Skulpturer i Kristiansand

Foto og tekst: Inger Lise Syvertsen og Kjersti Timenes ved Seniorsenteret, UiA Gimlemoen.

Innledning

I Kristiansand finnes omkring seksti skulpturer, de fleste i byens sentrum, og de fleste fra tiden etter andre verdenskrig. Med skulptur forstår vi en tredimensjonal form, frittstående rundskulptur eller relieff, laget av en kunstner. De fleste skulpturene i Kristiansand er hogget i stein eller støpt i bronse. En skulptur kan være realistisk eller kan være mer eller mindre forenklet og stilisert ut fra et naturalistisk motiv.

I denne oversikten har vi bare tatt med skulptur som er plassert utendørs og tilgjengelig for offentligheten. Mange er gitt som gaver fra bedrifter eller enkeltpersoner. Slike gaver har det ikke alltid vært like lett å finne en egnet plassering til, og det vanskeliggjør en helhetstenkning omkring utsmykning av byen. En ordning som Kunst i skolen har stått bak valget av skulptur til skolene i Kristiansand. Etter 1970 kan en registrere et skifte. Da kom loven som pålegger offentlige bygg å bruke minst 1- 2% av byggebudsjettet til utsmykning. I disse tilfellene blir det oppnevnt en utsmykningskomité, der kunstnere er i flertall. Når et oppdrag da blir gitt til en billedhogger, vil skulpturen bli utformet med tanke på det stedet den skal plasseres. Offentlig utsmykking stiller nødvendigvis krav til Om arkitektonisk og estetisk tilpasning. Utsmykkingsordningen har vært en stimulans for kunstmiljøet både i form av konkurranse kunstnerne imellom og nødvendigheten av aktiv faglig organisert virksomhet (Kunstnersentrene). Den utvalgte kunstneren har valget om å lage en skulptur som danner et brudd med, eller et uttrykk som er i direkte motsetning til miljøet det er plassert i.

Noen skulpturer er behagelige og lette å akseptere for folk flest, mens andre utfordrer. De blir elsket av noen og hatet av andre, mens ingen er likegyldige. ”Rose” utenfor Telenors nybygg på elvebredden kan stå som et ferskt eksempel. At skulpturer i det offentlige rom til alle tider har engasjert folk, finnes det mange eksempler på – fra debatten om Vigrestads ”Barbarkvinnen” i Børsparken til Bård Breiviks steinskulpturer utenfor sykehuset. I denne presentasjonen vil vi forsøke å presentere skulpturene objektivt, ikke ta noe standpunkt i debatten om hva som er godt eller dårlig – selv om det noen ganger kan være fristende.

Skulpturparken i Kristiansand domineres sterkt av to billedhuggere, som begge har hatt tilknytning til landsdelen: Ingemund Berulvson og Arne Vigeland. Når det gjelder Vigeland, er forklaringen den at ved hans død tilfalt alle hans gjenværende skulpturer byen som en testamentarisk gave. Berulvson var i sin tid en innflytelsesrik kulturpersonlighet i byen, og gjorde seg gjeldende i ulike råd og utvalg på kultursektoren.

At lokal tilknytning har betydning også i senere år eksemplifiseres ved to av byens nyere fonteneskulpturer: Kjell Nupens anlegg i Otterdalsparken og Kjell Mardon Gunvaldsens fontene øverst i Markensgaten.

Norsk skulpturmiljø har aldri vært stort og i et lite miljø blir det sjelden plass til stor bredde i uttrykket. Miljøet har blitt preget av de ledende prinsipper hos de mest kjente kunstnere til enhver tid og fordi vi har hatt få kunstakademier har det vært enkelte som har undervist og påvirket mange generasjoner kunstnere. Et eksempel på det er professor Per Palle Storm som underviste fra 40 årene helt til 1980.

Skulptur i det offentlige rom er ofte plassert dit etter initiativ og finansiering fra private personer, firmaer og banker. Disse har også hatt innvirkning på utvelgelsen av kunstner og skulptur. I noen tilfeller har kunstneren gitt sin produksjon som gave slik som er tilfellet med gipsavstøpningen til Otra utenfor Kongens senter på Kong Olavs plass (Arne Vigeland).

I Kristiansand har det dominerende materiale for skulpturer vært støpt bronse, som godt har sammenheng med nærheten til fagstøperiet Mandal støperi. Kunstnere fra hele landet sender sine skulpturer dit til støpning. Bronse er dessuten et meget værbestanding materiale sammenlignet med marmor som brukes i sydligere land. Marmor tåler ikke uteklimaet vårt å grunn av porøsiteten. Stein er også mye brukt i grovhugget og polert form. I den senere tid ser bruken av betong tilsatt forsterkningsmaterialer (silica fra Elkem), kombinasjoner med stål og tre og i tilfellet relieffet murstein. Vi har dessuten endel keramiske skulpturer i vår by.

Menneskene har i årtusener laget skulpturer og de fremtredende motiver har hele tiden vært menneskefiguren og dyr. Dette gjelder også flertallet av skulpturene i Kristiansand. I den senere tid har vi fått en del abstrakte, men så sent som i 1997 fikk vi den klassiske skulpturen av Kong Olav. Kunstneren var elev av Per Palle Storm.

Plassering er viktig for skulpturer, de kan bli for små og puslete, eller bli slukt av omgivelsenes reklameskilt. En skulptur er naturligvis avhengig av lys. Lyset tydeliggjøre formen og rommet. En tredimensjonal form kan også oppleves gjennom berøring. En skulptur ses alltid i forbindelse med rommet rundt den. Skulpturen kan dominere rommet og forklare den. Rommet er viktig for opplevelsen av skulpturen. Størrelsen og høyden på sokkelen er også viktig. Mye kritikk går ut på at skulpturen virker for liten eller stor, eller har en dårlig plassering eller virker ikke fra alle sider. Sokkelen burde ideelt sett være lav slik at en kan komme inn på den og berøre den. Uten en sokkel mister en høyde. Sokkelen er ofte laget av et annet material enn selve skulpturen.

Presentasjon av kunstnere og enkeltverk i alfabetisk rekkefølge

Opplysningene er hentet fra mange kilder: leksika, internett, avisartikler og personlige henvendelser. Presentasjonen er foreløpig, en del momenter mangler, og det kommer stadig nye verk - Mai 2008.

Amundsen, Margit Elisabeth (Lise)

Billedhugger og tekstildesigner. Født i Kristiansand i1933. Bosatt i Halden. Amundsen er elev av billedhugger Mathias Jacobsen 1948-49, SHKS, tekstil (diplom) og skulptur, modellering under billedhugger T. Alvsåker 1950-55, elev av Prof. Anthony Caro ved St. Martin School of Art, London. Har vært tekstildesigner i mange år. Barn er et gjennomgangsmotiv hos Lise Amundsen. Hun fikk tidlig impulser til å utvikle sitt abstrakte formspråk fra Henry Moore og Barbara Hepworth . Hun er representert med utsmykninger og parkskulpturer fra Kristiansand i syd til Båtsfjord i nord. I hjemfylket Østfold er Lise Amundsen bredt representert, men vi finner også hennes arbeider igjen i New York, London, Monaco og Tyskland. Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd, og en rekke kommuner i de nordiske land.

Ut i lyset
Ut i lyset skulptur - fugl omkranset av ringer av sølv

”Ut i lyset” er plassert i området mellom ”Snadderkiosken” og Kongens verft. Den ble skjenket til byen av Snadderkiosken v/Kjell Andersen i 1996 i anledning kioskens 45-års jubileum. Skulpturen er i stål og må betegnes som delvis abstrakt. Kunstneren beskriver skulpturen som store ringer i en jettegryte, eller kosmiske bølger i verdensrommet, eller vinden som blåser inn i en krok og danner bølgeformasjoner. Den blå fuglen inni ringene symboliserer den høyere del av menneskene, ånden eller tanken.

