Urd von Hentigs bilder

Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder, Seniorsenteret

Urd von Hentig, født 25.09.1933 i Berlin
Utdannelse fra Werkkunstschule Offenbach (skrift, bokillustrasjon), Kunstakademiet Jogjakarta (batikk, veving) og Hochschule fur Bildende Kiinste, Munchen (maleri, grafiske teknikker).
Gift med maleren Uwe Wenk-Wolff. 5 barn.
Siden 1964 bosatt på Goksem, Lindesnes.
Over 50 separatutstillinger i Europa. Vegg- og glassmalerier i offentlige bygg og kirker i Tyskland og Norge.
Har illustrert (og til dels skrevet) ca. 30 bøker for barn og voksne.
Se også hjemmesiden urd-uwe.com

Urd von Hentig og ektemann Uwe Wenk-Wolff Urd von Hentig Urd von Hentig med et bilde Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder Urd von Hentigs bilder