Inge-Kjell Marnseg til minne: 1932-2017

Den gode sørlandsentusiasten Inge-Kjell Torkildsen Marnseg i Kristiansand, f.22.9.1932, sovnet stille inn 25/9 i Bærum og ble begravet fra Tanum kirke 6/10. Han var høyt verdsatt som skoleleder og for sine vyer for byutvikling og for et sørlandsk universitet.

Det var i 1969 at Marnseg kom til LTS, Luftforsvarets Tekniske Skolesenter, Kjevik, som inspektør, en institusjon etablert alt i 1946, i dag den eneste militære basen på Sørlandet. Med seg hadde han embetseksamen i historie med bifag i fransk og engelsk og erfaring fra kompetanseutvikling og skoledrift. Sjef LTS obltn. Olav Unhammer og major Ingvald M.Stamnes, senere sjef, kjente Luftforsvarets behov og samarbeidet godt med sin sivile inspektør, senere rektor, i omleggingen fra en rent militær struktur til også å gi sivil kompetanse: En prosess Marnseg selv har beskrevet i Jubileumsboka om LTS 1946-1986, som han forfattet. En viktig sak for LTS, men også for oss i Agderkultur i Gen. Oscar Wergelands Hus på UiA, Gimlemoen. Som sammen med Marnseg fram til nå, og militære sjefer (r) fra alle våpengrener deltar i Forsvarshistorisk Produksjonsgruppe knyttet til Agderkultur og Agder Vitenskapsakademi.

Inge-Kjell Marnseg

en fremsynt kronikk 6.10.1962 i Fvn skrev Marnseg om Universitet som måtte komme og byplanlegging: Faktisk i samme måned som Agder Akademi ble stiftet i Arendal 27.10. av katedralskolerektor Halvor Vegard Hauge, fylkesmann Henrik Svensen, lagtingspresident Magnhild Hagelia og en rekke av Sørlandets fremste menn og kvinner ellers. Marnseg så for seg Universitetet på Sørlandet på Gimle, i fruktbart samarbeid med Statsarkivet, Fylkesmuseet og Naturmuseet. En logisk følge av dette var hans skepsis mot at Fylkesmuseet skulle flyttes til Odderøya, og at museets høyt verdsatte naturareal på Kongsgård reguleres til boliger og selges ut. Det ville i så fall være et eklatant brudd på forutsetningen for overdragelsen av arealet fra den tidligere eier, som solgte det rimelig til beste for Museet. I et brev 14.10.03 kom han med en sterk appell til oss ved Høyskolen om å ivareta dette. Han så også for seg ett Agderfylke. Marnseg var altså fremsynt i det meste og opplevde så vidt at Naturmuseet med den gedigne botaniske hagen ble en del av UiA nå ved UiAs 10- årsjubileum, og at Agder blir ett!

Fra observasjonsposten på toppen av Hamreheia i Kristiansand, som han sikret for allmennheten som leder av Velet, skuet Marnseg ut over mot orlogshavnen Marviga, Odderøya Fort, Topdalsfjorden, med sitt viktige biologiske mangfold, som absolutt burder vernes mot en forhastet havneutbygging, og Oksøy fyr. Han bodde på brinken i Bergstien og tok navnet Marnseg, " eggen ut mot havet". Han var hendig og praktisk, etterlot sitt hus, og sitt landsted i Eide ved Grimstad i utmerket stand. Han var musikalsk, sang mange år i Lund kirkekor. I Tanum kirke ga hans hustru Ingjerd, tre barn, svigerbarn og fem barnebarn uttrykk for uendelig takknemlighet for alt Inge-Kjell var for dem. Fred være med hans gode minne

Thor Einar Hanisch, regional høyskoledirektør for Agderfylkene 1980-94, senere direktør ved HiA/UiA