Arne Holme til minne: 1937-2015

Arne Holme, god kollega og venn til mange i høyskolesystemet, født 16. september 1937 på Lista, døde fra oss 5. juli 2015.

Profesjonelt og kollegialt vil han især bli minnet som administrativ leder ved Agder distriktshøgskole (ADH), de fleste årene som direktør, og fra 1994 som fakultetsdirektør for det Kristiansand og Grimstad- baserte for teknologi og realfag ved Høgskolen i Agder (HiA) fram til år 2000.

Med bakgrunn som cand. real, med hovedfag i organisk kjemi og som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, og fra konsulentstillinger i Vassdragsvesenet og Universitets- og høyskoleavdelingen i Kirke- og undervisningsdepartementet, fikk han straks hovedansvaret for den viktige budsjett- og økonomifunksjonen ved ADH.

Dette ansvaret var spesielt krevende fordi det falt sammen med en storstilt ekspansjonstid for distriktshøyskolene, med store interne forventninger om kraftig vekst på kort tid. Det var en tid hvor studentrevolusjonens ånd fortsatt preget de unge rektorers styrings- og ledelsesprinsipper, der Holme representerte det stødige byråkratiske korrektiv, for å sitere de samme tidligere rektorene i dag. Hans bedrift var at han greide å balansere de kryssende prioriteringer fra en rekke interne og eksterne instanser i seriøse budsjetter og likevel vinne alles respekt for at de ulike forventninger ikke alltid kunne møtes.

Arne Holme

Så var da også Arne en usedvanlig vennlig mann som respekterte den rollefordeling som ligger til grunn for et godt samarbeid mellom rektorer, dekaner og direktører innenfor akademia. Også i hans siste to år, da han slet med kreften, beholdt han gudstroen, optimismen, humøret og den godlynte snerten i replikken. Praktisk anlagt som han var, stilte han til siste slutt opp for kona Anne-Marie og for barna Bjørg, Karl Anders og Solveig og for sine syv barnebarn på alle vis. Så var det også en stor skare av naboer på Sørheia i Søgne, korkamerater og tidligere kolleger som fulgte Arne til hans siste hvilested, da han 10. juli ble gravlagt ved Søgne hovedkirke. Like kjært som blomster var en gave til Søgne menighetssenter, det tidligere så kjente leirstedet Agderstrand.

Thor Einar Hanisch, regional høyskoledirektør for Agder-fylkene 1980-1994