Eidsborg stavkirke

fra ca 1300. Påbygd 1800-tallet. Altertavle og døpefont ca 1840. Malerier: Gode og dårlige jomfruer, 3 vise menn, Bryllupet i Kana. St. Nicolas: Kopi av originalskulpturen i oldsaksamlingen.

Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder, Seniorsenteret (2010)

Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke Eidsborg stavkirke