Torstein Gilje til minne: 5/1 1930 – 14/2 2023

Torstein Gilje var en kjent og aktet person i Rogaland og på Sørlandet. Han vokste opp på Våland og ble da krigen kom evakuert til Håland i Frafjord der han opplevde luftkamper og kamper i Gloppedalen og Dirdal. Senere, etter gymnaset, med hyre på s/s Kongsborg, opplevde han et krigsherjet Europa, men også India og arabiske land. Dette sto i slående kontrast til hjemmet i Stavanger med mye sang og musikk, der sangglad som han alt da var, alt som niåring ble medlem av Domkoret.

Etter gymnaset i Stavanger valgte Torstein Kristiansand lærerskole og stilling som lektor ved Stavanger lærerskole, etter en tid ved Johannes skole. Han var tidlig ute med også å ta tilleggsutdanning i musikkterapi, mens lærerkona Kristine, født Gauslaa, spesialiserte seg på døvepedagogikk og etter hvert ble rektor ved Døveskolen i Stavanger. Deres kjærlighet til hverandre varte livet ut og de fikk tre barn og fire barnebarn.

Torstein og Kristine hadde mange felles interesser. De engasjerte seg i menighetslivet i St. Johannes menighet, der Torstein var leder for komiteer for bygging av nytt menighetssenter og nytt orgel og redaktør av menighetsbladet. Alt tidlig i livet startet han orkester, en sped begynnelse til Stavanger kulturskole, og stilte som dirigent for dette med konsert i Atlantic Hall. Han var fast musikkanmelder i Stavanger Aftenblad i 22 år. På Sørlandet var han leder for Gabriel Scott Selskabet i 6 år og gjorde sammen med Kristine mye for å fremme interessen for Scotts litteratur og filosofi. I ferier og enda mer som pensjonister, dro de så ofte de kunne, gjerne med hele storfamilien, til feriehuset sitt og båtlivet på Flesi ved Lillesand. Tre uker før han fikk slag svømte Torstein i svømmehallen på Tjensvoll. Det er en aktiv og humørfylt mann og et godt og vennlig medmenneske med et vinnende vesen og en sunn kristen tro som nå har lagt inn årene.

Torstein Gilje

Thor Einar Hanisch