Ole-Petter Mosland til minne: 1932-2023

Manges gode venn sivilingeniør Ole - Petter Mosland, født 7. oktober 1932 I Kristiansand, sovnet stille inn i sitt hjem ved Østensjøvannet I Oslo 14. Januar. Etter oppvekst I Farsund og examen artium I Kristiansand og militærtjeneste på Jørstadmoen og i Schlesvig i Tysklandsbrigaden og med “dannelsesreise” til Paris og London, og praksistid ved Falconbridge Nikkelverk, studerte han ved Sunderland Technical College/Durham University til B.Sc. og til M.Sc. ved Manchester University, og ble ansatt ved Metropolitan Vickers og deretter ved Power Systems Laboratory UMIST, Manchester University.

I 1968 tok karrieren en ny vending ved at Mosland kom til Siemens I Oslo, og etter hvert ble leder og teknisk ansvarlig for automatisering og fjernstyring av elektrisitetsnettet, også med hovedansvar for faglig kontakt med Siemens I Tyskland. Gjennom den lange virketiden fra 1968 til 1997 var han også aktiv med informasjon, foredrag og kursvirksomhet for NIF og Nito og internasjonalt. Alt I Manchester hadde han sans for å opparbeide seg og gjøre seg nytte av nettverk.

Også etter pensjoneringen i 1997 hadde han I hele 25 år stor glede av å holde kontakten med sine gode venner og tidligere kollegaer. Det ble sagt om at han nok mest var realist, men heller ikke så lite av en humanist med interesse for bøker og kunst. En favoritt hos han var Sørlandsdikteren Gabriel Scott, og han kom så ofte han kunne ned til Sørlandet til de årlige Gabriel Scott- dagene. og til artiumskulltreffene der hans lune nærvær alltid ble satt stor pris på. Vennene på Sørlandet vil uttrykke vår medfølelse for tapet av en god mann og et godt medmenneske til hustru Bente, som han traff alt I 1962, sønnen Morten med hustru Anette og det idrettsglade barnebarnet Ingeborg.

Ole-Petter Mosland

Thor Einar Hanisch