Tveit kirke

Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder, Seniorsenteret
Tekst: Ingrid W. Jæger

Tveit kirke

Tveit kirke. Romansk stil. Hovedskip og kor er vel 800 år. Kan ikke dateres sikrere enn det.Nåværende tårn bygget i 1831. Våpenhus fra 1867. Da ble det opprinnelige våpenhus lagt til kirkeskipet. Sakrestiet slik det er i dag er fra 1827.

Tveit kirke

Kirken sett fra vest.

Tveit kirke

Kirken sett fra øst. Sakresti i forgrunnen.

Tveit kirke Tveit kirke

Detalj fra syd. Vegg med dør inn til koret.

Tveit kirke Tveit kirke

Tveit kirke

Tveit kirke

Inngangsparti med våpenhus fra 1867, bygget i sveitserstil. Døren lengst til venstre er en blind-dør, bygget for symmetriens skyld. Døren til høyre fører til trapp opp til galleriet.

Tveit kirke Tveit kirke

To stenskulpturer på kirkens sørvegg. Det største forestiller et dyrehode som sluker et menneske. Det minste er en ansiktsmaske med flastklemt nese og innsunkne ører. Disse to små skulpturene representerer noen av de vanligste motiver i norsk,romansk skulptur, menneskeansikt, og dyr og mennesker i kamp på liv og død.

Tveit kirke

Spor etter gjennmurt dør i kirkens sørvegg. Denne døren var for menigheten, mens døren som fører inn til koret var prestens spesielle dør.

Tveit kirke

Inngangsdøren til koret, prestenss dør. Nå brukes den til utgangsdør for menigheten ved spesielle gudstjenester, f.eks jul, når kirken er helt full.

Tveit kirke

Dør i koret sett innenfra.

Tveit kirke

Inngangspartiet - bygget i 1867. Bygget i sveitserstil. Døren lengst til venstre er en blind-dør, bygget for symmetriens skyld. Døren til høyre fører til trapp opp til galleriet /p> Tveit kirke

Gravstøtte i Våpenhuset. Den er i kleberstein og har hollandsk innskrift. I oversettelse betyr teksten: ”Her ligger begravet Femeyan Jans Dr som venter på den lykkelige oppstandelse. Denne har vært den høyst ærede frue av Capetyn Dierick Hessels tjener av sin kongelige majestet av Danmark. Stedt til hvile den 27.august A-o 1635”

Kaptein Hessels skal ha vært kongelig tilsynsmann i Norge, det er mulig det er hans kone som ble begravet her. Steinen har symboler som viser døden og oppstandelsen og bærer DierickHessels skjold.

Tveit kirke

Detalj fra våpenhuset.

Tveit kirke

Kirkens interiør mot alteret.

Tveit kirke Tveit kirke

Tavle for salmenummer. Legg merke til tykkelsen på murveggen. Den er ca 1 ½ . tykk, og er er såkalt kistemur, bygd av innvendig og utvendig stein med mindre stein og kalk imellom og som binder de to murene sammen.

Tveit kirke

Altertavlen er barokk, og fra 1600 tallet. Muligens laget av Hendtzschel, en kjent kunstmaler fra denne tiden. Nederst bilde av nattverden. Til høyre for maleriet en treskulptur av Kristus som holder jordkloden i ene hånden. Den andre er hevet til velsignelse. Til venstre: Moses med stentavlen bak.

Tveit kirke

Altertavlen.

Tveit kirke Tveit kirke

Messehagl fra 1777.

Tveit kirke

Teksten på altertavlen: til venstre: Lex permosen data : For loven ble gitt ved Moses.

I midten: Memoriam Instuit mirabilum suorum benignus ille ac Miserliors dominus psal cxi, som betyr : Han har sørget for at at hans underverk minnes Herren er nådig og barmhjertig.

Til høyre: Gratia et ueritas per christum, som betyr. Nåden og sannheten ved Kristus.

Tveit kirke

Toppen av altertavlen

Tveit kirke

Detalj av altertavlen som viser oppstandelsen.

Tveit kirke

Øverste del av altertavlen. Matteusstår på den ene siden av bildet, Johannes på den andre, med sine symboler, engelen og løven.

Over dem står evangelistene Lukas og Johannes uten smboler. Øverst står Kristus. Den figuren ble laget under den store restaureringen i 1947-55, fordi den gamle sammen med hele toppstykket på altertavlen var borte.

Tveit kirke

Evangelisten Lukas

Tveit kirke

Nærbilde av maleriet "Nattverden"

Tveit kirke

Nærbilde av Moses tv. Han står med stentavlene med de ti bud.

Tveit kirke

Jesus til høyre i maleriet.

Tveit kirke

Under teksten på altertavlen sees Antependiet på alteret. Det er en kopi av et fra 1600 tallet. Originalen eksisterer. Over antependiet ligger brodert duk fra 1930, laget av en syforening ledet av prestens kone, fru Dalan.

Tveit kirke lysestaker

Lysestakene står første gang omtalt i fortegnelsen over kirkens inventar fra 1663

Tveit kirke

Altersølv

Tveit kirke sølvkanne

Sølvkanne gitt til Tveit kirke av ordfører Guttorm Føreid og hustru i 1920

Tveit kirke sølvkalk

Sølvkalk fra 1870

Tveit kirke sølvkalkens fot med detaljer

Detalj av foten til sølvkalken.

