Havnene i Kristiansand

Tekstene er laget i samarbeid med Vest-Agder Fylkesmuseum, og bildene gjengis med museets tillatelse. Alle bilder er fra Vest-Agder Fylkesmuseums fotoarkiv

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5013

Kristiansand sett fra Bellevue etter at kirken var ferdig 1885, og før brannen 1892. I forgrunnen Paviljongen og KMV . Til venstre Grimsbekkens utløp, og begynnelsen på "Gamle Flekkerøvei". I midten til venstre: Opplagsområde for tømmer og skipsfart. Her kom jernbanestasjonsområdet. Vesterveien nederst til venstre.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5013 utsnitt

Utsnitt av forrige bilde: KMV begynte her i 1850-årene. Midt i bildet: Vedlikeholdsarbeid på seglskute, fra arbeidsflåte. Unionsmerke i flagget. I bakgrunnen "Hampa", der man losset hamp til Reperbanen.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5190

Vesterhavnen ca 1915. Setesdalsbanens havnespor.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5190 utsnitt

Utsnitt av forrige bilde: Hånden til lua, i ærbødighet for de de store, som også hilser tilbake. Passasjerer på vei til kystbåten. Ennå reiser man sjøveien.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5009 utsnitt

Mellom Lagmannsholmen og byen, nedenfor dagens Caledonien hotell. Fiskebrygga utenfor bildet til høyre. Helt til venstre patrisierhus i Vestre Strandgate.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5009

Lasting og lossing. Og dessuten reparasjonsarbeid og vedlikehold. Det lå flere skipsverft her.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5027

Kristiansand mellom 1885 og 1892. Midt på bildet går broen "Thygesons Minde" fra byen over til Lahelle. Den sto ferdig i 1810. Den store bygningen er Tugt- og manefakturhuset, senere lærerskolen, som ble bygd i 1807. Opprinnelig pillarbru til høyre. Gjenoppbygd bruspenn til høyre, etter at flomtømmer hadde revet med seg de gamle.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5027 utsnitt

Seminarbygningen ble revet for å gi plass til yrkesskkolens første byggetrinn. Det lave vinkelbygget mot Elvegata ble brent, som øvingsobjekt for brannvesenet. Bygningen helt til venstre ble eid av industribyggeren Robert Major.

Kristiansand havn historisk bilde seilskip

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5027 utsnitt

Utsnitt av seilskip

Kristiansand havn historisk bilde etter bybrannen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5029

Kristiansand sett fra Hamreheia. Brannrøyk over byen, etter brannen i 1892.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5029 utsnitt

Murene etter de kanonbåt-nausatene. De ble visstnok revet allerede før brannen? Militære branntomter i bakgrunnen. Stiftamtmannen bodde i hjørnehuset som sto på sørsiden av Markensgaten (=Brogaten) og Elvegaten.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5036

Vesterhavnen sett fra Langmannsholmen mellom 1885 og 1892. Saluttkanoner.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 66

Sett fra Øvre Fergeleie, mo Lahelle. Heisebru, for relativt smale skuter. Høyre del av brua ble senere revet bort av flom-tønner.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5189

Vesterhavnen 1920 årene, Vestre Strandgate utenfor bildet til høyre. Ekspedisjon for Den Norske Amerikalinje.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5189 utsnitt

Kanskje skipsreder og grosserer, som tar en en tur på havnen for å ta i øyesyn ankomne varepartier. Havneområdet var byens økonomiske sentrum.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5191

Ny reklame for den nye tid: Allerede amerikansk/engelsk språk, og olje. Havnen nedenfor Skippergata. Ernst hotell helt til høyre.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5191 utsnitt

Bygningene i forgrunnen til høyre sto til etter 1960. Reisende nettopp ankommet med rutebåte.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5191 utsnitt

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5191 utsnitt

Kristiansand havn historisk bilde Maleri av Alfredo Andersen: Utsikt mot Lahelle.

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5401

Maleri av Alfredo Andersen: Utsikt mot Lahelle.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5028

Kristiansand sett fra Lahelle før 1892. Kanskje Lahelle skole til høyre?

