Torvald Slettebø til minne: 1926-2012

Førsteamanuensis Torvald Slettebø, født i Egersund 17. oktober 1926, pensjonist fra Kristiansand Lærerhøgskole, og selv med eksamen derfra, gikk ut av tiden 9. juli, nær 86 år gammel. Helt til det siste var han, på tross av kreften, levende opptatt av sine store pasjoner i livet: sin filosofi, sine dikt, sin pedagogikk og av nettportalen agderkultur.no Alt sammen er blitt mange, især sørlendinger, men etter hvert også teledøler og rogalendinger, til stor glede.

Bilde av Torvald

Det var i 2002 at Torvald kom til meg i Agder Vitenskapsakademi og lanserte ideen om at vi sammen kunne skape en nettportal som kunne speile vår flotte agderkultur. Vi ble fort enige om at den skulle bli en opplevelsesportal med store bilder i god oppløsning, drevet av aktive pensjonister og assosierte ressurspersoner knyttet til Høgskolen i Agders, fra 2007 Universitetet i Agders, Seniorsentre på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Ideen slo an og produksjonen kom i gang, alt i utgangspunktet med god hjelp og støtte fra Vest-Agder Fylkesmuseum ved Jan Henrik Munksgaard, der Torvald hadde gjort research-arbeid i bildesamlingen i kjelleren. Etter hvert ble Agders to fylkeskommuner og fylkeshovedstedene Arendal og Kristiansand interessert og ga støtte til innkjøp av avansert fotoutstyr med videre, og senere trådte også Spareskillingsbankens skillingsfond til. Universitetet, som alt da var foregangsinstitusjon i landet i god seniorpolitikk, medvirket avgjørende med sin utvikling av tidsmessige seniorsentre, og Vitenskapsakademiet sto på som vidsynt samarbeidspartner og domeneeier. Resultatet er at agderkultur.no per 2012 ifølge Torvald hadde rundt 400.000 treff på serier og fire millioner treff på enkeltbilder. Torvalds bilder fra de flotte middelalderkirkene i Agder og Telemark kan stå som eksempler på en innsats som ikke minst Biskop Olav Skjevesland har satt stor pris på. Ellers avspeiler portalen med dens over hundre prosjekter en rekke verdifulle nærings- og kulturområder i fortid og nåtid.

Det som var så flott med Torvald var nemlig at han alltid har hatt så stor sans for det nye. Alt som student i 50-årene startet han fotoklubb ved Lærerhøgskolen og fikk som ung lærer gjennomslag for innkjøp av offsettrykkeri! I 60-og 70-årene var han pioner på å lage pedagogisk velanrettede opplysningsfilmer for lærerskolene, departement, Statens biblioteksentral og NRK, nærmere 60 filmer, derav 21 sendt på TV. Da internett kom, tenkte han "film, fortelling", å bringe opplevelsen hjem i stua til folk. Og malen fulgte med: Den utvidet seg automatisk etter større og mer detaljskarpe bilder, og kan nå vises i HD på store TV-skjermer. Enhver kan nå til og med møte Torvald på YouTube som oppleser av hans egen poesi og filosofi. Om denne skrev Paul Leer Salvesen : "Nå er Torvald Slettebø ute med en ny samling: "Tror du alt du ser?". Vakre, morsomme, kloke, underfundige dikt med høy litterær kvalitet. Og til slutt en håndfull filosofiske betraktninger i minimalistisk prosa som kretser rundt noen av religionsfilosofiens grunntemaer: Tiden, Det vonde, Kosmos, Opphav. Jeg er imponert og anbefaler sterkt til nye lesere. Torvald er en stor poet og filosof som vet mer enn de fleste forfattere at det er viktig å økonomisere med språket. Han breier seg aldri. Desto klarere blir uttrykket hans". Da Torvald ble bisatt fredag 13. juli i nærvær av noen få nære venner og familie og en representant for Kirkens Nødhjelp, organisasjonen som arver han og hans avdøde kone Randi Stensby, var det vakre dikt fra denne boken, opplest av hans beste venn, som innbød til ettertanke og takknemlighet over at vi tross alt fikk beholde dette gode og reflekterte menneske så lenge blant oss. Fremdeles vil hans sanger synges, hans humor og livsvisdom spres og hans stemme høres. Må fred være med UiA-seniorsentrenes og Agderkulturs gode medarbeider, vår alles kjære Torvald Slettebøs rike minne.

Thor Einar Hanisch