Edvard Andreas Brøvig til minne: 1930-2021

Som en gang kombinert skole- og kulturrådmann i Kristiansand var Edvard Brøvig en markant og kjær personlighet som gjorde betydelig innsats på flere felter. Etter Artium ved Kristiansand Katedralskole, tjeneste som undervisningskorporal i Tysklandsbrigaden, så Kristiansand lærerskole og engelsk mellomfag ved UiO, var han bl.a. lærer ved Majorstuen skole i Oslo før han vendte tilbake til hjembyen.

Det kan Kristiansand og Sørlandet være glad for! Her ble han byens og kulturens mann med nasjonale og internasjonale forankringer. Han var delaktig i vennskapsbysamarbeidet i Europa, i å sikre en god basis for Kristiansand Symfoniorkester, ved at musikere fra Divisjonsmusikken ble med der. Og han var med på å legge til rette for det fløtte Nupen anlegget og for Kunstmuseet og kunne inspirere oss som arbeidet med høyskoleutviklingen fram mot Universitetet i Agder.

Tiden i Tysklandsbrigaden i et Tyskland som var ideologisk fallitt og materielt sønderskutt, ga livet hans det internasjonale perspektivet og ideologiske ståsted. Han dro til Sveits og ble fascinert av MRA, Moralsk Opprustning, med dets fire etiske absolutter, som visjon for Europa og drivkraft for et godt og uegennyttig liv. I dag kalt Initiative of Change, som vil Forvandling til Forandring, der sønnen Eivind nå er styremedlem.

Edvard Brøvig

Edvard Brøvig arbeidet i mange år bl.a. som opplæringssjef, og med å utvikle bedriftsdemokrati, for Norsk Arbeidsforening, i dag NHO, for Sørlandet. Han ledet Ja til EF Kampanjen på Sørlandet. Han reiste rundt i det tidligere fiendeland og organiserte og ledet forsonings- og inspirasjonskonferanser med tusenvis av deltakere. Stikkord for hans utfoldelse på mange plan var: Å skape tillit på tvers i multikulturelle samfunn og mellom generasjoner, samt å fremme Øst/Vest kulturelt samarbeid.

Edvard hadde skuespillertalent, var dyktig imitator, og kunne, ikledd autentiske uniformer, fremstille Kristiansands grunnlegger Christian IV og sagnomsuste general Oscar Wergeland. Henholdsvis i turistmagneten Ravnedalen og foran General Oscars Hus på UiAs vellykte Campus på Gimlemoen.

Edvard var en person med integritet. Han var morsom og inkluderende. Mennesker fra andre kulturer og religioner anså han som en stor berikelse, ingen trussel. Han var opptatt av bærekraft, lenge før dette ble en del av dagligtalen til folk. Han var god til å bygge tillit. Han var en autoritet på relasjoner mellom slekter og Kristiansands historie. Han gjorde mye godt for mange. Mest av alt trivdes han hjemme i sitt og kona Aslaugs sjarmerende gamle hus i verneverdige Posebyen og i sommerhuset på Kvanneid i Høvåg. Gjerne også med datteren Gudrun og sønnen Eivind med ektefeller og barnebarna Kari, Astrid, Johanne, Nicolai og Emelie, øvrige familie og venner.

Minnestunden etter bisettelsen fra Oddernes Kirke ble avsluttet med Brøvig- familiens favorittsang: Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når, først ved verdens ende!

Thor Einar Hanisch,
Regional høyskoledirektør for Agderfylkene 1980 – 94, direktør ved UiA til 2002.