Omsorg


(bilde mangler)

”Omsorg” , i granitt står på Oddernes kirkes minnelund. Skulpturen er er et abstrahert mor og barn motiv. Den har stått i minnelunden siden 1986. Finansiering: “Innkjøpt til forskjønnelse av kirkegården v/midler fra gravlegatene.

Bast, Ørnulf

Billedhugger, maler og grafiker. Født I Kristiania i 1907. Død i1974. Utdannelse: SHKS under Torbjørn Alvsåker 1927, kunstakademiet under Wilhelm Rasmusen 1928 – 1930.

Fole
Fole skulptur av stål i markens gate kristiansand Fole skulptur av stål i markens gate kristiansand nærbilde av magen til folen

"Fole" er plassert i Markens like ved Skippergatekrysset. Den satt opp i 1973 med midler fra Kristiansand kommune. Denne skulpturen er elsket av barna i byen og av russen. ”Folen” er meget typisk for Bast. Selve hesten er relativt realistisk formet, men på sidene, i manen og på halen har han lagt inn et fortellende relieff med motiver fra årstidene. Bast bruker ofte barn, unge kvinner, føll, hopper og blomster som symboler på ungdom og frodighet.

Et eksemplar av ”Folen” finnes også i Oslo. Den er fra 1956.

Berg, Guri

Billedhugger. Født i Oslo i 1953. Utdannelse fra SHKS og Statens kunstakademi.

To like
To like er navnet på skulpturen som står i kristiansand. Den består av to fire meter høye båtliknende former støpt i silica-betong To like er navnet på skulpturen som står i kristiansand. Den består av to fire meter høye båtliknende former støpt i silica-betong. Bilde med utsikt over fjorden.

"To like" ble reist 1988 ved Gjestebrygga, med midler fra Christiania Bank og Kredittkasse. Den består av to fire meter høye båtliknende former støpt i silica-betong. De er plassert parallelt, men slik at de skjeve aksene bidrar til å skape variasjon og stimulere iakttakerens fantasi. Denne skulpturen er et resultat ev en konkurranse blant studentene på Statens kunstakademi i 1981 der professor Boge Berg underviste. Oppgaven forutsatte at en skulle benytte seg av nyere støpningsmetoder med betong tilsatt silica fra det lokale firmaet Elkem som materiale.

Berulvson, Ingemund

Billedhugger. Født i Grimstad 1900, døde i Kristiansand i1976. Utdannelse: SHKS under T. Alvsåker 1922 – 24, Kunstakademiet under W. Rasmussen 1924 – 26. Etter årene på kunstakademiet oppsøkte Berulvson den franske billedhuggeren Bourdelle i Paris. Sammen med flere av studiekameratene deltok han i skulpturutsmykningen av domkirken i Trondheim. I de 45 år Berulvson bodde i Kristiansand ble han den mest benyttede billedhugger på Sørlandet, med 50 skulpturer i alt. Produksjonen består av parkskulpturer, gravstøtter, portretter og krigsminnesmerker. Berulvson foretrakk bronse i sine arbeider. Portrettbyster kom til å utgjøre tyngdepunktet av hans produksjon

Camilla Collet
Camilla Collet som ung sitter og tenker og skuer utover havet

"Camilla Collett", skulptur i bronse. Den står sør i Kvadraturen mellom gjestehavna og festningen. Den viser en ung mediterende dikter, stramt innordnet i en trekantskomposisjon. På sokkelen står Camilla Colletts motto: ”Tro er man kun når man er det mot sig selv.” Hun var forfatter, essayist og kvinnesaksforkjemper. Camilla Collett var født Wergeland, i 1813 i Kristiansand, og døde i1895 i Christiania. Skulpturen ble reist i 1964 i anledning av 150 års dagen for Camilla Colletts fødsel, og finansiert ved innsamlede midler, i regi av Kristiansand Kvinneråd.

Gutt med fisk
gutt som holder fisk laget i bronse står i en fontene på Myren gård

"Gutt med fisk" er laget i bronse og står på en liten sokkel i en sirkelformet dam i parken til Myren Gård. Gutten holder en fisk med begge hender og det spruter vann ut av kjeften. skulpturen ble laget i 1972 og er privatfinansiert.

Tjuvfiskeren
Bronseskulptur av en gutt som svinger en harpun mens han rir på ryggen av en stor fisk ved Jernbanestasjonen i kristiansand

"Tjuvfiskeren", fonteneskulptur i bronse (laget i 1934 og oppsatt i 1951). Den forestiller en gutt som svinger en harpun mens han rir på ryggen av en stor fisk, som hopper i en dam i ved jernbanestasjonen. Skulpturen ble finansiert av Norges Statsbaner og Kristiansand kommune i felleskap.

Oppdatering: "Tjuvfiskeren" ble flyttet fra jernbanestasjon til Ravndalen den 17. juni 2015, etter ønske fra kunstnerens familie, støttet av parkvesenet.

Minnesmerke over falne fra Oddernes 1940 - 45
skulptur i granitt bestående av en kvinne, halvt knelende, som holder omkring to barn: den sørgende familie som sitter igjen etter at mannen er død i krigen

"Minnesmerke over falne fra Oddernes 1940-45"er en gruppe i granitt bestående av en kvinne, halvt knelende, som holder omkring to barn: den sørgende familie som sitter igjen etter at mannen er død i krigen. Minnesmerket er påført 14 navn og innskriften: “Reist til minne om de fra Oddernes som ofret livet i Norges frihetskamp 1940”. Minnesmerket ble reist i 1949 på Oddernes kirkes gravlund.

Målet er nådd / Sprinteren
skulptur i patinert bronse som fungerer som både krigs- og idrettsmonument. Den viser en naken løpende mann i det øyeblikket han er i mål. Figuren står på en flere meter høy sokkel

”Målet er nådd”, også kalt ”sprinteren”, er en skulptur i patinert bronse som fungerer som både krigs- og idrettsmonument. Den viser en naken løpende mann i det øyeblikket han er i mål. Figuren står på en flere meter høy sokkel. Håkon Tranberg, Nordens beste sprinter i årene før og etter krigen, sto modell for kunstneren, som selv var en utmerket sprinter. Skulpturen er plassert på en forhøyning innenfor Kristiansand Stadion. Den ble finansiert gjennom innsamlede midler fra idrettsorganisasjoner å Sørlandet.

Jørgen Løvland
byste i bronse av Jørgen Løvland som står i Wergelandsparken

”Jørgen Løvland”, portrett i bronse. Jørgen Løvland (1848-1922) var født i Evje i 35 år en av landets mest sentrale politikere og en av arkitektene bak unionsoppløsningen i 1905. Han ble odelstingspresident, stortingspresident, kirkeminister, utenriksminister og statsminister. Skulpturen ble laget i 1955 og reist i 1957 i Wergelandsparken i kvadraturen. Finansiert av Kristiansand kommune.

Biskop James Maroni
byste i bronse av biskop James Maroni biskop for Agder i perioden 1930–1947

”Biskop James Maroni”, portrett i bronse. Maroni er kledd i bispedrakt . Han (f.1873, d.1957) var Den norske kirkens biskop for Agder i perioden 1930 –1947 og var med i kirkeledelsen under krigen. Skulpturen ble laget i 1943 og reist i 1947 i kirkeparken ved domkirken. Finansiert av innsamlede midler.

Biskop Bernt A. Støylen
byste i bronse av biskop Biskop Bernt A. Støylen

”Biskop Bernt A. Støylen” portrett i bronse på en søyle av marmor med påskriften “Biskop i Agder 1913-1930". Bernt Andreas Støylen (1858 -1937) var biskop i Agder bispedømme i tiden 1913-1930. Han skrev nynorsk lesebok i 4 bind i samarbeid med Nordahl Rolfsen. Sammen med Peter Hognestad og Anders Hovden ga han ut Nynorsk salmebok i 1927. Han har også samlet norske barnerim (1899). Skulpturen ble reist i 1937 og finansiert av Kristiansand Mållag og står utenfor domkirken.

