Edvard Andreas Brøvig til minne: 1930-2021

Som en gang kombinert skole- og kulturrådmann i Kristiansand var Edvard Brøvig en markant og kjær personlighet som gjorde betydelig innsats på flere felter. Etter Artium ved Kristiansand Katedralskole, tjeneste som undervisningskorporal i Tysklandsbrigaden, så Kristiansand lærerskole og engelsk mellomfag ved UiO, var han bl.a. lærer ved Majorstuen skole i Oslo før han vendte tilbake til hjembyen.

Det kan Kristiansand og Sørlandet være glad for! Her ble han byens og kulturens mann med nasjonale og internasjonale forankringer. Han var delaktig i vennskapsbysamarbeidet i Europa, i å sikre en god basis for Kristiansand Symfoniorkester, ved at musikere fra Divisjonsmusikken ble med der. Og han var med på å legge til rette for det flotte Nupen anlegget og for Kunstmuseet og kunne inspirere oss som arbeidet med høyskoleutviklingen fram mot Universitetet i Agder.

Tiden i Tysklandsbrigaden i et Tyskland som var ideologisk fallitt og materielt sønderskutt, ga livet hans det internasjonale perspektivet og ideologiske ståsted. Han dro til Sveits og ble fascinert av MRA, Moralsk Opprustning, med dets fire etiske absolutter, som visjon for Europa og drivkraft for et godt og uegennyttig liv. I dag kalt Initiatives of Change, som vil Forvandling til Forandring, der sønnen Eivind nå er styremedlem. Edvard var også et høyt aktet medlem av Ordo Crucis, Korsets orden, som m.a. arrangerer retreater på Granavollen

Edvard Brøvig

Edvard Brøvig arbeidet i mange år bl.a. som opplæringssjef, og med å utvikle bedriftsdemokrati, for Norsk Arbeidsgiverforening, i dag NHO, for Sørlandet. Han ledet Ja til EF Kampanjen på Sørlandet. Han reiste rundt i det tidligere fiendeland og organiserte og ledet forsonings- og inspirasjonskonferanser med tusenvis av deltakere. Stikkord for hans utfoldelse på mange plan var: Å skape tillit på tvers i multikulturelle samfunn og mellom generasjoner, samt å fremme Øst/Vest kulturelt samarbeid.

Edvard hadde skuespillertalent, var dyktig imitator, og kunne, ikledd autentiske uniformer, fremstille Kristiansands grunnlegger Christian IV og sagnomsuste general Oscar Wergeland. Henholdsvis i turistmagneten Ravnedalen og foran General Oscars Hus på UiAs vellykte Campus på Gimlemoen.

Edvard var en person med integritet. Han var morsom og inkluderende. Mennesker fra andre kulturer og religioner anså han som en stor berikelse, ingen trussel. Han var opptatt av bærekraft, lenge før dette ble en del av dagligtalen til folk. Han var god til å bygge tillit. Han var en autoritet på relasjoner mellom slekter og Kristiansands historie. Han gjorde mye godt for mange. Mest av alt trivdes han hjemme i sitt og kona Aslaugs sjarmerende gamle hus i verneverdige Posebyen og i sommerhuset på Kvanneid i Høvåg. Gjerne også med datteren Gudrun og sønnen Eivind med ektefeller og barnebarna Kari, Astrid, Johanne, Nicolai og Emelie, øvrige familie og venner.

Minnestunden etter bisettelsen fra Oddernes Kirke ble avsluttet med Brøvig- familiens favorittsang: Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når, først ved verdens ende!

Thor Einar Hanisch,
Regional høyskoledirektør for Agderfylkene 1980 – 94, direktør ved UiA til 2002.

Zum Gedächtnis an Edvard Andreas Brøvig (1930-2021)

(erschienen in den Zeitungen "Vårt Land" und "Aftenposten" 12.1.22)
-aus dem Norwegischen übersetzt von Alexander Graf zu Münster

Als ehemaliger Schul- und Kulturratsherr in Kristiansand war Edvard Brøvig eine markante und liebenswerte Persönlichkeit, die sich in vielen Bereichen durch großen Einsatz auszeichnete. Nach seinem Abitur an der Kathedralsschule diente er als Unterrichtskorporal in der Deutschlandbrigarde (norwegische Besatzungstruppen in Deutschland), danach absolvierte er die Kristiansander Lehrerschule und studierte zusätzlich Englisch als Zwischenfach. Später wurde er u.a. Lehrer an der Majorstuen- Schule in Oslo, bevor er in seine Heimatstadt zurückkehrte.

Hier wurde er zum Mann für Stadt und Kultur mit nationalen und internationalen Kontakten. Edvard Brøvig beteiligte sich ebenso an Europäischen partnerschaftlichen Programmen, sorgte ferner für eine gute Basis für das Kristiansander Sinfonieorchester, indem er die Bläser der Divisionsmusik Sørlandet mit einbezog, wirkte maßgeblich an der prachtvollen Nupen-Parkanlage und dem Kunstmuseum mit und inspirierte uns (Lehrende) bei der Übergangsplanung von der Hochschule zur Universität in Agder.

Die Zeit bei der Deutschlandbrigarde (in der Besatzungstruppe in Deutschland) öffnete seinen Blick auf internationale Ansichten und Standpunkte. Er bereiste das frühere Feindesland, wo er Versöhnungs- und Inspirationskonferenzen mit tausenden von Teilnehmern organisierte und anführte. Er arbeitete u.a. viele Jahre als Ausbildungsleiter in der Betriebsdemokratie der norwegischen Arbeitervereinigung und leitete die regionale Aktion Ja zu Europa.

Edvard Brøvig

Edvard Brøvig hatte schauspielerisches Talent, war ein tüchtiger Imitator und spielte in authentischen Kostümen sowohl (den dänischen König) Christian IV, den Gründer von Kristiansand, als auch den sagenumwobenen General Oscar Wergeland. Seine Auftritte waren zu sehen im touristmagnetischen Ravnedalen und vor dem General-Oscar-Haus auf dem vollendeten Gimlemoen-Campus der Universität in Agder.

Edvard war ein unterhaltsamer und einnehmbarer Mensch mit Integrität. Leute anderer Kulturen und Religionen betrachtete er als Bereicherung, nicht als Bedrohung. Er war Experte für das geschichtliche Kristiansand und leistete Großes. Am wohlsten aber fühlte er sich daheim bei Ehefrau Aslaug in seinem schmucken alten Haus in dem denkmalgeschützten Stadtteil Posebyen und im Sommerhaus auf Kranneid in Høvåg. Dabei hatte er gerne Familienmitglieder und Freunde.

Die Gedenkstunde nach der Beisetzung an der Oddernes-Kirche wurde abgeschlossen mit dem Lieblingslied der Brøvig Familie „Allzeit friedvoll auf deinem Wege“.

Thor Einar Hanisch,
(Regionaler Hochschuldirektor für die Agder-Länder von 1980-1994)