Oddmund Wallevik til minne: 1940-2022

Oddmund Wallevik, aktet og populær amanuensis og internasjonal koordinator på Universitetet i Agder, gikk bort 21. januar etter kort tids sykdom. Han vil bli husket for sin store innsats for utdanningssektoren, helsesektoren og frivilligheten. Med farsslekt fra Hardanger og morsslekt fra Kristiansand fremsto han Oddmund spøkefullt som halvt harding helt sørlending, litt amerikaner. Født i Oslo, oppvokst på Ålo i Søgne, ett år yrkesskole og artium i Kristiansand, siviløkonom og sivilingeniør fra Universitetet i Denver, Colorado, og med praksis fra Highway Department, kom han fra USA til oss på ADH i 1971 og spurte hva en distriktshøyskole var og hva vi drev med. Dette var prøvetid for DH-ene. Undervisningslederen, Arild Sæther svarte: «Det er opp til oss selv!».

Svaret gav spennvidde for initiativ og drive som passet Wallevik utmerket. Plattformen hans var Institutt for økonomi i Kristiansand med relasjon også til teknologimiljøet i Grimstad. Etter hvert gjaldt det å bygge på 2-årige DH-studier med spesialiseringsretninger og så 2-årige toppstudier i prosjektadministrasjon og internasjonalisering. For så å få aksept for å uteksaminere siviløkonomer. For så å etablere Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Oddmunds diplomatiske talent og evne som inspirator og iverksetter, bidro sterkt til å åpne dører for partnerskap og akkrediteringer og for praksisopphold i utlandet for studenter og ansatte. Alt dette Ikke så lett for en høyskole, lettere da status som universitet for UiA var et faktum i 2007.

Oddmund Wallevik

Oddmund var en leder å bli glad i. Varm, nær, sjarmerende og uredd, kunne også være sta for å nå mål han satte. På Helsesektoren var slike mål Stråleaksjonen, Hjerteaksjonen og Lindrende Enhet aksjonen. Gjennom 15 år med innsamlinger ble alle en suksess. Hele Agder bidro med midler og dugnad, og innså at det også er god samfunnsøkonomi at behandling og lindring skjer så nær hjemmet som mulig. Ved åpningen av Senter for Kreftbehandling ved SSHF sa helseminister Tore Tønne: «Agder har vist oss en modell til eksempel for hele landet! Først og fremst ved stor lokal innsats, som gir Agder en kompetanseheving, et senter for undervisning og forskning sammen med Radiumhospitalet!» Styreformannen ved Radiumhospitalet uttalte: «Vi står overfor den store utfordringen: Å vise størst mulig verdighet ved døden».

Verdikommisjonens første prosjekt var: «Verdier ved livets slutt». Et viktig dokument da vi har mye frossen sorg i Norge, og vi trenger større nærhet, åpenhet og delaktighet i møte med lidelse, sorg og død. Dette var i 2001- da Oddmund Wallevik fikk i gang aksjonen for en Lindrende Enhet, som sto ferdig etter vel 8 år. I 2022 ble den hans siste oppholdssted. Han kunne da glede seg over 64 års samliv med sin kjære kone Bjørg, Kristiansands energiske ordfører i hele 12 år, og over at de begge fikk Kongens Fortjenstmedalje. Og det på samme dag, og for hver sine store tak for samfunnet!

Som fremtredende Rotarianer i 44 år, bl.a. som president for Kongsgård Rotary og distriktsguvernør for Agder, Telemark og Vestfold, ble Oddmund Wallevik også hele 8 ganger hedret med Paul Harris Fellow-medaljen for humanitær innsats. I hyggelige vennelag i «Gutteklubben» på «Klubben» sang han gjerne sin favorittsang «My Way». Med en glød som sies å ville ha imponert selveste Frank Sinatra, og som han også gledet Bjørg og deres fem driftige jenter, Brita Kathrine døde så sørgelig tidlig, og barnebarna med. Vi er mange også fra og ved UiA, som vil savne Oddmund som med suksess «did it his way».

Seremonien i Oddernes store kapell, forrettet av tidligere domprost Dag Nordbø, ble åpnet med «Gje meg handa di ven, når det kveldar, Det blir mørkt og me treng ei hand. La dei ljose og vennlege tankar, fylgje oss inn i draumars land.

Thor Einar Hanisch, Regional høyskoledirektør for Agderfylkene 1980-1994