Overlæge Kristen Andersen
byste i bronse av overlege Kristen Andersen som var overlege ved sykehuset i Kristiansand fra 1915-1946

”Overlæge Kristen Andersen”, portrett i bronse plassert på en marmorsøyle med en innfelt bronseplate med påskriften: "Overlæge Kristen Andersen 1915-1946". Denne skulpturen er plassert utenfor det gamle sykehuset i Tordenskjoldsgate og ble reist i 1948. Bypatrioten og humanisten Overlege Andersen var den drivende kraft bak utbyggingen av sykehuset. Overlege Andersen ble landskjent i 1929 da han ivret for en endring i abortlovgivningen, slik at leger kunne utføre abort av humanitære og sosiale årsaker. Det handlet ikke om kvinners rettigheter den gang men om legens rett til å innvilge abort.

Bjørlo, Per Inge

Billedhugger og grafiker. Født i Spjelkavik i 1952, bosatt i Hønefoss. Utdanning: Statens Kunstakademi i Oslo 1977 – 81, studier hos Poul Christensen, Danmark 1975 og Kunsthøgskulen i Bergen 1974 -77. Bjørlo arbeider intuitivt og ekspressivt med form som uttrykksmiddel og er en av våre mest internasjonalt anerkjente kunstnere. Bjøro er mest kjent for skulpturserien Alexis på Oslo lufthavn Gardermoen.

Skall / Kranium
Stor skulptur av glassfiber abstrakte runde former, står ved Universitets i Agders hovedinngang

”Skall/Kranium” fra 2001 er laget i et glassfibermateriale. Den er åpen mot den ene siden. Den ble plassert ved hovedinngangen til Universitetet i Agder i 2002.

Bodvin, Finn-Henrik

Billedhugger. Født i Trondheim i 1928. Utdannelse: Detroit School of Arts and Crafts, USA 1951, hospitant i modellerklassen ved NTH 1952, Chelsea School of Art London 1952, SHKS under Thorleif Solberg, T. Alvsåker og Carl von Hanno 1952-53. Kunstakademi under Per Palle Storm. Bodvin har eksperimentert i forskjellige materialer og formspråk. De fleste av hans skulpturer er formet av sammensveiset kopper og stål, en teknikk han har kommet fram til gjennom arbeider med skrapjern.

Taraxacum
 Skulpturen er i stål og tre. Stålbuen er over 4 meter høy. Overfor denne er det tre spisse, aggressive stålfigurer. I midten, under stålbuen er det knoppliknende former i grovt kreosotbehandlet tre. Den står utenfor Fyklkeskommunens bygg

”Taraxacum”, fra 1984. Skulpturen ble opprinnelig satt opp i forgården til Tinghuset i 1984, og er nå er plassert utenfor Fylkesmannens bygg i Tordenskjolds gate. Taraxacum betyr løvetann. Skulpturen er i stål og tre. Stålbuen er over 4 meter høy. Overfor denne er det tre spisse, aggressive stålfigurer. I midten, under stålbuen er det knoppliknende former i grovt kreosotbehandlet tre. Kunstneren sier selv at det er to følelser som sloss mot hverandre, en beskyttende og en angripende. De fire knoppene i midten er den enkle og naive familien, og buen over forestiller himmelen. Finansiert av Staten.

Breivik, Bård

Billedhugger. Født i Oslo i 1948. Bor og arbeider i New York, Oslo og i Sverige. Utdannelse: Bergen Kunst og Håndverksskole 1967 – 70 og St. Martins School of Art, London 1970-71.

Inngangsbauta
Stor steinbauta som står ved sykehusets inngang Nærbilde av kløften mellom de to bautaene.

"Inngangsbauta" består av en todelt, høyreist og grovt tilhugget stein fra Sibbhult i Sverige. Ved å dele steinen ville kunstneren både markere inngangspartiet med naturlige materialer og skape et spenningsforhold til det langstrakte horisontale bygget. Den smale kløften mellom bautaens to deler gir en visuell spenning både når man kommer ut av sykehuset og når man kommer fra området bak bautaen.

Det ble også plassert en del tilhogde steinblokker rundt om i parken. Disse ble plassert i samarbeid med landskapsarkitekten, og var en gave til sykehuset fra kunstneren. Intensjonen var å lage meditative punkter spredd utover det eksisterende parkområdet. Steinblokkene kunne både fungere som et sted å sitte og som et element for betraktning. ”Mine intensjoner var mer av Japansk opprinnelse enn heilnorsk. Suggererende punkter i et ellers så frodig og klassisk parkområde”, sier kunstneren. Hans intensjon ble ikke oppfattet slik, og steinene ble fjernet. Skulpturene ble finansiert av Norsk Kulturråd, Vest-Agder fylkeskommune og kunstneren,

Christiansen, Torkel

Tegner, billedhugger. Født i Kristiansand i 1969.

Vår Herres klinkekuler


(bilde mangler)

”Vår Herres klinkekuler” en hyllest til Erik Bye og til Protestfestivalen, som Bye i starten var delaktig i. Erik byes tekst er trykket i relieff på makulerte pengesedler og satt i skiferstein som igjen er satt inn i ett beskyttende glassmonter. Den ble avduket i 2002 av Erik Bye like i forkant av ettårsdagen for 9.11. Dikteren blir hyllet foran denne skulpturen hvert år ved åpningen av Protestfestivalen. Den er plassert utenfor Snadderkioskens på Tangen og finansiert av dens eier.

Dommen, Phillip

Billedhugger. Født i 1952 i Luzern, Sveits. Bosatt i Flatdal i Telemark. Utdannelse: som steinhugger i Sveits, Statens kunstakademi under Michael Donnells.

Signal
Det er en skulpturell utsmykking som er både inni og utenfor bygget.  Den er laget av spissede plastrør, som tilsynelatende trenger gjennom glassvinduene og hviler på stålkonstruksjoner som kan minne om trestammer. Både røde og blå plastrør.

”Signal” heter utsmykkingen i NRKs bygg på Tangen, Kristiansand. Det er en skulpturell utsmykking som er både inni og utenfor bygget. Den er laget av spissede plastrør, som tilsynelatende trenger gjennom glassvinduene og hviler på stålkonstruksjoner som kan minne om trestammer. Symbolikken er tydelig. Det er NRKs rolle som formidler, som mottar signaler og sender signaler ut. Plastrørene er både røde og blå. De røde er impulsene som kommer fra utenverdenen og de blå forestiller de som sendes ut av NRK. Utenfra er skulpturen et freidig og surrealistisk innslag på et nokså kjedelig bygg. Den sentrale delen av denne skulpturen befinner seg i vestibylen hvor det står en skattekiste som veier 600 kilo. Kista har to skuffer. I den første skuffen ligger en flaskepost som uttrykker håpet om at NRK skal drive ærlig journalistikk. I den andre finnes det en virkelig flaske konjakk som kan drikkes av den som lager god journalistikk. Finansiert over byggets budsjett.

Engelsen, Elena

Billedhugger. Født i Oslo 1952. Utdannet ved SHKS, hadde praksis i steinhoggeri i Amsterdam. Hun er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst, Riksgalleriet og Oslo Kommune.

Havformer
 Skulptur av granitt og metall. Havet er brukt som motiv. Bølgeformene slår mot søylen og høyt bæres det åpne skjellet med perlen som symboliserer drømmen om det edle og det rene

"Havformer". Skulpturen er laget i kinesisk granitt og metall og er plassert i ute det Lille Atriet ved Vest-Agder sentralsykehus. Kunstneren beskriver skulpturen slik: ”Havet er brukt som motiv. Bølgeformene slår mot søylen og høyt bæres det åpne skjellet med perlen som symboliserer drømmen om det edle og det rene”. Kunstneren fikk tildelt denne plassen helt fra planleggingsfasen av sykehuset. Skulpturen skulle inngå i et frodig parkanlegg med benker og vannspeil - et sted for meditasjon. Det gjenstår å ferdigstille området. Skulpturen ble reist i 1989.

