Bernt Olaf Krohn Solvang 1943-2022

Professor emeritus på Universitetet i Agder Bernt Olaf Krohn Solvang døde brått 4. februar etter ett år med kamp mot kreft. Han ble født i Oslo, vokste opp i små kår i Nittedal, flyttet til Sinsen og ble magister i statsvitenskap ved UiO, og flyttet til Kristiansand og ADH i 1972. Her gjorde han seg raskt gjeldende som akademiker, kommentator i dagspressen med et mangfold av meninger og valganalyser, og fra 1983 som etablerer og leder av Agderforskning med virksomhet i Kristiansand og Grimstad. Få år senere startet pendlingen tilbake til Oslo, som skulle vare helt til 1999.

Først ble Krohn Solvang forskningssjef og så direktør ved Norges Markedshøyskoles Kunnskapssenter. Deretter rektor ved IHM, Institutt for Høyere Markedsføringsutdannelse. Så i 1995 dosent og konstituert rektor ved Varehandelens Høyskole i Asker.

I 2010 gikk han av med pensjon, etter å ha vært førsteamanuensis ved Høyskolen i Agder fra 1999 og professor i organisasjon, ledelse og samfunnsendring ved Universitetet i Agder fra 2008.

Det forteller mye om Bernts allsidighet og virketrang at han blant annet var leder av Statsvitenskapelig forening, medlem av DNAs programkomite1987/88, av Kristiansand bystyre og styreformann for KOBB, Kristiansand og Omegns Bolig og Byggelag.

Bernt Olaf Krohn Solvang

Bernt var glad i naturen og hytteliv i Telemark. Siste sommeren gikk han opp Gaustatoppen. Han var en klok, god og snill mann, en god far for Trond og Trude og trygg farfar for Silje og Susanne, og reflektert og humørfylt venn for mange.

Begravelsen skjedde fra Oddernes kirke 16/2. Bjøro Hildebrandt sang Amazing Graze, Gabriellas Sång og Heaven was Needing a Hero. Bernts kone Bjørg døde av kreft i 2008 og Anne Brit ble Bernts gode venn i eldre år.

Thor Einar Hanisch, Regional høyskoledirektør for Agderfylkene 1980 til 1994