Lund kirke

Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder, Seniorsenteret (2009)

Oppført i 1987, i tre og mur.
Vinkelbygg med 6-kantet kirkesal.
Kommune: Arendal
Arkitekter: Landsverk og Nordbø. 600 sitteplasser.
Allsidig arbeidskirke, med to saler, kirkestue, dåpsrom, barnehage, kontorer.

Byggverket er i mur og tre og har 600 plasser. Kirkebygget ble reist etter at den opprinnelige kirken brant natt til 13. juni 1985. Det gamle kirkebygget var en ombygd «tyskerbrakke» som ble vigslet i 1958. Arkitekt for ombyggingen var Alv Erikstad. Det som skulle være en interimskirke, fikk altså en levetid på 27 år. Ved brannen i 1985 ble kirkesalen totalskadd, og altertavlen av Henrik Sørensen gikk også tapt. En menighetsfløy og en kontorbygning ble imidlertid reddet fra brannen. Kirkeanlegget i dag består altså av en menighetsfløy og en kontorbygning fra 1958, og en ny kirkesal med tilstøtende menighetssal og kirkestue fra 1987. Det nye alterbildet «Nattverden» , er laget i bildevev av tekstilkunstner Else Marie Jakobsen.

Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke Lund kirke