Eriksen, Gunnar Olav Finn

Billedhugger. Født i Narvik 1909, død i Oslo 1970. Utdannelse SHKS 1928-29, Kunstakademiet under Wilhelm Rasmussen. Han er representert i Nasjonalgalleriet og har laget en rekke monumenter og portrettrelieffer.

Vilhelm Krag
Helfigur i bronse av Vilhelm Krag sittende, skuer utover fjorden

”Vilhelm Krag”. Vi ser en sittende helfigur i bronse av Krag (f. 1871, d. 1933). Han holder en bukett tistler i hånden. Det var hans yndlingsblomst for “den gror selv i Havbugtas jord”. Krag var dikter, journalist, teatersjef og forlagskonsulent. Gjennombruddet kom i 1890 da Jens Thiis fremførte diktet «Fandango» i Studentersamfundet i Oslo. Diktet markerer begynnelsen på nyromantikken i Norge. Krag ble kalt Sørlandsdikteren, og skrev både lyrikk, noveller, romaner og skuespill. Skulpturen er er plassert ved Vesterveien, som hans far i sin tid planla og realiserte, og er vendt mot Kristiansand havn og Kristiansand Mekaniske verksted. Skulpturen ble ferdig ca. 1960 og reist i 1963, og finansiert ved legatmidler og Kristiansand Mekaniske verksted.

Finne, Henrik

Maler, grafiker og billedhugger. Født i Stavanger i 1898 og død i 1992. Utdannelse: Kunstakademiet under Halfdan Strøm og Chr. Krohg 1919, elev av Andre Lhote i Paris 1920-21 og Rolf Nesch i Norge 1940.

Fasaderelieff
Fasaden til Agder Teater er et veggrelieff med brune, gule og grå murstein danner et geometrisk tema av mørke figurer mot lys grunn

Fasaden til Agder Teater er et veggrelieff på 340 kvm. Brune, gule og grå murstein danner et geometrisk tema av mørke figurer mot lys grunn. Enkelte figurer er i svakt relieff og bidrar til et inntrykk av bevegelse. Det er brukt ca 16 000 murstein i alt. Dette er hans største dekorative oppgave og er abstrakt i uttrykk. Utsmykningen ble innviet i 1976. Finansiert over teaterets byggebudsjett.

Frøysnes, Aslaug Moi

Født 1970 fra Frøysnes i Setesdal. Billed- og konseptkunstner. Kunsten hennes har mange fasetter og inneholder ofte flere historier på samme tid. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøgskulen i Bergen (KIB) og Kunstakademiet i Oslo. Hun har utført en rekke prosjekter og installasjoner.

Bernt Balchen
bronsestatue av flygerhelten Bernt Balchen bronsestatue av flygerhelten Bernt Balchen fra baksiden i solnedgang

Dette er en bronsestatue av flygerhelten som ble født i Tveit (1899-1973) og begravet på æreskirkegården Arlington i Washington DC. qFormspråket er realistisk. Det er Kristiansand-losjen av Sons of Norway (som også bærer Bernt Balchens navn), som har tatt initiativ til å få oppført denne skulpturen og finansiert den. Balchen monumentet ble avduket av H.M. Kong Harald i 1999.

Gjerdrum, Eirik

Keramiker. Født i 1959 I Ås, Akershus. Utdannelse: Statens høyskole for kunst og design I Bergen 1984-89. Underviser på Søgne Folkehøyskole

Havformer
Havformer består av tre keramiske skulpturer plassert lavt på en platting i markens kristiansand

Havformer består av tre keramiske skulpturer plassert lavt på en platting. De har myke former i ulike farger, og kan minne om dyr eller vekster fra havbunnen. Skulpturen innbyr til lek og er plassert på Nedre Torg

Sommerfugl
Sommerfuglmotiv støpt i betong med mange farger.

Plassert på Slettheia skole. Skulpturen er støpt i betong, med innlagte keramiske elementer som er laget av skolens elever. Den fungerer som en lekeskulptur i skolegården. I bakgrunnen en utsmykking utført av Irene Myran, billedkunstner/kunsthåndverker. Født 1948 i Oslo. Utdannet ved Statens Håndverks- og Industriskole. Myran er en profilert tekstilkunstner.

Govertsen, Trygve

Treskjærer, født 1939 i Kristiansand.

Fiskemaren
Helfigur i furu av kvinne med fisk og tønne som står på fiskebrygga i Kristiansand

”Fiskemaren” er en rundskulptur i furu, ca. 2 meter høy , i furu som er fargebeiset og oljet furu. Ble ferdigstilt i 1998. Finansiert gjennom Havnestyret. Står på fiskebrygga i Kristiansand.

Slideren med tønner
Helfigur i furu av mann med fisk som står i en takluke på fiskebrygga i Kristiansand

“Slideren med tønner” er ca. 1,80 rundskulptur i furu, overflatebehandlet med olje og beis i forskjellige sjatteringer. Skulpturen ble ferdigstilt til åpningen av fiskebasaren i 1999. Står i en takluke på fiskebrygga i Kristiansand

Grimeland, Joseph

Billedhugger. Født 1916 , død 2002. Statens Kunstakademi i 1933 under billedhuggeren Wilhelm Rasmussen. Grimeland tar alltid utgangspunkt i naturen og i fortidens billedhuggere.

Thomas Peter Krag
portrett i bronse på en marmorsøyle av Thomas Peter Krag

”Thomas Peter Krag”, portrett i bronse på en marmorsøyle, Krag (1868 - 1913) er født i Kragerø, med oppvekst i Kristiansand. Han var en norsk lyriker og forfatter, og bror til Vilhelm Krag . Skulpturen ble i 1956 plassert i Kristiansand Teater men er nå å finne i Wergelandsparken. Finansiering: Innsamling gjennom mange år startet av avdøde byfogd Norem.

Gunnerud, Arne Johan Vinje

Billedhugger. Født i Oslo i 1930. Han vokste opp i Drøbak, men bodde senere mange år i Oslo, og de siste 34 år i Arendal. Utdannelse: SHKS 1947-50. Kunstakademiet under Per Palle Storm 1951-54. Gunneruds formspråk varierer fra figurativt til abstraksjon, halvnaturalisme og det nonfigurative.

Christian IV
Christian IV” i meislet bronse står på en spesielt utformet sokkel Christian IV” i meislet bronse står på en spesielt utformet sokkel med havfrue og seilskip Christian IV” i meislet bronse står på en spesielt utformet sokkel med havfrue og seilskip

”Christian IV” er støpt i bronse og patinert. Den står på en spesielt utformet sokkel. Kongen er ikke fremstilt som høytidelig og pompøs, men nesten humoristisk der han står med skrevende ben og med hatt med fjær, litt på snei, midt I byen i Festningsgata. På sokkelen finnes det relieffer som henviser til virksomhetene til kongen, som en havfrue og et seilskip. Havfruen på sokkelen refererer til at en havfrue åpenbarte seg for hans mor da hun spaserte i slottsparken mens hun var gravid. Havfruen sa til henne at hun endelig – etter å ha født flere døtre – skulle få en sønn. Og det ble Christian IV. Skulpturen ble finansiert av Redernes Skipskreditforening i anledning deres 50-års jubileum i 1980.

Løven Markus
Løven Markus i bronse

”Løven Markus” fra 1978 utenfor den tidligere bygningen til Norges Bank er støpt i bronse og patinert. Den har både heraldiske og smilende menneskelige trekk. Finansiert av Norges bank.

