Torbjørn Dovland til minne: 1944-2014

Pensjonert driftsdirektør Torbjørn Dovland ved Universitetet i Agder døde overraskende 27. oktober, 70 år gammel, og ble bisatt fra en nær fullsatt Oddernes kirke 11. november, 4 dager før brevet kom om at dagen for hjerteoperasjon var berammet for han. Både som driftsdirektør, og før høyskolefusjonen i 1994, som direktør ved Kristiansand Lærerhøgskole, gjorde han høyt verdsatt innsats. Som pensjonist fra 2011 kastet han seg over studier av historie, religion og etikk, og var stadig å se på forelesninger og blant seniorkolleger i General Oscar Wergelands Hus på Campus Kristiansand, Gimlemoen. På pulten hans nå ligger Geir Lundestads Øst, vest, nord, sør, hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945, med tallrike notater i margen, som viser at Torbjørn til det siste reflekterte over sin tid. Karakteristisk for han var en ukuelig optimisme, et usedvanlig godt humør, uvanlig praktisk sans og handlingsevne og et stort nettverk. Han hadde viktige roller i de storslåtte utbygginger som har gitt oss et flott og konkurransedyktig UiA i dag. Samtidig hadde han overskudd til å praktisere sin jakt- og fiskeglede, som især kom hans store familie til nytte, men også hans torskeglade volley- og innebandy- kollegaer ved sesongavslutningene. Han kjente byens mange sider ut og inn som natteravn og hadde flere perioder i Kirkelig fellesråd og en årrekke i Lund kirkes menighetsråd; nabokirken til Oddernes som han alltid stilte opp for, for Speidergruppen og for praktiske oppgaver. Det var derfor naturlig at den gode minnestunden for han ble holdt der i Torbjørns ånd. Alt til trøst for hans mange voksne barn, svigerbarn og barnebarnet, lille Benjamin, som han nylig lærte naturtro elglyder. Savnet blir stort, men minnene levende og gode for så mange.

Torbjørn Dovland

Marit Aamodt Nielsen UiA, viserektor
Thor Einar Hanisch UiA, tidl. regional høyskoledirektør