Nils Bernt Nilsen til minne: 1926-2016

Nils Bernt Nilsen, Galgeberg, Kristiansand, født 24. mars 1926 på Kalven på Borøya i Tvedestrand, døde fredfullt 22. juli og ble bisatt i Oddernes kapell 28. juli, som den siste gjenlevende av en søskenflokk på seks. Han er et godt eksempel på hva en kan drive det til i livet uten formell utdanning utover en landsens folkeskole, et livsløp det er all grunn til å bringe fram i lyset. Oppveksten var på farens og morens småbruk og fiskehandel, der barna tidlig deltok i arbeidet og fikk ansvar og innsikt i bruk av verktøy og tauverk.

Nils Bernt fikk først jobb på Falconbridge Nikkelverk, senere på Høivold mek. verksted, så på Marinens verksted i Marvika. Sist 30 år på Kristiansand Elektrisitetsverk i selvstendig stilling som verksted- og verktøyansvarlig.

På det nå så idylliske Galgeberg, der han og hans lærerinne-kone Anna Helle Nilsen, senere konsulent hos skoledirektøren, bosatte seg i 1959, la han sammen med henne, ned et stort arbeid i utvikling av hus, tomt, hage og garasje med verksted. Hver sommer var det båttur østover, leia fra Kristiansand til Kalven kunne Nils Bernt nesten i blinde. Han hjalp sine gamle foreldre med mangt og mye, og andre i familien fikk også stor glede av hans hjelpsomhet og praktiske kunnskaper. Han var slektens «handyman», som ikke nølte med å påta seg store oppgaver. Blant disse var flytting av den store båtbua på Kalven ved hjelp av slippen, håndmakt og jekketaljer, og frakten på flåte av oljefat av arbeidsbrakka «Olsens bu» på Kalvefjorden.

Nils Bernt Nilsen

Hans store pasjon var fellesprosjekter. På Galgeberg var han sterkt med i utviklingen av Prestvika båthavn og fotballplass, i fagbevegelsen, og for Pensjonistpartiet åtte år i Bystyret og Byutviklingsstyret. De siste 25 var hans altoverskyggende glede – utenom familiens tarv – Kongens Verksted i Kongens Senter, der han dreide, smidde, loddet: Saluttkanoner, peispustere, kaffekverner, lysestaker. I mange år var han med i Y`s Men Club og auksjonarius ved loppemarkeder i Lund kirke. Som styremedlem i MC Torsøs legat brant han så sterkt for sørlandstorsken og sørlandshummeren at han ønsket å feire 90-årsdagen sammen med familie og venner på Havforskningsstasjonen, Flødevigen, men det gikk ikke da helsen skrantet. Det var en elsket ektemann, med et fast håndtrykk, raus og leken far til fire, bestefar til åtte, oldefar til fire, som i juli møtte døden med fred i sjel og sinn på Valhalla Omsorgssenter. I visshet om at han ikke hadde noe uoppgjort med noen.

Thor Einar Hanisch