Gunvaldsen, Kjell Mardon

Primært tekstilkunstner. Født 1950 i Kristiansand, død 2003. Han hadde sin utdannelse fra Bergen Kunsthåndverkskole der han senere underviste. Deretter ble han rektor for Vestlandske kunstakademi i Bergen. Han har blant annet hatt utsmykkingsoppdrag for Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Fonteneanlegg ved slottet i Markens
Fonteneanlegg ved Slottet i Markens. En høy halv sylinder i stål

Fonteneanlegg i Markens gate ved Slottet. Fontenen er utført i slipt syrefast rustfritt stål, og har krum form hvor vannet ledes ned på innsiden. l Fontenen er 3,30 m høy og 3,30 m. bred Over kanten på denne renner det vann ned på en skrånende flate av sort labradorstein. Kunstneren ga utrykk for at fontenen skulle vise at Kristiansand var en moderne by, og at han hadde tilstrebet en ren form som kontrast til menneskevrimmelen i gågata. Vannet skulle bringe inn assosiasjoner med sjøen og havet, Fontenen sto ferdig i 1994 og er plassert ved Slottet øverst i Markens. Finansiert av Kristiansand parkeringsselskap og Slottsquartalet.

Krigsminnesmerke over flygere
<Krigsminnesmerke

”Krigsminnesmerke over flygere” ble reist i 1995 i Strandpromenaden . Det er tilegnet norske og allierte flybesetninger som opererte på den norske sydvestkysten i årene 1940–45. Skulpturen består av en propell fra et fly, montert på en buet form av betong. Den er plassert på det stedet Marinens flystasjon i Kristiansand var lokalisert fra 1918 – 1940. Selve flypropellen stammer fra et De Havilland DH 98 to-motors bombefly som ble hentet opp fra 300 meters dyp i norskerenna utenfor Egersund. Minnesmerket er en gave fra Royal Air Force (RAF).

Haukeland, Arnold

Primært tekstilkunstner. Født 1950 i Kristiansand, død 2003. Han hadde sin utdannelse fra Bergen Kunsthåndverkskole der han senere underviste. Deretter ble han rektor for Vestlandske kunstakademi i Bergen. Han har blant annet hatt utsmykkingsoppdrag for Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Volare
skulptur i stål på en meget høy søyle, er satt opp ved parkeringsplassen på Kristiansand lufthavn Kjevik

“Volare”, skulptur i stål på en meget høy søyle, er satt opp ved parkeringsplassen på Kristiansand lufthavn Kjevik. ”Volare” betyr ”jeg flyr”, og skulpturen kan minne om en stålfugl som tar av. Skulpturen ble reist 1982 og ble finansiert av Staten.

Holzer, Jenny

Konseptkunstner. Født i 1950 i Gallipolis, Ohio, USA, og arbeider i dag i New York. Utdannelse. Rhode Island School of Design, Ohio University, University of Chicago , og Duke University. Jenny Holzer er en verdenskjent samtidskunstner. Hun har hatt utstillinger på de fleste større internasjonale kunstmuseer og skapt kunstarrangementer rundt om i verden. Holzer arbeider konseptuelt og tekstbasert. Siden 1970-tallet har hun utviklet ulike metoder for å formidle sine tekster på, og projiserer ofte dem på offentlige bygg.

Benker og bord
Benker og bord i finsk granitt som står ved UiA Benk i finsk granitt som står ved UiA

”Benker og bord” i finsk granitt ble innviet 2002. Skulpturgruppen har tekster på engelsk. Den består av åtte benker og et hovedbord med to benker som er plassert dels langs gangveiene som fører inn til de ulike avdelingene i Universitetet. Det finnes også benker innendørs, i ”Vilhelm Krags hall”. Hver benk har sine egne tekster, og teksten er, i følge kunstneren, like viktige som selve benkene. Kunstneren kaller tekstene for ”truisms” (sannheter). Hun har brukt dem i flere sammenhenger. Tekstene er blitt til i tiden fra 1977 til 1996 og siden teksten er så viktig, gjengis her innskriften på en av benkene: (oversettelsene er foreløpige)

Any surplus is immoral - Ethvert overskudd er umoralsk
Ensure that your life stays in flux – Pass på at livet ditt er i balanse
Knowledge should be advanced at all costs – Kunnskap bør fremmes for enhver pris
Opacity is an irresistible challenge – Åpenhet er en uimotståelig utfordring
Revolution begins with changes in the individuals - Revolusjon begynner med endringer hos den enkelte.
The family is living on borrowed time – Familien som begrep lever på lånt tid
The idea of transcendence is used to obscure oppression - Ideen om transendens brukes til å tåkelegge undertrykkelse
Wishing things away is not effective – Å ønske bort ting fører ikke fram.
Your oldest fears are the worst ones – Din eldste frykt er den verste

Ingvaldsen, Arne Heglum

Billedhugger og billedkunstner. Født i 1947 i Bergen. Utdanning: sivilarkitekt 1975, Post graduate ved Academy of Arts, Warszawa 1976-78, universitetsstipendiat ved Institutt for form og farge NTH, 1985-87, Billedkunstutdanning (3-dimensjonal avd.) Vestlandets kunstakademi, 1988-93. Bor og arbeider i Bergen.

To gule buer
to buer i sandblåst stål som er malt i to gulfarger ved Vågsbygd Videregående skole

“To gule buer” er to buer i sandblåst stål som er malt i to gulfarger. Skulpturen er 7,15 m høy. Den fargerike stålkonstruksjonen veier hele 3,5 tonn. Ingvaldsen sier om skulpturen at den er ment som et visuelt særegent signal for Vågsbygd videregående skole. Den skal markere plassen og være en aktiv motspiller til skolebygget, og karakterisere rommet Skulpturen står utenfor den “nye” Vågsbygd Videregående skole og ble reist 2002.

Jacobsen, Karl Ludvig

Billedhugger. Født i Moss i 1835 død i 1923. Utdannet på Kunstakademiet i København 1859-1865. Jacobsens hovedverk er Christian 4 på Stortorvet i Oslo og han har spesialisert seg på portrettbyster.

Biskop J. C. Heuch
portrettbyste i bronse av Biskop J.C. Heuch.

“Biskop J. C. Heuch” , portrettbyste i bronse . Skulpturen er en avstøpning av en som står på Vestre Aker kirkegård. Gjengivelsen er naturalistisk og frontal. Skulpturen er plassert på en marmorsøyle med påskriften “For meg er livet Kristus”. Biskop Johan Christian Heuch, f 1838, d 1904, ( (uttales Høeg) var norsk teolog, forfatter og biskop i Kristiansand 1889-1904. Skulpturen er opprinnelig fra 1905. Reist i Domkirkeparken ca. 1930.

Kjølsrud, Dagfinn

Billedhugger og grafiker. Født i Kristiansand i 1930, død samme sted i 1974. Utdannelse: Elev av Olaf Hasaas 1945-47, SHKS under Chrix Dahl 1947-48, kunstakademiet i København under Einar Utzon-Frank 1952-55.

Slaktescene
skulptur i bronse av mann med slakterkniv og et avkuttet kjøttstykke

”Slaktescene” er en skulptur i bronse. Den er forholdsvis liten, men plassert på en høy sokkel utenfor inngangen til Kristiansand Folkebibliotek. Bysbarnet og kunstneren Kjell Mardon Gunvaldsen har uttalt om ”Slaktecene” at den er er et av de mest intense verk i norsk billedkunst overhodet . Skulpturen står i Gyldenløvesgate /ved biblioteket. Den ble innkjøpt av Kulturrådet i 1975 og siden donert til Kristiansand og satt opp der den står nå i 1990.

Kristian M. Kvakland

Billedhugger. Født i 1927 i Orkdal. Bosatt i Frogn. Utdannelse: SHKS i årene 1953-56 og 1964-65. Statens kunstakademi under Per Palle Storm 1965-1968.

Egget
skulptur i bronse av mann med slakterkniv og et avkuttet kjøttstykke

”Egget” Skulpturen er utført i bronse og montert på en slipt marmorsokkel. Den står ved en av hovedinngangene til Vest Agder Sentralsykehus. Kvakland har selv beskrevet skulpturen: ”Egget er et gammelt symbol. Det er det kvinnelige opphav for alle ting. Symbol for liv og vekst, for gjenoppstandelse og håp. De små barneansikter symboliserer det gryende liv og framtiden”. Finansiert ved Kulturrådet og Vest Agder fylkeskommune. Reist i 1989.

