Øyvind Bjorvatn til minne: 1931-2015

Tidligere stortingsrepresentant gjennom 12 år (V, DLF) og merittert lektor ved Arendal og Tvedestrand gymnaser, Øyvind Bjorvatn, født 26. april 1931, døde 9. februar, nesten 84 år gammel. Med han har Sørlandet mistet en stor historieforteller, skribent og kulturell initiativtaker.

Boka Spøkefugl og alvorsmann, om og av Øyvind Bjorvatn, utgitt til hans 80-årsdag på Bokbyen Forlag, forteller levende om hans innsats over vide felter til da. Innsatsen fortsatte like til feiringen av 175-års- jubileet for Lærerseminaret på Holt 2. september 2014.

Som forfatter vil Bjorvatn spesielt bli husket for bøkene om Kristian Lofthus, Den høyere skole i Tvedestrand, Garborg i Holt og Tvedestrand, Holt og Vegårshei kirker, Jubelåret 1905 og Jørgen Løvland, Risøya folkehøyskole, et hav av muligheter.

Hans interesse og innsats for Holt seminar, startet opp av Feragen og Faye i 1839, med blant annet elever som Jørgen Løvland, Arne Garborg, og vår store målkjempe Knud Knudsen, motstykket til nynorskens Ivar Aasen, var enorm. Via Kristiansand lærerhøgskole sporer Universitetet i Agder sine røtter tilbake dit. Øyvind Bjorvatn har også bistått UiAs nettportal Agderkultur med å dokumentere Holts betydning, alltid i tiden som han var. På tross av stadig mer svekket syn klarte han også hver uke å levere sine uforlignelige Fra hornet fortellinger til Agderposten, nesten like til sin siste slutt. Så lenge han kunne, kom han, sammen med sine brødre, professorene Kjell og Bjarne, til medlemsmøtene I Agder Vitenskapsakademi på Gimle Gård, Øyvind med ansiennitet helt fra gamle Agder Akademi fra 1962. Det er nok enestående i Norge at tre brødre er medlemmer av samme vitenskapsakademi.

Øyvind Bjorvatn

Akkurat som Øyvind Bjorvatn var Europa- og fredsforkjemper, og så verden som den var og kunne bli, også som norsk representant til FN ved flere generalforsamlinger, engasjerte han seg som utvidet landsdelsinspirator regionalt øst – vest. Det siste som leder av Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland 1970-1973. Han beholdt alltid humøret, men var skuffet over framdriften.

Under minnestunden 13. februar i Tvedestrand Rådhus, etter stor deltakelse ved bisettelsen i Holt kirke, berømmet ordfører Dukene ”heile Tvedestrands Øyvind Bjorvatn” som uvurderlig initiativtaker og alltid solid gjennomfører. Uten han ville ikke minnesmerket for Arne Garborg med flott Garborg- byste, og Knud Knudsens plass i Tvedestrand, vært realiteter. Ordføreren gledet seg også over at Øyvind Bjorvatn selv ble æret med å få en sentral plass ved vakre Mølledammen som leder mot bokbyens så velkjente antikvariater. Det var så vel fortjent at han fikk Kongens fortjenstmedalje og Aust-Agder fylkes og Tvedestrand kommunes kulturpriser og ble æresmedlem for innsats for Bokbyen Tvedestrand. Også for Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, som han var leder for i 21 år.

Rektor Poppe ved Tvedestrand og Åmli vg. skole, den som Øivinds siste ønske var å få omdøpt til Knud Knudsen vg. skole, berømmet Øyvind Bjorvatn for at han klarte å kombinere en enorm faglighet med folkehøyskolens verdier. Verdier som han hadde med seg hjemmefra sin oppvekst med høyskolerektor - far Aslak. En tidligere formann i elevrådet uttrykte den store gleden elevene viste når de var så heldige å få Bjorvatn som sin lærer i norsk og historie, hans yndlingsfag. Må fred være med Øyvind Bjorvatns gode minne!

Thor Einar Hanisch, Agder Vitenskapsakademi og agderkultur.no