Arild Lauvland til minne: 1937-2017

En fremtredende Kristiansandsarkitekt er gått bort. Han startet sin fremgangsrike karriere hos det kjente arkitektfirmaet Brantzeg og Haugen, der hans første store oppgave var Kristiansand Frikirke. Siden ble han arkitekt for Hellemyr og Voie kirker, og sammen med Lyngdals- arkitekten Arne Åmland, arkitekt for den landskjente Kjell Nupen-dekorerte kirken på Søm. Voksen kirke i Oslo ble bygget etter modell av Voie kirke. Han var også arkitekt for det prisbelønte Rasmussen-bygget, kontorbygget til Rasmussen-gruppen, og han tegnet en rekke avisbygninger, blant annet for Haugesunds avis. I tillegg tegnet han flere trivselsfremmende sykehjem og eldreboliger og var sentral i arbeidet med reguleringsplanen for Gimlekollen, en svært vellykket plan. Der og mange andre steder tegnet han anerkjent trivelige eneboliger.

For Arild Lauvland var ingen oppgave for stor og heller ikke for liten. Han var en god leder av prosjekter og en behagelig og konstruktiv kommunikator og rådgiver overfor oppdragsgivere og myndigheter. Alt fra studietiden ved NTH utviste han stor selvstendighet i materialvalg, og spesielt mot til å være forkjemper for luftige takhøyder i eksteriører og interiører. Alt da utfordret han bruken av flate tak, som var tidens moteretning i arkitektmiljøer. Mot og vilje til oppriktighet og selvstendighet preget også hans senere arkitektoniske utfoldelse. Bygningenes plassering i naturen og naturen i seg selv var også veldig viktige for ham, han hadde blikk for skjønnhet og estetikk. Naturen gav han inspirasjon. På seljefløyta etterlignet han fuglene og elsket turer i skog og hei og på sjøen.

Arild Lauvland

Som person hadde Arild en naturlig utstråling av vennskap og glede. Om enn med krevende livserfaringer, likefullt åpen og glad i møte med andre mennesker. Artium tok han i Arendal, vokste opp på Langsæ. Jobbet så lenge helsen holdt til rundt 75 år. Minnes som en mann som var flink til å lage ting, bygget for eksempel vakre steinmurer rundt boligen på Gimlekollen, var god til å tegne og hadde fotografering og sang, dyp bass i kor og privat, som viktige hobbyer. Giftet seg med Hilma Birgit Sørebø fra Sørbøvåg i Ytre Sogn i 1961, og de fikk barna Gro, Are, Rune, Yngve og Hege og barnebarna Selma, Thilo og Scarlet, som Arild var en kjærlig, støttende og oppmuntrende far og bestefar for.

Sitt kristne livssyn praktiserte han helt fra skolelagstiden i Arendal og studietiden i Trondheim, og Randesund og Oddernes menigheter av DNK og Mercy Ships sto han nær. Språket, især formspråket, var essensielt i Arilds liv. Derfor var det spesielt sørgelig at han stadig mer tapte taleevnen i sine siste år. Fred være med arkitekt Arild Lauvlands gode minne. Mange vil savne hans gode og innsiktsfulle råd og glade nærvær blant oss.

Kirsten og Thor Einar Hanisch