Konsul Garmann Johnsen 1924-2020

Niels Christian Garmann Johnsen gikk stille bort 15. mars i den høye alder av 96 år. Han var en markant og respektert kristiansander som satte spor på flere felter. Jeg kjente han spesielt som glødende interessert i utviklingen av merkantile utdanningsforløp, fra 1960-årene som leder av Økonomisk College komiteen på Sørlandet. En komite som i forståelse med rektor Dag Coward ved Norges Handelshøyskole, viste faglig og politisk vei til oppstart av Agder Distriktshøyskole alt i 1969 og dens siviløkonomutdanninger her fra 1988. Fra 2007 kjent som Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder i Kristiansand og Grimstad.

For dette var Garmann Johnsen glimrende posisjonert. Først som formann i Styret for Kristiansands Handelsgymnasium og formann, senere æresmedlem av Kristiansands Handelsstandsforening, og formann i byggekomiteen for det høyreiste hvite praktbygget Handelens Hus, bygd ved byens børspark, der Christiansands Tidende i årtier hadde sine redaksjonslokaler med Ole Dommerud som redaktør. Som grosserer for den kjente Hans Johnsen- gården som Garmann Johnsen etablerte, drev han landskjent virksomhet især i bygningsartikler, med utgangspunkt i det gamle fjerdegenerasjons familiefirmaet han overtok etter sin far. Bygget er i dag en kjent del av Havnekvartalet.

Niels Christian Garmann Johnsen

Det er mange som vil savne denne aktive og høyreiste mannen, som også gjorde seg gjeldende i bystyret fra 1963 til 1972 og som styremedlem i Norges Handelstandsforening og Norges Grossistforbund. Visekonsulatet for Spania tok han over fra sin far i 1959. Han og danske Eileen Jill Ellersgaard fikk fire barn, ni barnebarn og ti oldebarn. Savnet etter familiens nestor er stort.

Thor Einar Hanisch