Gerd Buene Mortensen til minne 1937-2021

Det tynnes blant de første medarbeiderne fra Agder distriktshøgskoles pionertid under høyskolens første direktør Halvor Vegard Hauge fra 1969 til 1971. Som rektor ved Katedralskolen alt fra 1960, samlet han alle trådene i sitt visjonære univers: Kristiansand Museum (KM) Universitetsundervisningen, Universitetskomiteen, Agder Akademi, Katedralskolen, ADH. I høy, ofte ganske krevende grad, også engasjerte frivillige ressurspersoner. Som han på sin milde måte påvirket til å ta ofte, ikke, eller marginalt lønnete tak, for den gode sak: Møysommelige skritt på veien fram mot et Universitet på Sørlandet.

En av disse brennende sjelene var Gerd Buene Mortensen, som gikk bort 5. juni på Grimtunet, 84 år gammel, etter lang tids svekket helse. Gerd har nok gått litt under radaren i oppmerksomhet i fortid og nåtid, men bør minnes som en av Hauges betrodde medarbeidere, især i det praktiske arbeidet. Gerds arena var spesielt museets administrasjon og universitetsundervisning, i noen grad også akademiet. Om dette har hun selv skrevet i Agder Vitenskapsakademis Årbok for 2014 i tilknytning til et foredrag jeg holdt om Hauge som institusjonsbygger. Konsentrat - Da jeg (Gerd) begynte i 1965, som første administrativt ansatte i regulær stilling, holdt KMs kontorer til i øverste etasje i Folkebibliotekets gamle bygg på Torvet. Da Hauge alt i 1960 så på forholdene for museets aktstykker sammen med vaktmesteren. sa han at han nesten ble på gråten. Der og da lovte han seg selv og alle at for KM måtte det bygges, og det på Gimle Gård!

Gerd Buene Mortensen

Da ADH kom til i 1969, og etablerte seg i Norske Folk Gården ved Wergelandsparken, fikk også KMs ansatte likevel gode lokaler der. Mine arbeidsoppgaver var selvstendige og varierte - med sekretærfunksjoner for museets styre som saksbehandler og referent, og med budsjettarbeid, regnskap, personalsaker etc. Jeg fungerte også som administrativ leder ved museets kontor og for universitetsundervisningen, mens KMbestyrerne, først Peter Valeur, så Ovin Udø, så Per Arvid Åsen, var de faglig og administrativt ansvarlige. Det meste var «nybrottsarbeid». Flere ganger reiste jeg inn til UIO for «opplæring» og ble tatt vel imot ved aktuelle fakulteter».

Selv kan jeg bekrefte at Gerd Buene Mortensen også senere fikk oppgaver som viste at hun var verdsatt og respektert. Som at hun i perioden 1984-87 ble valgt av KMs styre til å delta i møter med Stortingets kirke- og undervisningskomite om å skaffe bygg for KM. Og ikke minst: At hun som den første kvinne fra administrativt personale, i 1985 ble valgt inn i Landsstyret for De Norske Naturhistoriske Museer. Inntil da hadde kun mannlig vitenskapelig personale blitt valgt inn i dette styret.

Gerd Buene, gift Mortensen, var født i Høyanger 2. oktober 1937 og vokste opp med sine foreldre Gunhild og Ingvald Buene, tvillingbroren Ivar og de eldre søstrene Selly og Anna. Gerd hadde meget gode evner og tok realskolen i Høyanger, gymnas fantes ikke. Hun flyttet til Kristiansand og tok artium som privatist ved siden av all jobbingen for Hauge. Her styrket hun stadig sin kompetanse. Så lenge hun orket var hun aktiv deltaker i UiA Senioruniversitetet og i kulturlivet ellers, belest, kunnskapsrik, aktuell, og med sine meningers mot. Mange vil savne henne. Må fred være med Gerd Buene Mortensens gode minne.

Thor Einar Hanisch, UIA Senioruniversitetet og Agderkultur, undervisningsleder for ADH 1969