Else Marie Jakobsen 1927-2012

Else Marie Jakobsen, EMJ, en sørlandsk nestor i norsk bildekunst, døde 12/12 og ble gravlagt fra Lund kirke i Kristiansand 19/12. Rundt om i det ganske land gleder tusener seg over eksemplarer fra hennes store livsverk av bilde- og vevkunst. Om lag 600 større arbeider ble det, mange som bestillingsverker til kirker og andre offentlige bygg og samlinger, men også en god del til bedrifter, institusjoner og private hjem. Alt til glede og trøst, alltid til refleksjon.

For EMJ ville mye med sitt liv og sin kunst. Og hun nådde fram til hjerter og hoder med, og via, den. Faktisk også hos vekstglade politikere, bitt av rive- ned- for- fote- basiller, som de kunne være. Det gjaldt hennes modige aksjoner mot stadige framstøt for å ”sanere” viktige bygninger i den nå så høyt verdsatte ”Posebyen”, (av fr. reposer, hvile, ta seg inn), som ennå preger en stor del av Kvadraturen i Kristiansand. Hun nådde ikke alltid fram, for eksempel da byens kjære gamle bibliotek sto for fall, om hun enn kledde sg i sekk og aske, og da byens svære, stengende tinghus skulle komme opp.

EMJ hadde altså sine meningers mot og maktet å gi dem effektive kunstneriske uttrykk. La oss derfor ikke bruke for mye tid på å fortelle om henne, men la henne selv gi uttrykk for sine tanker og ideer. For dette har vi to unike primærkilder: De ikke-kommersielle kulturportalene Agderkultur og Agder Vitenskapsakademi. Ved å ”google” disse kan enhver gjøre seg kjent med henne. I respekt og til inspirasjon, nå som vi nettopp så smertende har mistet henne. Eller enda bedre, gjennom den kristne julen som har inspirert henne så sterkt. Blant annet ved de mer enn 30 altertavlene som preger kirker og deres høytider rundt om i vårt langstrakte land.

Else Marie Jakobsen

Agderkultur setter pris på det nettbaserte samarbeidet med EMJ ved den stort anlagte jubileumsutstillingen i Christianssands Kunstforening, alt i 2003 under De internasjonale kirkefestspillene. Det spesielt autentiske i dette er at Else Marie selv har valgt ut de bildene hun ville presentere på nettet og selv har kommentert dem. Denne unike serien starter med altertavlen ”Jesus stiller stormen” i Fevik arbeidskirke og ender opp med hennes teppe til minne om Kirsten Flagstad, som gav henne hennes første store bestillingsoppdrag. Det varierte utvalget, ofte også som klare rettferdsytringer rettet direkte inn mot norsk og internasjonal politikk, er representert ved bilder som ”Solzjenitsyn i fengsel”, ”Gråt mitt elskede Peru”, ”Krig og fred”, ”Og så kom Kongen hjem!”

EMJ´s prosjekt er ”Tanker og tråder til tjeneste”, å finne ved å ”google” Agder Vitenskapsakademi, klikke på årbok 2009 og bla opp sidene 42-48. Der skriver hun om sin bildevev som en eldgammel og fin tråd en tar opp og spinner videre på, hvor renningen er som en åker der hendene kan så sine frø. For en god vevstol er som et hellig instrument med tusen renningstråder å spille på. Der kan tankene løpe foran i veven, så må hendene holde tanken i tømme. Kanskje er dette dunkle i takt med gaffelens rytmiske slag, motivets enkelhet og detaljenes mangfoldighet.

Ved siden av den fortrøstningsfulle korrespondansen mellom EMJ og Agders store salmedikter Svein Ellingsen, begge med æresdoktorgrader fra MF, begge akademimedlemmer, er det vel korrespondansen mellom EMJ og dikteren Arnulf Øverland som har størst litterær og historisk appell. Utgangspunktet var at hun konfronterte Øverland med hans uttalelse fra før krigen: ”Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt”, og viste til hans dikt ” En gang kommer den hellige natt da evighetens sordiner forvandler den hesligste kval du har hatt til hundrede violiner.” Men Øverland fikk ikke oppleve at vingen med de 100 fiolinene avslutter altertavlen i Majorstuen kirke, Bekkefaret kirke, Skovlunde kirke i København og Torridal kirke i Kristiansand. Til EMJ rakk han å skrive: ” Best likte jeg seileren på livets hav, og i den båten var det et kors, et anker og et hjerte som ballast i båten. Jeg tror at ettersom tiden går vil sansen for de tause tegns tale, symbolene, bli stadig større, jeg tror du vil få mye å gjøre ”. Poenget kan understrekes med biskop og akademimedlem Olav Skjeveslands avskjedsord om henne: ”Ved hennes bortgang fylles vi av takk for at Else Marie så flittig og så vakkert forvaltet sin gudegave!”

Thor Einar Hanisch, Agder Vitenskapsakademi / Agderkultur