Kin Nicolaysen Holbek til minne: 1939-2021

En kjent og aktet sykepleierektor på Sørlandet, Kin Nicolaysen Holbek, født i Oslo 3.10 1939, gikk bort 20. juni. Med eksamen fra Nordstrand gymnas 1959, Norges Røde Kors Sykepleieskole 1963, Norges Høyere Sykepleieskole 1967, og variert praksis som lærer for sykepleiere og sykepleielærere, ble hun i 1973 leder for Utdanningsavdelingen i Norges Sykepleieforbund. Senere toppet karrieren seg med rektorstilling for Kin ved Kristiansand Sykepleieskole, senere Vest-Agder Sykepleiehøyskole, fra 1979 til Høyskolefusjonen i 1994. Det regionale høyskolestyret for Agderfylkene fikk ansvar for fusjonsprosessen, En prosess som omfattet seks høyskoler og affiserte alle faglige miljøer som skulle bli et samlet og samlende HiA, Høyskolen i Agder, fra 2007 UiA, Universitetet i Agder.

Kin Nicolaysen Holbek

Det var ikke lett å være rektor uansett type høyskole og skulle berge med seg mest mulig av sin høyskoles akademiske ambisjon og profesjonelle identitet inn i den nye store enheten. Kin hadde alle forutsetninger for å stå i bresjen for sin, også med et blikk for helheten. Hun bidro sterkt, sammen med rektorkollegaen i Arendal, til at regionens to høyskoler på deres felt fant seg til rette og kunne ekspandere sine utdanninger innenfor den nye høyskolestrukturen. Da den jobben var gjort fikk hun opphold som visiting scholar ved School of Nursing, Purdue University, USA og tok Master-graden i sykepleie. Med en avhandling om Sykepleierutdanningen i Kristiansand, 1917-1934. I perioden 1990- 1994 var hun ansvarlig for utvikling av, og samarbeid om, sykepleie ved skoler og hospitaler i Romania, og arrangerte i 1998 sommerskole i Kristiansand for USA-studenter. Hun var medlem av Sigma Theta Tau International, (honor society of nursing).

Etter høyskolefusjonen i 1994 ble Kin seniorrådgiver på sitt felt ved HiA frem til pensjon i 2005. Også i den perioden hadde hun flere bidrag til artikler og bøker, og deltok på internasjonale konferanser, og hun la grunnlaget for alumni-arbeidet som UiA har videreført. Hun var en flott mentor for kolleger og studenter. Hun sa hva hun mente og sto fast på sine standpunkter. Samtidig som hun kunne vise seg omtenksom og sårbar og hadde evne til å si «unnskyld». Som rektor ble hun kjent som streng, rettferdig og faglig dyktig, raus og tolerant, men sto opp mot det hun mente var urettferdig eller åpenbart feil.

Ved sin fredelige død etterlot Kin seg ektemannen Jonny, meritert professor ved UiA, sin sønn Trym med hustru Gro, barnebarnet Gustav og søster Reidun. I en nydelig og fasettert tale for Kin i Oddernes kapell 1. juli sa Jonny at livet med henne ga han de rikeste årene han har opplevd og avsluttet slik: - Så takker jeg deg for alt Kin; for både stormer og påfølgende solgangsbris. Nå sørger jeg over din bortgang, men gleder meg over din himmelfart. Fred være med deg, min kjære».

Thor Einar Hanisch,
Regional høyskoledirektør for Agderfylkene 1980 – 94, direktør ved UiA til 2002.