Jan Fjelde 1927-2022

Jan Fjelde, født i Ganddal i Rogaland, er ofte kalt en bauta i norsk lærerutdanning. Han kom som teolog fra Menighetsfakultetet, med videreutdanning i pedagogikk og musikk til Fjellhaug bibelskole i Oslo, så til Kvitsund vg. skole i Telemark, så til inspektørstilling ved Notodden lærerskole, så til rektorstilling ved Nesna lærerskole, så til rektorstilling ved Kristiansand lærerskole fra 1976 til 1991. Her ble han snart hyret inn igjen for å bistå med å fremme lærerhøyskolens pedagogikk og ideologi i prosessen som førte frem til den vellykte fusjonen av de syv høyskolene i Agder i 1994 til Høgskolen i Agder, Universitetet i Agder fra 2007, etter en tilnærmet fakultetsmodell. Fjelde deltok også tidligere på sentralt nivå med å utforme planene for en ny lærerutdanning og for faget sosialpedagogikk og som foreleser i dette.

Blant mange verv var han leder for Landslaget for Kristen Skole, medlem av Representantskapet for Institutt for Kristen Oppseding, av Norske Kirkeakademiers Fellesråd og av Notodden kommunestyre for KRF. Som pensjonist hadde han stor betydning også for Sjømannskirken i Arguineguin, fast feriested i mange år. Han nøt også sjølivet og hyttelivet på Sørlandet med sin Lisbeth og sine barn med mange barnebarn og 12 oldebarn som han betydde uendelig mye for.

Jan

Jan Fjeldes andre store prosjekt var å være leder av Plankomiteen for Søm kirke, ofte kalt «Sømkatedralen», som ble 1000 års markeringen i Kristiansand for innføringen av Kristendommen i Norge. Kirken er viden kjent for sin utforming, gjort i nært samarbeid med arkitektene Arild Lauvland og Arne Åmland og for det unike 43 meter lange glassmaleriet av kunstneren Kjell Nupen: Et monumentalt kunstverk, som strekker seg fra alteret, over taket, til inngangsdøren, med mottoet Fra mørket mot lyset.

I tilknytning til at Jan Fjelde mottok Kongens Fortjenstmedalje i gull i 2005, skrev Nupen: «Det er sjelden man møter mennesker som så uegennyttig arbeider for fellesskapets beste, som også forstår, uavhengig av tro og tvil, at rommene vi søker og trenger skal være tilgjengelige selv om de er større enn oss selv. Som alle store personligheter innehar Jan Fjelde den humor, arbeidsiver, beskjedenhet og standhaftighet som bringer verden videre».

Selv sa Jan Fjelde ved sin innsettelse som rektor ved Kristiansand Lærerhøgskole, en programerklæring: «Dialogen er en kontinuerlig skapningsprosess, aldri avsluttet, vi når aldri fram til målet: Sannheten er alltid foran.»

Hans store familie og mange venner, blant dem tre tidligere lærerhøgskolerektorer, var blant de mange som var til stede ved begravelsen av vårt gode medmenneske Jan fra Søm kirke 5. mars. Og som i en lang bilkortesje fulgte kisten til Randesund kirkegård. Gave ble gitt til Kirkens Nødhjelp.

Thor Einar Hanisch, tidl. Regional høyskoledirektør for Agderfylkene og for Hordaland