Stein Gauslaa til minne: 1948-2017

Også for Gabriel Scott Selskabet representerer redaktør Stein Gauslaas plutselige bortgang lørdag 7. januar i sitt hjem i Oslo et smertelig tap. Han var tidligere leder av Selskabet (2012-2013) og deretter redaktør etter oss, av vår publikasjon «Treskoposten». Han var også en av de drivende krefter bak Selskabets nyutgivelser av snart 30 av Scotts ca. 60 bøker på Selskabets eget forlag.

I sin ledertid skrev han: - Det er rart hvordan fortiden kan vende tilbake og gi nye impulser til en aktiv samtid. Det siste året har for meg vært en eneste slik rekyl av fortid. Jeg føler ofte at jeg vokste opp med Gabriel Scott i den nærmeste familiekretsen. Ikke bare var jeg bevisst forfatterens mange år i Mågereiret i Galtesund, gjennom kunnskapen om hans hus, hans forfatterskap, hans naboer, venner, også vennskapet med min far, Agderpostens sjefredaktør Einar Gauslaa. Men jeg levde nesten daglig med Scott gjennom min fars store boksamling, hans offentlige opptredener med opplesning av Scotts tekster og hans lange nekrolog i Agderposten da Scott døde i 1958. Selv om jeg hadde flyttet hjemmefra tidlig på 70-tallet, levde jeg også nær arbeidet han nedla i komiteen som maktet å reise de nødvendige midler og få utført, støpt og plassert Scott- bautaen i Pollen i Arendal.

Stein Gauslaa

I Gabriel Scott Selskabet er vi enige om at minnet om og arven etter den mangslungne og særdeles produktive forfatteren ikke bare holdes ved like av lokale, nostalgiske og humoristiske grunner, men også av de rent litterære kvaliteter og fordi hans forfatterskap på område etter område faktisk får fornyet aktualitet. Det illustreres ikke bare ved at temaer som tatere, barnevernsbarn, klarsynthet, religiøsitet og språkpolitikk stadig vender tilbake, men også av for eksempel det faktum at Kristiansands nye kulturhus med teater og konsertlokaler bærer navnet til hans mest kjente roman «Kilden».

Vi lar disse inspirerende ord fra vår sterkt savnede Treskoposten- redaktør, Agderpostens tidligere sjefredaktør Stein Gauslaa, stå som hans siste ord til alle landets lesere av Gabriel Scotts mangfoldige litteratur og til vårt fremgangsrike Gabriel Scott Selskab selv. Fremst blant dem er HM Kong Harald V, som i sin nyttårstale for 2011 dokumenterte at han hadde lest sin «Kilden». Da satte Kongen hovedpersonen Markus, «som har sitt innvortes», opp som veiviser for oss alle i det at «Hver enkelt av oss er nok som den vi er. Jeg tror at det er en fare i dag at vi bygger opp altfor stor del av vår identitet rundt prestasjon og synlighet og at vi bedømmer oss selv og hverandre utfra dette», sa Kongen.

Må fred være med vår kjære redaktør Stein Gauslaas gode minne. Han ble bisatt fra Trefoldighetskirken i Arendal 21. januar for fullsatt kirke, ved en vakker seremoni der Kirsten Båten Berg sang, kantor Tim Harry Blomberg spilte og sogneprest Åsta Ledaal forrettet.

Kirsten og Thor Einar Hanisch, tidligere ledere, redaktører og nå journalister i Gabriel Scott Selskabet