Dyr og fugler i Agder naturmuseum

- En omvisning sommeren 2003

Tekst: Ovin Udø
Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder, Seniorsenteret

Agder naturmuseum (tidligere Kristiansand Museum) ble grunnlagt i 1828 og er blant Norges eldste museale institusjoner. Museet åpnet nye utstillinger sommeren 1990.

Inngangsparti til Agder Naturmuseum

Gjennom moderne utstillingsteknikk blir utviklingen av Sørlandsnaturen framstilt fra istid til nåtid og fra hav til høyfjell. En spesialustilling av fargerike mineraler setter også preg på utstillingen, og her finnes landsdelens eneste botaniske hage.

Husene på Agder Naturmuseum

Uthusbygningene på Gimle Gård. Låven til venstre huser blant annet Agder naturmuseums faste utstillinger. I bygningen i midten finnes zoologisk preparantverksted. Det karakteristiske Ridehuset er bygningen til høyre i bildet.

fra tunet utenfor det røde bygget

Fra tunet utenfor hovedinngangen til Agder naturmuseum. Museet har egen kafe som er åpen hele året. Om sommeren danner tønneplantene fra Botanisk hage en eksotisk ramme om kafebordene, og folk koser seg i sola.

Innegangsparti

Fra museets vestibyleområde.

Månefisk

Fra museets vestibyleområde, med bl.a. preparat av stor månefisk.

utstillingsvinduer skjærgård og våtmark

Karakteristiske landskapstyper fra Agder.

Ulveflokk

Ulven forekommer igjen på Agder som streifdyr, etter et fravær på nesten hundre år.

to ulver To elger

Elg i typisk landskap fra indre Agder.

Portrett av elgku

Portrett av gammel elgku.

elgokse

Portrett av elgokse.

Reinsdyr

Reinsdyr. Agderfylkene har Europas sydligste reinsdyrstamme.

Moskuser

Moskusdyr, døde ut i Europa under siste istid, gjeninnført til Dovrefjell i 1947.

Moskus med kalv

Moskus med kalv

Bjørn

Brunbjørnen ble borte fra vår landsdel på slutten av 1800-tallet. Den er nå tilbake på Agder med enkelte streifddyr.

Bever og demning

Beveren bygger demninger og lager våtmarker.

To beverunger

Portrett av to beverunger.

En bever

Beverunge på ”spiseplass”.

Lemen

Lemen er valgt til Norges nasjonaldyr

Steinkobber

Steinkobber i skjærgården.

Steinkobbe med unge

Steinkobbe med unge

Isbjørn

Isbjørnen er et av de første dyrene som vandret inn etter siste istid for ca 11 000 år siden.

Isbjørn Isbre landskap

Modell som viser hvordan isen har forandret landskapet.

Utvikling a liv på jorden i henhold til evolusjonsteorien

Skjematisk oversikt over livets utvikling på jorden.

klima oversikt fra istiden

Skjematisk oversikt over utvikling av klima fra isen trakk seg tilbake og frem til i dag.

torvmyr illustrasjon

Illustrasjon av torvmyras betydning for å kunne tyde klimautviklingen tilbake til istiden.

Fra istid til nårtid ustillingsvinduer

Oversiktsbilde fra utstillingen ”fra Istid til Nåtid”.

gaupe og bjørn og dyr

Utstilling fra museets første samlinger.

sommerfulger

Utstilling fra museets første samlinger.

Steinalder utstillingsvinduer

Fra museets første samlinger.

Moskus

Oversiktsbilde fra utstillingen ”fra Istid til Nåtid”.

Rådyr

Rådyr er knyttet til kulturlandskapet.

hjortekalv

Portrett av hjortekalv.

Hjortekalv og elgkalv.

Hjortekalv og elgkalv.

villsvin

Villsvin med unger.

Villsvinunger

Villsvinunger leter etter mat.

Piggsvin

Piggsvin på jakt etter insekter.

Mår spiser egg

Måren synes egg er fortreffelig mat.

Rødrev

Rødrev

Ekorn

Ekorn

Røyskatt hvit

Røyskatt i vinterpels.

røyskatt med fjellrype

Røyskatt med død fjellrype.

Havørn

Havørn er vår største rovfugl.

Havørn Sneugle

Sneugle er en av våre største uglearter.

Sneugle/snøugle

Portrett av sneugle.

Perleugle

Perleugle.

Haukugle med bytte.

Haukugle med bytte.

Vandrefalk

Vandrefalk, verdens raskeste flyger.

Tiur i spill

Tiur i spill.

Tiur

Tiur.

Knoppsvane

Knoppsvane, en art i fremgang.

Lundefugl.

Lundefugl.

Lundefugl nærbilde

Lundefuglen er karakteristisk med sitt kraftige og fargeglade nebb.

Rekonstruksjon av geirfugl, vår største alkefugl

Rekonstruksjon av geirfugl, vår største alkefugl, som døde ut på 1800-tallet.

Storskarv

Storskarv.

Gravand

Gravand, en karakterfugl fra strendene på Lista.

Dverggåsen

Dverggåsen er svært fåtallig i Norge, og sårbar i forhold til utryddelse.

Teist med ungfugl

Teist med ungfugl.

Praktærfugl

Praktærfugl.

Storjo

Storjo.

Hvitkinngås

Hvitkinngåsa besøkte landsdelen på trekk mot Svalbard.

Alkekonge

Alkekonge, vår minste alkefugl, er vintergjest i Skagerakk.

Fasanpar.

Fasanpar.

Lavskrike

Lavskrike.

Dompapp

Dompapp.

Blåstrupe

Blåstrupe, en karakterfugl i bjørkebelte på fjellet.

Heilo med kylling

Heilo med kylling

Kjøttmeis.

Kjøttmeis.

Gråtrost

Gråtrost kommer med mat til ungene.