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5259

Thygesons Minde, mot Lahelle. Ble revet omkring 1937. I nærmeste hus til venstre for brua bodde familien Solgård, i nærmeste huset til høyre for brua bodde Jørgensen.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5259 utsnitt

Utsnitt. Bilmodell fra omkring 1930? Det nærmere 300 år gamle mørke huset bak bilen, "Mørkestøls hus", fungerte som Oddernes Tinghus. Til høyre: Trapp opp til Jørgensens hus.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 17-2 (1991)

Kjøita sagbruk øverst til venstre. (Kjøite betyr sumpområde). Små dampbåter har ankringsplass her. De bruktes i rute- eller annen nyttetrafikk til hverdags, og til utflukt om søndagen, oppover elva eller Topdalsfjorden. Eller i den nære skjærgård.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5367

Tegning: Kanskje Tollboden til venstre.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5141

Rådhusgaten sett fra Markensgaten, "Bryggebakken". I bakgrunnen til venstre det gamle Rådhuset. Til høyre Børsen. 1860 - 70 årene, Kristiansands Tidende, og Dampbakeriet. Før senere utfylling lå sjøen og båtene ganske nær Strandgaten.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5131

Tollbodgatens allmenning sett fra Vestre Strandgate omkring 1870 (?). Tollboden til venstre, før siste del ble bygd. Til høyre område for utendørs handel, også salg av fisk fra Flekkerøy-båter.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5132

Samme havneområde, og omtrent samme årgang. Og snur vi oss -

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5128

- ser vi oppover Tollbodgaten. Vi kjenner til venstre igjen innhukket for de handlende, og deretter kommer kommunehuset. Isaach Isaachsens hus midt i bildet, bygd etter brannen i 1734. Tollboden til høyre. Fra fotografiets barndom: Lang eksponeringstid, så alt som rørte på seg ble uskarpt

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 185

Bildet er kanskje fra mellomkrigstiden, og muligens Flekkerøya? Tønner spilte ennå en viktig rolle som emballasje, særlig for sild og annen fisk, men også til f.eks. vin og brennevin. Dermed ble også tønnemakerne, bøkkerne, en viktig håndverksgruppe, kalt kippere i Holland, og coopers i England.

Kristiansand havn historisk bilde Skålevik Flekkerøya

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 50

Skålevik (?), Flekkerøya.

Kristiansand havn historisk bilde Høllen båtbyggeri i Søgne

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 663

Høllen båtbyggeri.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 663 utsnitt

Utsnitt av forrige bilde, med nærbilde av arbeid på rorstammen. Alt ble hogd for hånd.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 687 utsnitt

Slutten av 1800-tallet, med overgang fra segl til damp. Men det kan også være seinere, for Kristiansand holdt lenge på seglskutene, helt opp i 1920-årene for de siste.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 1045

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5105

Sett fra Lagmannsholmen. Lasarettbygningene til venstre, og seglmaker Larsesns hvite hus ved sjøen til høgre. Familieforretningen flyttet senere til Gravane-siden.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 112

Blåkorskafeen, ved enden av Rådhusgata.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 325

Nedenfor Rådhusgaten. Hit kom fiskerne og solgte sin fisk fra båten.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5227

Usteruds dampsag på den senere "Marinetomta" i Østerhavnen, før 1892.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5082

Nodeviga og Lasaretthøyden sett fra Hartmanns brygge, ca 1900. Fraktepram av en vanlig type. Ble gjerne slept av små dampbåter. I småbåter begynte det å komme motor like etter 1900.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5082 utsnitt

Utsnitt av forrige bilde.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5254

Sett fra havna, Kristian IVs gate midt i bildet. I forgrunnen det som ble jernbanetomta. Øverst til høyre Karl Johan Minne skole, nå Domus. Hvitt hus til venstre, Vestre Strandgate 44 står nå på Fylkesmuseet.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 6

Garveriet på Kongsgård.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 270 (1988)

Etter brannen i 1892. Nybygd Ernst hotell helt til høyre. Nytt spisst brandvakt-tårn til høyre for domkirken, og Dambakeriets høye pipe foran til høyre. I. O. Gundersens store forretningsgård som største bygning til venstre i Strandgaten. Det fikk stå helt til 1960-årene. Midt i bildet: Ekbergs hus, som ennå står.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5012

Fra 1881, med nedbrent domkirke. Kjølhaling ved verft i Vesterhavnen. Det gamle firkantede brannvakttårnet skimtes midt i bildet.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5016

Utsikt fra Vesterveien over KMV-området.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 685

Kanskje fra Odderøya, med Sjølyst badehus til venstre, og Fiskåtangen i bakgrunnen?

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 110

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 693

Til høyre den gamle domkirken

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 693

Tollboden til venstre, bygd i 1826.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 686

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 184

Kristiansandsskute i fremmed havn.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 688

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5115

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 690

Kanskje "Desideria", brukt som troppeskip og øvingsfartøy for de militære i Kristiansand i 1890-årene.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 6-2

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 689

Gravane, med gamle tollboden til høyre. Fiskeskøyte, eller fanteskøyte?

