O.T. Tønnevold

Fra seil til moderne skipsfart

Tønnevolds rederi flagg

O.T. Tønnevold AS er et rederi med lange tradisjoner i Grimstad Vi vil her presentere noen av båtene og de som har drevet rederiet opp gjennom tidene.

Tønnevolds rederi bark Lalla rookh

Det hele begynte i seilskutetiden. Barken Lalla Rookh ble bygd i 1876 og var i Tønnevolds eie fra 1905 til 1915. Skipet seilte helt til 1930

Tønnevolds rederi briggen fatum

Skal det være en brigg i klasse A2, så gjelder det å slå til - men det var for 125 år siden !!! Briggen Fatum var første skip O.T. Tønnevold var disponerende reder for.

Tønnevolds rederi Newcastle seilskuter

Grunnlaget for rederidriften var tømmerhandel som hadde et bredt omfang med eksport over Grimstad. Treskipsverftene anvendte også store mengder materialer. Seilskuter fra Grimstad fant du i alle havner. Her fra Newcastle

Tønnevolds rederi Puget Sound

Utskipning av trelast Puget Sound i 1905

Tønnevolds rederi washington trelast

Utskiping av trelast i staten Washington i 1905

Tønnevolds rederi Stålbarken Bølgen

Stålbarken BØLGEN , kjøpt 1911 for 2950 pund, Bølgen ble solgt i 1924. Det var det siste seilskipet i rederiet.

Tønnevolds rederi Stålbarken Bølgen mannskap

Mannskapet på bark "Bølgen" - tatt i 1924.

Tønnevolds rederi maleri av Fullriggeren Siam for fulle seil

Fullriggeren Siam for fulle seil (Maleri). Bygget i Vegesack i 1889, Kjøpt 1908 og solgt i 1923.

Tønnevolds rederi Besetningen på Siam - Tatt i Rangoon 1918

Besetningen på Siam - Tatt i Rangoon ca 1918.

Tønnevolds rederi fullriggeren Siam

Dekket på fullriggeren "Siam".

Tønnevolds rederi fullriggeren Siam i Hamburg

"Siam" i Hamburg havn august 1921. Ved siden ligger den danske barken "Sterna". Skipene ligger i opplag under depresjonstiden. Seilskutene var fine å se på, men utviklingen krevde snart større og raskere skip.

Tønnevolds rederi seilskip på Themsen 1925

Et seilskip bukseres på Themsen 1925.

Tønnevolds rederi skip med norsk unionsflagg 1898

Skip med unionsflagg i London i 1898.

Tønnevolds rederi Mannskapet på Socotra

Mannskapet på "Socotra". Båten forliste under første verdenskrig.

Tønnevolds rederi seilskip i storm

Livet på seilskipene kunne være svært tøft når det stormet som dette.

Tønnevolds rederi strandet seilskip

Noen ganger endte seilasen på denne måten. Bildet er tatt i 1909.

Tønnevolds rederi 1902 fra Hasseldalens jernskipsbyggeri i Grimstad

Skip under bygging krever mange folk. Dette bildet fra 1902 er fra Hasseldalens jernskipsbyggeri i Grimstad.

Tønnevolds rederi Uddevallavarvet

Det sjøsettes stadig nye båter. Bildet er fra Uddevallavarvet

Tønnevolds rederi Dampskipet Thordis i storm på Atlanteren i 1923

- og nye båter pløyer havet. Her er Dampskipet " Thordis" i storm på Atlanteren i 1923

Tønnevolds rederi dampskipet thordis i Hamburg 1921

Mannskapet på "Thordis" . Tatt i Hamburg i 1921

Tønnevolds rederi Offiserer på TT Thorunn i 1953

Offiserer på TT Thorunn i 1953 i stramme uniformer.

Tønnevolds rederi Offiserer på TT Thorunn i 1953

Livet ombord kan ha mange variasjoner - fra surring i full stom -

Tønnevolds rederi Samuel Tellefsen

- til klesvask på dekk

Tønnevolds rederi kjøleskipet Thorunn livbåt

Livbåtdrill er en viktig del av sikkerheten til sjøs. Her er et lag fra kjøleskipet Thorunn i livbåten.

