Oddvar Haugland minne 1942-2017

Oddvar Haugland, tidligere direktør ved Høgskolen i Agder (HiA), døde langfredag. Han ble 74 år. Selv om vi visste at Oddvar hadde fått diagnosen Alzheimer og slet med helsa kom dødsbudskapet overrakende, og det fylte alle oss tidligere arbeidskolleger med sorg.

Oddvar kom til Kristiansand som nytilsatt direktør ved HiA i 1994. Høgskolen var da nyopprettet gjennom en sammenslåing av 6 regionale høgskoler. Alle de sammenslåtte høgskolene hadde en frykt for at egen faglighet kunne bli skadelidende i den nye høgskolen. En helt ny organisasjonsmodell kombinert med ønsket om en sterk vitenskapelig utvikling av den nye høgskolen stilte store krav til høgskolenes ledelse, med direktør og rektor i spissen. Denne oppgaven fylte Oddvar på en svært god måte. Som økonomidirektør fulgte jeg han på nært hold og kunne bare beundre hans enorme arbeidskapasitet og evne til å sette seg inn i store og små saker uten å drive detaljstyring. Arbeidsdagen hans startet gjerne kl 6 etter en lengre treningstur. På vinteren etter skitur med hodelykt.

Oddvar Haugland

Oddvar hadde en solid akademisk erfaring. Han hadde direktørerfaring fra to ulike høgskoler og vært direktør i 6 år ved Sentralsykehuset i Telemark. Vi i Agder må være takknemlig for at Oddvar valgte å bryte opp fra Telemark å komme til oss. At han i 1997 ble headhuntet til Oslo beklaget vi, samtidig som vi var glad for at han fikk ansvar for å utvikle det nyopprettede Norgesnettrådet og seinere NOKUT, slik at de for oss høgskoler kunne bli organer som spilte med oss og ikke mot oss.

Det falt i mitt lodd å overta som direktør ved HiA og jeg fikk mange god råd og arbeidspermer fra Oddvar, slik at jeg kunne være best mulig forberedt. Jeg lærte mye av han, viktigheten av et ryddig styrearbeid, fokus på oppfølging for ikke å stoppe utviklingen både vitenskapelig og administrativt. I hans NOKUT tid hadde vi jevnlig kontakt, han var imøtekommende, men alltid korrekt, vi fikk ikke noe fordeler ut fra gammelt bekjentskap. Men når han i 2007 kunne meddele at HiA var klar for universitetsstatus var det var en festdag for oss, og Oddvar gledet seg med oss.

Oddvar etterlater hustru og tre døtre m/familie som han var glad og stolt over, og de i ham. Våre tanker går nå til dem.

Tor Aagedal