Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Harald Synnes

Stortingspresident Dag Terje Andersen 12. juni 2012

Ærede medrepresentanter,

Tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder Harald Synnes døde 17. mai, 81 år gammel. Harald Synnes representerte Vest Agder Kristelig Folkeparti på Stortinget. I 12 år fra 1969 var han vararepresentant før han ble fast innvalgt representant fra 1981 til 1989.

Med ham er en engasjert, viljesterk og sterkt ideologisk forankret politiker gått bort.

Harald Synnes ble født 18. mars 1931 i Bø i Vesterålen. Etter fullført cand.real utdannelse , slo han seg ned i Kristiansand hvor han arbeidet som lektor.

Harald Synnes

Han kom tidlig med i lokalpolitikken. I 1960 ble han medlem av Kristiansand bystyre. I 20 år var han sterkt lokalpolitisk engasjert, som ordfører og varaordfører og medlem av fylkestinget.

I sin tid på Stortinget var Synnes medlem av finanskomiteen, bortsett fra ett år fra 1985-86 hvor han var medlem av utenriks- og konstitusjonskomiteen. Han var også medlem av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og av delegasjonen til Nordisk Råd. Da KrF gikk inn i Willoch-regjeringen i 1983, ble han parlamentarisk leder.

Harald Synnes hadde også erfaring fra regjeringsapparatet. I Korvald Regjeringen var han statssekretær ved Statsministerens kontor, og ble en sentral person i forhandlingene om en handelsavtale med EF. I Syse-regjeringen var han statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet.

Harald Synnes hadde en rekke verv. Han var bl.a. medlem av menighetsråd, av Utvalget for menneskerettigheter, av styret for Nei til EU og leder i det regionale høgskolestyret for Agder. De senere årene var han styreleder og arbeidet aktivt ved ARCTIC kurs- og kompetansesenter.

Harald Synnes var en dyktig og kunnskapsrik person med stor arbeidskapasitet. Han engasjerte seg sterkt i kampen for vanskeligstilte og arbeidet aktivt i Stortinget bl.a for et mer rettferdig skattesystem og for hjelpetiltak overfor vanskeligstilte gravide kvinner.

Han var, både som person og politiker, en som alltid sto opp for det han mente og trodde på. EØS-saken ble vanskelig og førte til at han en tid trakk seg ut av KrF. Men han kom tilbake og gjorde en stor innsats som leder av partiet seniorutvalg.

Stortingspresident Dag Terje Andersen
12. juni 2012