Tønnevolds rederi på broa

På broa er det alltid noen som følger med og passer på. Det kreves dyktige folk og nøyaktige instrumenter.

Tønnevolds rederi MS Thorgull

MS Thorgull bygd 1982 for Tønnevold, er et OBO-skip. Solgt i 1986. Nye skip er effektive, men det er ikke alle som synes at de er så flotte å se på som de gamle seilskutene

Tønnevolds rederi OBO-skipet Thorhild lasterom

Det er lagt større vekt på lasteevne og volum. Dette er lasterommet til OBO-skipet Thorhild - bygget i 1979 for Tønnevold. Solgt i 1988.

Tønnevolds rederi OBO-skipet Thorhild lasterom

Her klargjøres rommet for ny last. OBO - skip kan ta både fast last - som kull - og flytende last - som olje.

Tønnevolds rederi Thorhild OBO-skip

Om båten er stor er det ikke mye plass igjen å boltre seg på - mellom alle rørene på et OBO-skip. Dette er på Thorhild bygd 1979.

Tønnevolds rederi MS Thorndale

MS Thorndale bygd i 1981 Skipet seilte for Tønnevold fra 1997 til 2001

Tønnevolds rederi

Moderne "Container-skip" følger opp gamle tradisjoner i rederiet. Maersk Toledo er Norges største containerskip og tar ca 4000 containere. Skipet er bygget i 1985, kjøpt i 2000 og seiler enda (i 2005) for Tønnevold.

Tønnevolds rederi MS Tor Cimbria

MS Tor Cimbria, bygd 1986. Kjøpt 2002.

Tønnevolds rederi MS Maersk Rimini

MS Maersk Rimini, bygd 1990, kjøpt 2004.

Tønnevolds rederi MS Thorbjørg bygds

MS Thorbjørg bygd i 1993. Kjøpt i 2005.

Tønnevolds rederi DS Thorhild 1921

Mange av Tønnevolds båter har fått navnet Thorhild. Det er en tradisjon å beholde navnet selv om båtene skifter gjennom tidene.

DS Thorhild kontrahert i 1919 og levert i april 1921. Skipet var på 4100 tonn dødvekt, og ble overtatt samtidig som depresjonen etter første verdenskrig satte inn for fullt. Halvparten av den norske flåte lå da i opplag

Tønnevolds rederi Thorhild Singapore i New Foundland

Det er litt andre dimensjoner over denne Thorhild. Det er et OBO-skip, registrert i Singapore

Tønnevolds rederi Thorhild bygges på Rosenberg Mek. Verksted

Her er en ny Thorhild i ferd med å ta form på beddingen på Rosenberg Mek. Verksted.

Tønnevolds rederi Thorhild bygges på Rosenberg Mek. Verksted

En ny Thorhild er under bygging. Rosenberg Mek. Verksted

Tønnevolds rederi Tønnevolds rederi

Det er store dimensjoner i maskineri og propell som skal drive et moderne skip.

Tønnevolds rederi Thorhild

Nye Thorhild bygges stadig - og gjøres klar til sjøsetting. Her fra Rosenberg i Stavanger i 1956

Tønnevolds rederi Thorhild

- Og her fra Gøtaverken i Gøteborg 1935

Tønnevolds rederi MT Thorhild sjøsettes i Gøteborg 1935

En ny MT Thorhild sjøsettes i Gøteborg 1935

Tønnevolds rederi MT Thorhild Gøteborg 1935

Og så skal MT Thorhild på prøvetur utenfor Gøteborg 1935

Tønnevolds rederi MT Thorhild 1935

MT Thorhild 1935. Klar til oppgaver "på de 7 hav" for OT Tønnevold. Skipet ble solgt i 1954

