Hallgeir Furnes fyller 100 år

Tekst: Thor Einar Hanisch

Når Vest-Agders skoledirektør gjennom mange år Hallgeir Furnes, Vigeveien 20A, i dag 11. august runder hundre år, er det en markant aktør i Agders skolehistorie å huske og å glede seg over og med. De av oss som er igjen og ennå har de skolepolitisk sett så livlige 1960-og 70-årene med oss, var heldige om vi kjente og opplevde Hallgeir Furnes som administrator, tilrettelegger og døråpner. Ingen har hatt anledning til å følge skolens utvikling i så mange år som han, og det gjør han fortsatt i en grad som den dag i dag gjør han til en interessant og givende samtalepartner, blant annet på møtene i Agder Vitenskapsakademi.

Hallgeir Furnes kom til skoledirektørstillingen i Vest-Agder med en klar innstilling om at skolen var for alle og at dører måtte åpnes. Dette gjaldt på alle nivåer, fra barneskole til universitet. Han var praktisk innstilt, lyttende og besluttsom. Med menneskene i fokus, så han muligheter som kunne spire og gro og vokse seg til noe banebrytende.

Hallgeir Furnes fyller 100 år

En slik mulighet var lanseringen i departementet av filmprosjektet til Torvald Slettebø på lærerhøgskolen, nå webmaster for agderkultur.no på UiA, et pionerprosjekt som fikk stor betydning i en periode preget av store omlegginger av undervisningsformer og undervisningsplaner. Furnes reiste resolutt til Oslo, overbeviste ekspedisjonssjef og byråsjef, midler ble tryllet fram, og snart gjorde 20 av Torvalds undervisningsfilmer sitt seierstog inn i Norsk fjernsyn. De ble til stor hjelp for lærere og elever i en tid med stor mangel på nye læremidler, og lærerskolen ble aktet av departementer, Statens Filmsentral og NRK som foregangsinstitusjon.

En annen mulighet så Hallgeir Furnes i yrkesutdanningene. I datidens videregående skole hadde disse ingen eller liten plass. Det måtte tas tak for å utvikle potensialet hos de mer praktisk anlagte, og han satte i gang og ledet selv et usedvanlig effektivt utvalg for utvikling av yrkesutdanningenes plass. Gymnasiet i tradisjonell forstand ble dermed ikke lenger så enerådende i Vest-Agder.

Men Hallgeir Furnes interesserte seg også for gymnasiet og for mulighetene som lå latente over gymnasnivå. Både Katedralskolen og Handelsgymnasiet trengte nye bygg og en samlokalisering på Gimle. Han stilte selv opp som leder av plankomiteen for nybygg for Kristiansand Katedralskole, og i statsrådens og ekspedisjonssjefens fravær representerte han disse ved åpningen. Det var en betimelig skjebnens tilskikkelse!

Hallgeir Furnes døråpnerfunksjon på den lange veien fra de første tilløp til postgymnasial undervisning på Agder, og til Agder distriktshøgskole kom, den glade sommeren 1969, og derfra utviklet seg videre, er likevel mest unik. Mer enn noen tok Furnes konsekvensen av at distriktshøyskolen trengte to ben å stå på. Det som universitetsundervisningen under Kristiansand Museum drevet fram av rektor Halvor Vegard Hauge representerte, og det som tok sats gjennom Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet på handelsgymnasiet. Ledet av en annen dynamisk rektor, Evald Junker.

På det nasjonale nivå var det Ottosen-komiteen som la de nasjonale føringene fram for politikerne. Her i Agder var det Universitetskomiteen og Komiteen for Økonomisk College som fulgte opp. Det ble dramatisk da de første distriktshøyskolene skulle etableres i 1969, i Møre og Romsdal og i Rogaland, og Agder der forutsetningene var minst like gode, ikke var med. Ved iherdig politisk arbeid fra Agders side, skulle det så bli ”enten Rogaland eller Agder.” Da var det Hallgeir Furnes resolutt som alltid ble med Agderdelegasjonen til statsråd Kjell Bondevik i Oslo, ble dens oppsummerende talsmann da konklusjonen skulle trekkes, og det forløsende ord fra statsråden via Bent Røiseland deretter lavmælt ble utløst: ”Du fær skulen, men du må ikkje sei det enno!” Om dette sa Hauge senere: Om det var grunnlag for en slik betroelse etter en ordveksling mellom ham og statsråden eller om det var et utslag av B.Rs sikre teft, det vet jeg ikke. Men det ble en sannhet kort etter.

Om Hallgeir Furnes sa Hauge for tredve år siden på hans 70-årsdag 11.8.78:- Du tok enhver sak, stor eller liten, alvorlig og bragte frem overbevisende argumenter, uten å virke belærende”.

Gratulerer med dine gode hundre år Hallgeir Furnes.

1. september er det årsfest ved Universitetet i Agder og 3. september sommermøte i Agder Vitenskapsakademi. Du er som alltid hjertelig velkommen!