Hallgeir Furnes besøker UiA

Tekst: Thor Einar Hanisch, tidligere direktør i Det regionale høgskolerådet for Agder

99-åringen Hallgeir Furnes har nylig vært på besøk ved Universitetet i Agder. En fin opplevelse for den tidligere skoledirektøren, som deltok som lobbyist for Agder da regionen fikk distriktshøgskole i 1969. Nå inspiserte han at det de hadde som drøm den gangen – et universitet på Sørlandet – er en realitet.

Jeg viser til Hallgeir Furnes besøk hos rektor Torunn Lauvdal tirsdag 15. januar 2008.

Hallgeir Furnes 99 år med Thor Einar

Skoledirektør Hallgeir Furnes som 11. august 2008 blir 100 år er et særdeles viktig tidsvitne som må høres når universitetets historie skal skrives. Han refererte under samtalen, som i sitt innlegg, fra det avgjørende møtet med undervisningsminister Kjell Bondevik i finanskomiteens møtesal i Stortinget i mars 1969, der det i realiteten ble avgjort at ikke bare Møre- og Romsdal og Rogaland, men også Agder skulle få sin distriktshøgskole alt dette året.

Timingen for møtet var kjempegod ved at det var nettopp da statsråden la siste hånd på konklusjonene i stortingsproposisjon nr 176/1968-69 av 28.mars 1969.

Begge Agderfylkene var representert i møtet, med talsmenn som Bent Røiseland, Halvor Vegard Hauge fra universitetskomiteen, museet og akademiet, Christian Garmann Johnsen fra komiteen for økonomisk college, og Hallgeir Furnes fra begge komiteer.

Beskjeden som Bondevik formidlet etter Furnes sluttappell, ifølge Hauge via Bent Røiseland, var: "Du fær skulen, men du må ikkje sei det enno".

Betegnende nok tilføyer Hauge: "Om det var grunnlag for en slik betroelse etter en ordveksling mellom ham og statsråden eller om det var et resultat av Bent Røiselands sikre teft, det vet jeg ikke. Men det ble sannhet kort tid etter."

Det faglige og politiske grunnlaget var lagt for at Agder distriktshøgskole kunne starte opp 27. august 1969 med Universitetskomiteen for Sørlandet som interimsstyre og dens formann rektor Odd Chr. Fiane, Aust-Agder, som formann. Rektor Halvor Vegard Hauge hadde da alt i juli tiltrådt som ADHs første direktør, undertegnede i engasjement som undervisningsleder, og Andreas Vollan som høgskolelektor.