Tønnevolds rederi MT Thorhild bygd 1956

MT Thorhild bygd 1956. Solgt i 1971

Tønnevolds rederi MT Thorhild bygd 1964

MT Thorhild bygd 1964. Kjøpt i 1973 og solgt i 1974

Tønnevolds rederi MT Tiberius ble femte Thorhild

MT Tiberius bygd 1966 for Wilh. Wilhelmsen ble overtatt av Tønnevold 1976, og gitt navnet Thorhild - det var det femte skip i Tønnevolds historie med dette navnet. Overtagelsesprisen var 28 millioner kroner. Skipet ble solgt i 1978

Tønnevolds rederi MS Thorhild OBO-skip

MS Thorhild (OBO-skip) bygd 1979. Solgt i 1987.

Tønnevolds rederi MS Thorhild

MS Thorhild bygd 1983. Kjøpt i 1995, solgt i 2005.

Tønnevolds rederi Tønnevolds gård Grimstad

Gården Tønnevold ved Grimstad ble i året 1800 kjøpt av Ole Børresen. Han var bestefar til O.T. Tønnevold som drev gårdsbruk og startet forretningsvirksomhet i Grimstad. Den 29/9 1875 tok han ut ha handelsborgerskap i Grimstad som ble starten på hans handels- og rederivirksomhet.

Tønnevolds rederi Brødrene Rasmus, Thomas og Olaf Tønnevold

"Gutta på tur". Brødrene Rasmus, Thomas og Olaf Tønnevold på biltur til Gøteborg i 1935 i forbindelse med overtakelse av et nytt skip.

Tønnevolds rederi Flyfoto av Tønnevold gård

Flyfoto av Tønnevold gård ved midten av 1950-årene mens den enda var i full drift som gårdsbruk. Den ble da drevet av Ole Tønnevold som moderniserte driften, og oppførte større drivhus for produksjon av grønnsaker og planter.

Tønnevolds rederi Gyda og Thomas Tønnevold  på Fagerlund

Hjemme hos Gyda og Thomas Tønnevold da de bodde på Fagerlund. Bildet er tatt omkring 1910.

Tønnevolds rederi Mor Gunhild med datteren Gusta Cecilie, sønnen Ole og hans kone Gunhild f. Johnsen

Mor Gunhild med datteren Gusta Cecilie, sønnen Ole og hans kone Gunhild f. Johnsen. Trolig tatt i 1875.

Tønnevolds rederi O.T. Tønnevold

O.T. Tønnevold fikk St. Olavs orden for samfunnsgavnlig virke. Det ble imidlertid sterk nedgang for skipsfarten etter den første verdenskrig - særlig gikk det ut over seilskipsfarten O.T. Tønnevold døde i januar 1926

Tønnevolds rederi Sørlandets Tekniske Fagskole (Tønnevolds Legatskole)

På O.T. Tønnevolds 70-års-dag 6.mai 1918 ble det opprettet et legat med formål drift av en teknisk skole i Grimstad. Grunnlaget for Sørlandets Tekniske Fagskole (Tønnevolds Legatskole) var en donasjon på kr.400.000 . Skolen har hatt stor betydning for bl.a. maskinistutdanning og den videre utvikling av det tekniske skolemiljøet i Grimstad.

Tønnevolds rederi Olaf Tønnevold

Olaf Tønnevold, født i 1888 var sønn av Gunhild og O. T. Tønnevold. Han overtok Tønnevold gård og var, sammen med sin bror Thomas, med i ledelsen av rederiet etter farens død.

Tønnevolds rederi Thomas Tønnevold

Thomas Tønnevold var sammen med sin bror Olaf med i ledelsen av rederiet etter farens død.s

Tønnevolds rederi Johan Tønnevold

Johan Tønnevold overtok ledelsen av rederiet sammen med sin bror Leif etter farens død i 1960

Tønnevolds rederi Leif Tønnevold

Leif Tønnevold var sammen med sin bror Johan med i ledelsen av rederiet etter farens død i 1960.

Tønnevolds rederi Jan Olaf Tønnevold

Jan Olaf Tønnevold overtok ledelsen av virksomheten i 1988