Alf Melling 1932-2019

En viktig mann for Norsk treforedlingsindustri, tidligere teknisk sjef ved Hunsfos Fabrikker på Vennesla, gikk bort 2. sept. Etter artium fra Kristiansand Katedralskole, militærtjeneste i Tysklandsbrigaden og eksamen fra NTH i 1956, og seks år ved Nøsted Bruk i Drammen, kom han til Hunsfos i 1962. Der var han i 36 år, karrieren ut. Først som konstruktør, og fra 1967 som sjef for konstruksjonsarbeidet. Dette for en hjørnestensbedrift med opptil 1000 ansatte under kontinuerlig omstilling. Stadig I forkant med utfordringer hele bransjen møtte.

De største prosjektene Alf ledet var ombygging av tre svære papirmaskiner for produksjon av kontorpapir og papir for moderne offsettrykkmaskiner. Han ledet også byggingen av det første anlegg i Norge for forbrenning og gjenvinning av kjemikalier fra avfallsluten fra cellulosefabrikken. Det var på en tid da alle landets sulfitcellulosefabrikker slapp utslippet ut i nærmeste vassdrag. Bedriftens innsats bidro sterkt til at Otra igjen ble en god lakse- og - rekreasjonselv. Under minnestunden i Vennesla menighetshus og i omtale ellers fremhevet tidligere Hunsfos-direktør Egil Lie Alf som en helt fremragende prosjektleder. Lie anslo at investeringene på Hunsfos som Alf hadde ledelsen av, var på mellom en og to milliarder i dagens kroneverdi.

Alf Melling

Med sin store interesse for Venneslasamfunnet og Hunsfos gjorde Alf seg sterkt gjeldende helt til sin bortgang. Som varig minne etter han står boka «Hunsfos i tekst og bilder 1886 – 1986», som han var redaktør for og Egil Lie og flere var felles med. Sammen med stor innsats for Hunsfos Historielag med digitalisering av Hunsfos Posten og produksjonen av videoer, utløste dette Vennesla kommunes kulturpris til Historielaget. Sin store interesse for roser og vakre rosehage på Moseidmoen og nærværet i Vennesla Hagelag, og hyttelivet på Flekkerøya, var blant alt han delte med sin kjære livsledsager Inger Brita gjennom 62 år. Selv rammet gjennom 25 år, gjorde han også en stor innsats for stomiopererte, som leder av Norilco og leder av besøkstjenesten. Alf tilskrives også mye av æren for at overgangen fra Hunsfos Fabrikker til Vennesla Næringspark ble så vellykket som den ble.

Alf var også samfunnsengasjert og helt til det siste hadde han mange innlegg i dagspressen om klima og miljø og vindmøller. Han vokste opp i Posebyen i Kristiansand og etterlater seg tusenvis av bilder derfra som kunne fortjene å bli publisert for eksempel på Agderkultur. Han etterlater seg hustru, 3 barn, 10 barnebarn og 4 oldebarn. Det ar rørende å høre to av dem, Åse og Kristina, fremføre Odd Nordstogas «Ein farfar i livet skull’ alle ha, Ein goffa å springe ned til» En slik far var Alf. Han var så manges venn, døde trygg i troen på sin Skaper og ble begravet fra en fullsatt Vennesla kirke 6/9. Må fred være med Alf Mellings gode minne.

Thor Einar Hanisch