Lærum, Gustav

Billedhugger og tegner. Født i Fetsund i 1870 og døde i Oslo i 1938. Lærum var elev av Hans Heyerdahl og oppholdt seg i København fra 1900 – 1902.

General Oscar Wergeland
store bronseskulpturen forestiller general Joseph Frantz Oscar Wergeland i Ravnedalen

”General Oscar Wergeland”. Denne store bronseskulpturen forestiller general Joseph Frantz Oscar Wergeland (1815-95), bror av dikteren Henrik Wergeland. Lærum var i en årrekke en av de mest produktive norske billedhuggere. Han hadde en fremragende evne til å gjengi den fotografiske likheten. Skulpturen ble satt opp 1917 i Ravnedalen, parken som han selv grunnla. Finansiert av Kristiansand ungdomslag og Byselskapet.

Mæhlum, Hilde

Billedhugger. Født i Heddal i 1945. Utdannelse: Kunst- og håndverkskolen i Oslo, Jens von der Lippe 1, Kunstakademiet under Per Palle Storm og under Halvdan Ljøsne. Dublin College of Art 1976. Mæhlum veksler mellom forskjellige uttrykksformer, men med forankring i det tradisjonelle figurative.

Undring
Liggende figur i støpt bronse og er plassert på en liggende marmorsokkel utenfor ”Snadderkiosken” i Elvegata

”Undring” er i støpt bronse og er plassert på en liggende marmorsokkel utenfor ”Snadderkiosken” i Elvegata. Her fornemmer vi en skulptur som er strengt oppbygget og samtidig ekspressivt og varmt formidlet. ”Undring” inngår i en samling skulpturer finansiert av eieren av kiosken. Reist 1991.

Nedland, Anne Berit

Billedhugger. Født i Gyland i Vest-Agder i 1950. Utdannelse: SHKS under Oddmund Raudberget og Per Ung. Kunstakademiet under Per Palle Storm 1974–79. Nedland arbeider i flere materialer, vanligvis marmor, betong og gips.

Kong Olav V
Helfigur av Kong Olav V, Norges konge 1957 – 1991, er utført i bronse og står på en polert marmorsøyle Nærbilde av Kong Olav V, Norges konge 1957 – 1991, er utført i bronse og står på en polert marmorsøyle

”Kong Olav V”, Norges konge 1957 – 1991, er utført i bronse og står på en polert marmorsøyle på Europakaia. Kongen er kledd i admiraluniform og i hånden bærer han en blomsterbukett. Det sies at det var slik han så ut da han steg i land i Kristiansand etter krigen. Kunstneren har arbeidet med bundet mandat angående hvordan skulpturen skulle se ut. Avdukingen skjedde i 1997. Finansiert gjennom innsamlede midler, Kulturrådet , Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

Nome, Sigurd

Billedhugger. Født i Øyslebø ved Mandal i l911, død Oslo i 1979. Utdannelse: SHKS 1933 - 34, Kunstakademiet under Axel Revold 1935 - 36 og Wilhelm Rasmussen 1936 - 37. Hans arbeider finner vi i nær 20 byer i Norge.

Lyttende dådyr
Lyttende dådyr er et tradisjonelt naturalistisk arbeid, støpt i bronse Lyttende dådyr er et tradisjonelt naturalistisk arbeid, støpt i bronse

”Lyttende dådyr” er et tradisjonelt naturalistisk arbeid, støpt i bronse. Skulpturen som ble reist i 1965 står på Kjøita og er en gave fra Ragnar Olsen.

Nupen, Kjell Arne

Maler, grafiker og billedhugger. Født i Kristiansand i 1955. Utdannelse: Kunstakademiet under Ludvig Eikaas 1972-75, Staatliche Kunstakademie, Dusseldorf under Karl-Otto Gotz og R. Seckenheim 1975-76.

Krukke
Stor krukke i keramikk laget i Danmark og dekorert av Nupen med organisk/abstrakte mønstre i glasuren i blått og gråbrunt på mørk bakgrunn

”Krukke” i keramikk laget i Danmark og dekorert av Nupen med organisk/abstrakte mønstre i glasuren i blått og gråbrunt på mørk bakgrunn. Krukken er en gave fra Hennig Olsen AS i anledning deres 70 års jubileum i 1994. Det finnes for øvrig et eksemplar til av krukken i byen, plassert utenfor Hennig Olsens bygg på Vesterveien. Denne krukken er også fra 1994 og eiet av Hennig Olsen.

Fonteneanlegg i Otterdalsparken
Fontener i Nupenparken Foss-fontene i Nupenparken Nærbilde av fontene

”Fonteneanlegg i Otterdalsparken”, populørt kalt "Nupenparken". Dette er det største skulpturanlegget i Norge siden Vigelandsanlegget. Det dekker et område på 2000 kvadratmeter og har 500 kvadratmeter basseng. Skulpturene er laget av mellom 70 og 80 tonn svensk granitt og hugget av danske steinhuggere. Da Nupen fikk sitt oppdrag, var bassengformene allerede på plass i Otterdalsparken og parkanlegget utformet. Han ble bedt om å lage en større anlagt fontene som ved å forholde seg til landskapet skulle være et blikkfang og det naturlige midtpunktet i parken. Uttrykket er abstrakt med delvis grove, delvis glatte og blankslipte overflater. Noen steder er steinen farget blå. Skulpturene skal fra sjøsiden symbolisere Christian IV som kommer med skip til Sanden i 1641. Hovedfontenen der vannet renner ned, gjenspeiler Kvadraturen, den øverste søylen kongens fremtidsrettede byplanløsning. En kvadratisk søyle forestiller den etablerte, solide by. Kjell Nupen sier at vannet er hovedsaken, steinene skal transportere det. Han selv karakteriserte i 1990 anlegget som noe i skjæringspunktet mellom kunst og natur. Finansiert av Falconbridge Nikkelverk og Kristiansand kommune i anledning byens 350 års jubileum.

Pedersen, Inge

Billedkunstner og kunsthåndverker. Født 1961 i Oslo. Utdannelse fra Statens Håndverks- og kunstindustriskole

Snølykt
En 2,5 meter høy skulptur satt sammen av nesten 1000 små moduler i steingodsleire står ved Kvadraturen Skolesenter Nærbilde av noen av de 1000 små moduler i steingodsleire. Den står ved Kvadraturen Skolesenter

”Snølykt” er en 2,5 meter høy skulptur satt sammen av nesten 1000 små moduler i steingodsleire. Den er plassert i skolegården til Kvadraturen Skolesenter.

Rønning, Arve

Billedhugger. Født i 1953 i Trondheim, Bosatt på Borøya i Aust-Agder. Utdannelse: Statens Håndverk- og Kunstindustriskole 1973-77, Statens Kunstakademi, avd. skulptur. Arbeider svært ofte i malt tre. Skulpturen er laget i polyester som er malt i forskjellige blånyanser.

Den blå
Blå diamantformet skulptur

"Den blå". Skulpturen er plassert utenfor kreftbehandlingssenteret ved Sørlandet sykehus. Den er ca. 3 meter høy og er støpt i polyester. Skulpturen er fra år 2000.

Schiøll, Nicolai Marius (Nic)

Billedhugger og maler. Født i Kristiania i 1901, død i Oslo i 1984. Utdannelse: SHKS tegne- og modellerklassene 1920-22. Kunstakademiet under Wilhelm Rasmussen 1923 og elev av Antoine Bourdelle, Paris 1923-24, og modellerte han 9 bibelske skikkelser til Nidarosdomens vestfront. Schiøll gikk over til å lage dekorasjons- og utsmykningsoppdrag og dette ble en viktig del av hans virkeområde.

Seilskuteskipperen
Skipper med fire skipsbauger

“Seilskuteskipperen” er i bronse. Menneskefiguren er preget av frontalitet og glatte overflater og står på fire skipsbauger med ulike gallionsfigurer, som igjen er plassert på en høy sokkel. På sokkelen er det relieff-figurer i metall av fugler i flukt. Den står utenfor Hotell Caledonien, og ble reist i forbindelse med hotellets åpning i 1970. Den er en gave fra rederiet Hansen-Tangen i anledning deres 100 års jubileum.