Tveit kirke brøddisk fra 1781 av sølv

Brøddisk fra 1781

Tveit kirke brøddisken i nærbilde detaljer

Brøddisken i nærbilde

Tveit kirke brøddiskens innside med skrift

Brøddiskens innside

Tveit kirke

Døpefonten. Stativet er av nyere dato, messingfatet stammer sansynligvis fra den gamle døpefonten i sandstein som finnes på Naturhistorisk museum, UiO, og som Tveit Menighet snart får tilbakeført. (håper vi)

Tveit kirke

Døpefonten og messingfatet

Tveit kirke kanne til dåpsvann

Kanne til dåpsvann

Tveit kirke prekestol

Prekestolen - fra etter reformasjonen. Før den tid brukte man ikke prekestoler. Kedet, med liturgiske farger, er fra 1995.

Tveit kirke prekestol

Prekestol og lyskrans. Lyskransen er av nyere dato.

Tveit kirke prekestol

Detalj av prekestol viser de 4 evangelister, Matteus, Markus, Lukas, Johannes.

Tveit kirke prekestol Tveit kirke prekestol med trappen

Prekestol med trappen.

Tveit kirke

Tveit prestegjelds sogneprester. Bildene henger i sakrestiet.

Tveit kirke

Døråpningen fra sakresitet og inn mot alteret og koret.

Tveit kirke

Restene av gammelt timeglass, står i vinduet ved prekestolen og skulle vise hvor lenge presten kunne preke. Når sanden hadde rent ned, skulle prekenen være slutt. Det var den vel neppe alltid.

Tveit kirke

Halsklave fra gapestokk som trolig har stått utenfor kirken.

Tveit kirke

Lysekroner i kirkeskipet. De er fra 1955.

Tveit kirke

Lampetter fra 1955

Tveit kirke

Tavle med salmenummer

Tveit kirke

7 armet lysestake. Bak står en kopi av Thorvaldsens kirstusfigur, gitt av sogneprest Bødtker i 1904.

Tveit kirke

To høye, 7 armede lysestaker står foran i koret på hver sin side av alteret. Stolene foran den ene er gitt av Hegermann på Boen. De sto opprinnelig i Hegermannstolen foran på galleriet.

Tveit kirke Tveit kirke

Detalj fra antependiet på alteret.

Tveit kirke brudestol fra 1577

Brudestol fra 1577. Den har svingrygg, dvs ryggstøet kan føres over setet, slik at den ”stenger” stolen. Den er gitt til kirken av Niels Biørnsen, Jacob Møller og Bent Vind.

Tveit kirke

Brudestolen

Tveit kirke

For kollekt-innsamling, "Tavlepenge".

Tveit kirke

Salmenummer?

Tveit kirke

Detalj fra trappen opp til galleriet.

Tveit kirke

Utsikt fra galleriets ”Hegermannsstol” mor orgelet. Orgelet ble innviet i desember 1983 på en stor festgudstjeneste. Det ble levert av Bruno Christensen og Sønner, Danmark, og har 12 stemmer.

Tveit kirke

Kirkeskipet, mot orgelet.

Tveit kirke

To gamle lysestaker

Tveit kirke Tveit kirke

Fra galleriet mot alteret.

Tveit kirke

Interiøret sett fra koret mot orgelet.

Tveit kirke

Trappen ned fra klokketårnet

Tveit kirke

Kirkeinteriør

Tveit kirke

Utsikt fra orgelet på galleriet.

Tveit kirke

Orgelpipene

Tveit kirke

Alteret sett fra galleriet.

Tveit kirke

Detalj fra klokketårnets konstruksjon. Det er bygget for å kunne tåle ”Guds strenge vær tillige med klockenes Gang.”

Tveit kirke

Kirkeklokkene i Tveit kirke.

Tveit kirke

Begge kirkeklokkene er gamle. Den ene ble omstøpt i 1876 og bærer dette årstall. Den er stemt i F. Den andre ble omstøpt i 1928 og bærer denne inskripsjonen. "Støpt av Hans Stallemo, Kristiansand 1790, omstøpt av O.Olsen Nauen !928. Soli Deo Gloria." Egentlig ble den bare omstøpt i 1790, og er mye eldre. Den er stemt i Des.

Tveit kirke

Gammel gravstein. Omtalt til bilde nr 15

Tveit kirke

Gamle gravsteiner ved inngangen til kirken. På en av dem kan en se. S.P 1632-

Tveit kirke

Minnestøtten over Eidsvollsmannen Osmund Andersen Lømsland. Den ble reist av bygdefolk i 1914. I bakgrunnen Tveit prestegård.

Tveit kirke

Kirkens inngangsparti. I bakgrunnen ser vi prestegården. Den er fra 1818

Tveit kirke

Inngangspartiet med våpenhus fra 1867. Kirken sett fra sør.

Tveit kirke

Kirketårnet fra 1831. Under værhanen er en metallvimpel hvor det står HH. Tårnet fikk nytt kobbertak i 1955.

Tveit kirke

Kirken sett fra nord.

Tveit kirke

Kirken sett fra sør.

Tveit kirke

Kirken sett fra nordøst. Legg merke til det lille utbygget inntil kirkeskipet. Der er inngangen til galleriet før i tiden. Den ble brukt av godseierne fra Boen fram til ca 1920, når de skulle opp til sin kirkestol på galleriet.

Tveit kirke

Inngangspartiet.

Tveit kirke

Kirkens interiør. Legg merke til et lysere, firkantet felt i taket. Her gikk ovnsrøret fra den gamle vedovnen opp. Kirken fikk eletrisk oppvarming i 1955, og ovnene ble revet.