Oscars Wergelands hus på Gimlemoen - Agderkulturs lokaler

General Oscar Wergelands Hus er huset der Generalen, og etter han flere militære sjefer, hadde kontor. Huset ble flyttet fra Grimsmyra ved Artillerivollen til Gimlemoen i 1864. Les om husets historie her!

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal innviet huset som «General Oscar Wergelands Hus» ved en åpningsseremoni 25. juni 2012. Dagen markeres hvert år med taler, musikk, sang, salutt, bevertning og omvisning. Thor Einar Hanisch, mobil 90995102, thor.e.hanisch@uia.no, har som leder av Seniorsenteret hovedansvaret for aktivitetene og arrangementene knyttet til dette og til Agderkultur, Senioruniversitetet, Pensjonistklubben og Oscar Wergeland-dagen 25. juni.

Innlegg ved Hjalmar I. Sunde på General Oscar Wergelands dag 2017

Takk for anledningen til å si noen ord ved dette arrangementet på Gimlemoen, et sted som jeg hadde som bo- og arbeidssted i 2 1/2 år på slutten av 50-tallet. Nostalgiebetraktninger er ikke min greie i dag, selv om det i min alder er lett å havne der.

Jeg skal imidlertid gjøre noen betraktninger om ulike sider knyttet til det å være general den gang, og det å være general i dag. Det siste har jeg en del erfaring med. Les mer