Storm, Per Palle

Billedhugger, tegner og grafiker. Født i København i 1910, død 1994. Storm vokste opp i Buenos Aries og var elev av Bartholome Tasso og Urbici Soler i Buenos Aries 1927-29. Deretter Kunstakademiet under Wilhelm Rasmussen. Han studerte også i Paris, hvor han var opptatt av Rodin. Per Palle Storm var under 2. verdenskrig lærer ved det illegale akademi, og senere professor ved Kunstakademiet fra 1947 til 1980. Det er lengre en noen annen med ansvar for utdannelse innen skulptur. Storm var en nesten fanatisk forkjemper for et naturalistisk program, med sterk samhørighet med fortidens mestere. Det gjorde at han fornektet modernistiske ytringer, noe som førte til konflikter med mange elever

Kong Haakon VII
Skulptur i  bronse som er 3.25 meter høy av Kong Haakon VII

”Kong Haakon VII” Skulpturen er støpt i bronse og er 3.25 meter høy. Den står på en lys granittsokkel i fire nivåer. Hele monumentet er over 6 meter høy og står sentralt på øvre torg med rådhuset som bakgrunn. Storm ville ikke bare avbilde kongen naturalistisk, men ville også uttrykke selve kongebegrepet. Storm har gjort figuren lengre enn i virkeligheten. Dette forsterker symbolverdien. Kongen her er høyreist, rank og sterk, med blikk og bevegelser rettet fremover, mens motvinden blåser kraftig i den lange frakken. Kongestatuen ble avduket 7. juni 1951 til minne om unionsoppløsningen i 1905 og kongens hjemkomst fra London 7. juni 1945. Kristiansand feiret samme år sitt 300-års jubileum. Finansiert av Kristiansand kommune.

Sammenkrøkt
Sittende kvinne med bøyd hode og opptrukne knær i bronse

”Sammenkrøkt” i bronse viser en sittende kvinne med bøyd hode og opptrukne knær. Leggmusklene er presset flate mot lårene, mens tærne krøker seg rundt plinten. Ryggen blir strukket lang i det hun slår armene rundt beina. Skulpturen er ikke preget av noe emosjonelt budskap, men er en studie av den menneskelige anatomi. Skulpturen ble laget og reist i 1945 og står i parken i Gravane, Den er en gave fra direktør Gjertsen.

Sundby, Nina Emilie

Billedhugger og tegner. Født i Oslo i 1944. Utdannelse: SHKS under Nils Flakstad og Chrix Dahl 1962-65, Kunstakademiet under Per Palle Storm 1966-68 og kunstakademiet I Stockholm under Arne Jones og Aasmund Arle 1968 –70. I 1970-årene etablerte seg som en av sin generasjons ledende norske billedhuggere. Hennes skulpturer er figurative og bærer i stor grad preg av spontanitet, bevegelse og liv. Hennes skulpturer henter ofte motiver fra teateret, kjente klassiske rolleskikkelser med profesjonelle skuespillere som modeller.

Peer Gynt
Helfigur av Peer Gynt som står i Voiebyen

”Peer Gynt”. Sundby har laget en rekke varianter av Peer Gynt, med Svein Sturla Hungnes som modell. På en bronseplate står denne påskriften: “ Peer Gynt av Nina Sundby. Gave til sone 1 Voiebyen for seier i papirinnsamlingen 1977 fra Kristiansand kommune.” Samme motiv er brukt i 1977 i Ullernåsen.

Torvund, Gunnar

Billedhugger, maler, poet. Født i Nærbø på Jæren i 1948. Utdannelse: Kunstakademiet i København under Gottfred Eckhoff 1968-70, Kunstakademiet under Per Palle Storm 1970-72. Han arbeider i et forenklet figurativt formspråk, inspirert av afrikansk, egyptisk kunst, arkaisk og primitiv kunst. Hans kunst er i slekt med Brancusi og Marino Marini.

3 x 2
En av tre granittskulpturer som hver for seg består av to elementer En av tre granittskulpturer som hver for seg består av to elementer En av tre granittskulpturer som hver for seg består av to elementer

”3 x 2”. Består av 3 granittskulpturer som hver for seg består av to elementer, Den høyeste er 3,5 m. Skulpturelementene uttrykker kontraster. mellom det organiske og det geometriske, det positive og det negative, mørkt og lyst. Formene gir assosiasjoner til hav, bølger, fugler og skyer. Skulpturen oppfattes som organisk og geometriskog gir et poetisk inntrykk foran et meget dominerende høybygg. Finansiert i forbindelse med ombygging og utvidelse av Tinghuset.

Valeur, Peter

Billedhugger. Født 1925 i Kristiansand. Tidligere. konservator ved det Naturhistoriske Museum, Kristiansand. Kunstutdannelse fra Edinburgh College of Art (hospitant). Kunst og Håndverksskolen i Bergen.

På egne ben
Helfigur av en elgkalv

“På egne ben”. Denne lille elgkalven i bronse, i et naturalistisk formspråk, er plassert på bakkenivå på Gimlegård, utenfor Naturmuseet. Skulpturen springer direkte ut fra kunstnerens interesse for, og erfaringer med dyr gjennom arbeidet som konservator på naturmuseet. Skulpturen ble støpt i 3 utgaver og den andre finner en utenfor Hennig Olsen og den tredje befinner seg på Hillestad Kunstsenter hvor kunstneren også har laget en gruppe med ulver. Valeur har laget dyreskulpturer i store og små utgaver som er spredd utover landet.

Liggende elgkalv


(bilde mangler)

“Liggende elgkalv” er støpt i bronse og er plassert i hagen til “Amalienborg” i Vågsbygd like ved Lumber.

Vigeland, Arne Nikolai

Billedhugger. Født i Sør Audnedal 1900 og død i Oslo i1983. Utdannelse: SHKS, og kunstakademiet under Wilhelm Rasmussen 1928 – 31. Vigeland la vekt på å uttrykke volumene og linjespillet. Han er representert i Nasjonalgalleriet. I Kristiansand har vi 9 arbeider av Vigeland. Hans etterlatte arbeider er samlet i Krutthuset på Lagmannsholmen i Kristiansand. De fleste arbeidene er av dyr eller fugler (virkelige eller mytologiske).

Bjørnen som klør seg
Bjørnunge i bronse

“Bjørnen som klør seg” i bronse ble laget i 1954 og i 1960 plassert ved Wilds Minne skole. Denne skulpturen er også å finne på Ilatrappen i Oslo og ved Bragernes kirke. Finansiert av Kristiansand kommune.

Hegre
Hegre i bronse

”Hegre” bronseskulptur fra 1971 og reist i 1972 ved Agder Energis bygg ved Elvegata. Eksemplarer i Porsgrunn, Rykkinn og Slemmestad. Finansiert av Kristiansand E-verk.

Gutten og Bjørnen - lek
Gutt som rir på en bjørn i bronse

"Gutten og Bjørnen" - lek. denne bronseskulpturen ble plassert i 1968 i parken i Gravane. Samme skulptur befinner seg i Oslo og Drammen. Skulpturen ble først laget i 1954 og er en gave fra fabrikkeier Asbjørnsen.