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5061

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5329

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5059

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5057

Vesterhavnen før 1892. Caledonienområdet midt i bildet.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5118

Vesterhavnen sett fra Lagmannsholmen etter 1892

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 1063

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5031

Kristiansand sett fra Lagmannsholmen før 1880. Kjølhaling til venstre.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5035

Vesterhavnen sett fra Lagmannsholmen mellom 1885 og 1892. I forgrunnen skilderhus og til høyre vakthus, Corps de garde, på Langmannsholmen.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5108

Sett fra Lagmannsholmen mot Odderøya med Lasaretthøyden. Lun havn, i tidligere tider også orlogshavn.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5066

I forgrunnen KMV

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 168-2

"Prisonen", fangeskip i England.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5226

Have nedenfor Østre Strandgate mot Østerhavnen, mellom Holbergs- og Dronningensgate, antagelig Vilhelm Krags barndoms-have. I bakgrunnen til høyre Odderøya. Før 1892.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5020

Kristiansand sett fra Odderøya mot Nodeviga og Gravane. Til høyre i forgrunnen den gamle tollboden til og "Porto Franco" (en slags frihavn?). Fotografi før 1880.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5020 utsnitt

Bestefar til Henrik Wergeland, Henrik Arnold Thaulow bodde i huset midt i øverste høyre hjørne. I 1811 ble det ombygd til to etasjer.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5058

Lagmannsholmen med Vaktstuen foran. Krutthuset bak står ennå. Kanoner til høyre. Helt til venstre: Seglmaker Larsens hus.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5022

Tollboden til høyre.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5168

Paviljong i Reinhards have. I bakgrunnen Lagmannsholmen. Før 1892 og Reinhards verft. Lagmannsholmen i bakgrunneen.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5211

Retranchementet en 17de mai 1892 eller før. Det hvite huset i midten ble kalt "Det hollandske hus": Omkring 1830 bodde hollenderen Johan Henrik van Kervel her. Han giftet seg med datter til Daniel Isachssen.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5294

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5294 utsnitt

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 95-40

Opplagsplassene ved KMV.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 151-2

Østre Strandgate mellom Markens og Kirkegaten. Familien Henriksen med alle døtrene. Hele husrekken brant i 1892. Ingen bygninger på sjøsiden, bare hager.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 154

Børshagen. Ernst hotell til venstre, så Hans Johnsen, og Blåkorskafeen i de lave bygningene til høyre.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 47

Børshagen, vi ser mot sjøen.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5168

Paviljong i Reinhards have.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 276

Hagene på sjøsiden av Østre Strandgate, før 1892. Festningen bak til høyre, uten tak. Lysthus i dragestil. Marinefartøyet "Desideria" for anker utpå.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 276 utsnitt

Utsnitt.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 327

Gravane, med den gamle brua. Sjølyst badehus like utenfor høyre bildekant.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 60

Musikkpaviljong i Gravane. Lasaretthøyden bak.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5416

Fra torget. Fontenen (under trekronen) ble flyttet i 1908 og erstattet av Wergelandstatuen. Til høyre torghandlere.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5416 utsnitt

Utsnitt fra forrige bilde.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 31

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 395

Fra Gravane sett fra Nodeviga, før 1892.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 37

Tollbodgaten midt i bildet.

Kristiansand havn historisk bilde Pider Ro

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 297

Pider Ro med sin hund Ludafisken".

Kristiansand havn historisk bilde klemmemannen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5134

"Klemmemannen", som livberget seg ved å gå omkring og selge klesklyper.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5134

Han hadde klumpfot, og det var ikke uføretrygd den gang.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5103

Lagmannsholmen sett fra Odderøya. 1870-årene?

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 129-2

Tollbodkaien.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5021

Kristiansand sett fra Odderøya. I forgrunnen Nodeviga og vestre del av Østerhavnen. Bak sjøhusene løper Østre Strandgates fasader. I bakgrunnen Tordenskjoldsgate skole. Fotografi før 1880. Baneheia i bakgrunnen uten trær.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 157-2

Byens sentrale havn, med Setesdalsbanens fraktvogner i bakgrunnen. Setedalsbanen var fullført omkring 1896. Men trafikk øst- og vestover gikk ennå lenge mest sjøveien. Togforbindelse til Oslo kom først i 1938.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 157-2 utsnitt

Utsnitt.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 398

Samme havneområde.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 399

Kongebesøket i 1906

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 119

Søndagsutflukt, kanskje forening eller sangkor, med koner og barn.

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 401

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 402

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 3-5 (1991)

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 5

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 32

Flåtebesøk?

Kristiansand havn historisk bilde

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseums arkiv nr. 408

Isvinter