1939  (STF)  2003  

Sørlandets Tekniske Skole

Tønnevolds legatskole
Side 1  

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side     2,   3,   4,                                                  

         Serien bygger på  bilder fra fotoalbum - oppbevart på Aust-Agder arkivet i Arendal

Scannet og bearbeidet av John Solheim, Reidar Akselsen, Erling Wirak og Roald Hanssen

Redigert av Erling Dag Wirak, Agderkultur

                                                                                                                

Forhistorien:

Allerede 6. mai 1918 overleverte Skibsreder OT Tønnevold og frue 

en gave til et legat for en teknisk skole i Grimstad

Avisene skrev den gang:

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

1. Formannskapet mottok gaven med takk, 

men først 20år senere ble disse planene satt ut i livet.

Kommunens eiendom Fredheim, Bangs tidligere murgård med tilliggende tomt, 

ble enstemmig stillet til disposisjonn når skolens virkeliggjørelse var sikret i det legatgiverne i sin følgeskrivelse hadde uttalt ønsket herom:

                  
    Avisutklipp  fra sommeren1938 

 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

2.Avisutklipp fra sommeren 1938. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

3. Bygningen oppført i 1882 av skipsreder Jørgen Bang. Benyttet til barnehjem opprettet av Bang og hustru.


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

4.Utklipp fra 17. januar 1939 

                                                                                                                                                                                            Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

5.Utklipp fra 17. januar 1939


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

6.Utklipp fra 17. januar 1939. De første elevene
-

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

7. Utklipp fra 17. januar 1939

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

8.Utklipp fra 17. januar 1939 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

9. Utklipp fra 17. januar 1939

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

10.  Fra åpningen av skolen. Det ble en stemningsfull begivenhet 17 mai om morgenen da det norske flagg for første gang ble heist ved Sørlandets Tekniske Skole(Tønnevolds Legatskole) i Grimstad.
Ved denne anledning kan det passe å minne om at denne bygning som STF nu disponerer blev oppført i 1882 av skipsreder Jørgen Bang. I de første årene blev en del av bygningen benyttet til det av Bang og hustru oprettede barnehjem.
-


 

                                                                                                                                                                                            Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

11. Arbeidet starter for utvidelse av bygningene

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

12. Grunnarbeid for utvidelse 1939

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

13. Nybygget begynner å reise seg - august 1939

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

14. Forskaling av buene begynner å ta form

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Aust-Agder kuturhistoriske senter, Aust-Agder museum

15. Armeringsarbeid for verkstedhallen.

-


 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side     2,   3,   4,