Otra
komplekst fonteneanlegg med fabeldyr og sjødyr og store skip komplekst fonteneanlegg med fabeldyr og sjødyr og store skip komplekst fonteneanlegg med fabeldyr og sjødyr og store skip komplekst fonteneanlegg med fabeldyr og sjødyr og store skip

”Otra” er et komplekst fonteneanlegg utenfor Kongens Senter i Kongens gate. Fontenen består av fabeldyr, sjødyr og store skip i ring. Skulpturgruppen ble avduket av Kong Olav i 1984 og stedet der den står har fått navnet Olav den V's plass. Skulpturen er en gave fra kunstneren

På Stripa
bronseskulptur av to gutter og ei jente i tenårene som prater sammen som står i en sirkel

“På Stripa” er laget i bronse og montert på en betongsokkel med i-støpt småstein. Skulpturen forestiller to gutter og ei jente i tenårene som prater sammen. En tilsvarende skulptur ble satt opp i Trondheim (“Fra Stripa”) i 1958. Kristiansands skulptur ble reist i 1974 og står nå i øverste kvartal i Markensgaten. Skulpturen er en gave fra Kristiansand og Opplands Privatbank.

Tre fugler


(bilde mangler)

”Tre fugler” bronseskulptur fra 1960 som ble satt opp i bedet bak Rådhuset i Festningsgata i 1977, Det finnes ett eksemplar i Porsgrunn. Denne er en gave fra Spareskillingsbanken.

Ørn


(bilde mangler)

“Ørn” i bronse, laget i 1976 og plassert utenfor Krutthuset på Lagmannsholmen. Skulpturen tilhører Arne N. Vigelands samlinger. Skulpturen befinner seg på et innegjerdet område, og er ikke lenger tilgjengelige for allmennheten.

Geitekillingen


(bilde mangler)

“Geitekillingen”i bronse ble laget i 1976 og plassert ved Krutthuset på Lagmannsholmen. Skulpturen finnes også ved Lillås Skole, Horten og den som står i vår by, er en opprinnelig del av skulpturgruppen som er å finne foran Lektorenes Hus i Oslo. Det er Arne N. Vigelands samlinger som eier skulpturen som står i Kristiansand. Skulpturen befinner seg på et innegjerdet område, og er ikke lenger tilgjengelige for allmennheten.

Vigeland, Gustav

Billedhugger, grafiker og kunsthåndverker. Født i Halse ved Mandal i 1869, død i Oslo i 1943. Bror til Emanuel Vigeland. Utdannelse: Treskjærerlære hos Torsten Christensen Fladmoe i Kristiania 1884-86. Kgl. Tegneskole under Philip Barlag, elev av Skreibrok i 1899, tegneskole under Skreibrok 1889-90 og assistent I Vilhelm Bissens atelier i København 1891 – 1892. Han arbeidet også i 1897 med restaureringsarbeidet i Nidaros domkirke.

Henrik Wergeland
Helfigur av Henrik Wergeland i bronse som står på en kubisk sokkel

”Henrik Wergeland”. Vigeland ble ferdig med skulpturen i 1907 etter å ha laget nærmere 90 utkast. Bronsekulpturen ble reist i det som nå heter Wergelandsparken i 17. juni 1908 som et minne om dikterens fødsel 100 år tidligere. Henrik Wergeland ble født i Dronningens gate 19-21 i Kristiansand , og han bodde i byen til han var 9 år gammel. Skulpturen er laget i en blanding av realisme og symbolisme. Vigeland, hadde et sjeldent blikk for karakteren i sin modell og han har gjort noen av sine beste arbeider på portrettets område. Statuen av Henrik Wergeland i Kristiansand er et uttrykk for åndsmennesket, den inspirerte kunstner. Finansiert ved innsamlede midler. Vigelands av Wergelands søster, Camilla Collett ble reist i 1909 i Slottsparken i Oslo.

Vigrestad, Magnus

Billedhugger. Født i Stavanger i 1887 død i 1957. Utdannelse: Stavanger tekniske aftenskole under Håkon Storm 1903–06, Kunstakademiet under Chr. Krohg og Gunnar Utsond 1911-15. Han arbeidet innenfor et naturalistisk formspråk. Som med mange andre talentfulle provinskunstnere, stagnerte hans kunst i av mangel på oppdrag, utfordringer og utviklingsmuligheter.

Barbarkvinne
Helfigur av sensuell ung naken kvinne i bronse

”Barbarkvinne”fra 1917 og satt opp i 1951 i Kristiansand. Vigrestad debuterte på høstsutstillingen i 1912, og året etter vakte denne skulpturen i bronse oppmerksomhet ved sin dristighet i form og uttrykk. Den regnes for hans beste kunstverk. ”Vakker og formfullendt. harmonisk i uttrykket”, er ord som er brukt i omtaler av denne skulpturen. Den har fått sin plass i Børsparken i Kristiansand og er en gave fra Kreditkassen for Sørlandet. Stavanger har også en ”Barbarkvinne”. Den står like ved Rogaland Kunstmuseum.

Waksvik, Skule

Billedhugger. Født i Strinda i 1927. Utdannelse: Academie de la Grande Chaumeriere, Paris under Leopold Kretz sommeren 1947, Kunstakademiet under Per Palle Storm 1947 – 49. Waksvik har stor interesse for norske skogs- og husdyr og han tar hensyn til deres anatomi og fortolker dem i forenklet form.

And som pynter seg
And i bronse på sokkel av stein

“And som pynter seg” bronseskulptur som ble satt opp i 1963 ved Tordenskjoldsgate skole. Finansiert av Kunst i skolen og Kristiansand kommune.

Hane
Hane i bronse på sokkel av stein

“Hane” skulptur i bronse laget i 1959 og plassert ved Lovisenlund skole i 1963. Finansiert av Kunst i skolen og Kristiansand kommune. Et eksemplar av den samme skulpturen står på Lambertseter.

To rådyr
To rådyr i bronse ved sjøen ved broa til Odderøya

"To rådyr". Skulptur i bronse, plassert i Gravane ved Odderøybroa.

West, Franz

Født i 1947 i Østerrike, bosatt i Wien. Utdannelse: Akademie der bildenden Künste, Wien under Bruno Gironcoli. West betraktes som en av Europas mest betydningsfulle kunstnere innen skulptur, med mange viktige oppdrag bak seg. Han har tidligere arbeidet med collage og installasjoner. I de senere år har han arbeidet mye med store abstrakte former i malt aluminium, gjerne i sterke farger. Skulpturene hans er ofte plassert i parkområder med mye grønt der de tilsynelatende flyter på gressteppet. West er opptatt av skulpturens forhold til menneskekroppen. Figurene inviterer gjerne til at folk kan sette seg på dem eller lene seg til dem, og slik bli en aktiv del av skulpturen.

Barbarkvinne
Stor rosa klump

”Rose” står utenfor Telenor-bygget på Kjøita og danner en sterk kontrast til bygget, både med den sterke rosa fargen og den organiske formen mot det strenge mørke bygget. Skulpturen er finansiert av utsmykkingsmidler. NB: Ikke lengre i Kristiansand. Ble flyttet til Telenor i Oslo, angivelig fordi den var dårlig likt av lokalbefolkningen.

Claus Ørntoft

Billedhugger. Født 1959 i Silkeborg, Danmark. Utdannelse: Det fynske Kunstakademi 1983-1987. Billedhuggerskolen ved Sys Hindsbo, elev hos Erik Varming, Danmark og hos Gester Thorgrimsson, Island. Kunsthåndverkerskolen I Kolding.

Drømmeren
steinskulptur i menneskelignende form i granitt steinskulptur i menneskelignende form i granitt

”Drømmeren” i granitt . Materialet i ”Drømmeren” er stein som inneholder nikkel og kopper, materialer som giveren av skulpturen gjør bruk av i sin produksjon i Kristiansand. Ørntoft er en av Danmarks mest betydelige billedhuggere. Formene til Ørntoft er vanskelige å sette navn på men de er sterke og ekte. ”Drømmeren” har et abstrakt uttrykk med en rund g bølgende form. Den er plassert et stykke ute i vannet ved bystranda. skulpturen ble ferdig i 2007 men ble ødelagt ved nedsettingen i vannet. Skulpturen ble laget på nytt og i 2008 er den på plass. Skulpturen er en jubileumsgave fra Falconbridge Nikkelverk i Kristiansand til byen. Vi har en annen av Ørntofts skulpturer i landsdelen: ”Innadvendt stranding” ved Kapelløya i Søgne.”