Wallboarden

Huntonit, tidligere Norsk Wallboard AS i Vennesla.

Her følger en bildeserie i lav oppløsning, hentet fra tidligere videofilm-opptak, gjort av Torvald Slettebø.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Norsk Wallboard startet opp sin fiberplateprodukjson like etter krigen. Og resultatet var så vellykket at det som egentlig var et varemerke, Huntonit, av folk flest ble oppfattet som en generell betegnelse på bygningsplater av trefiber.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Det ble etterhvert flere typer Huntonit, flere tykkelser og hardhetsgrader, også porøs Huntonit, som isolerte godt.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Alt kom fra det samme råstoffet, tømmer. Til denne produksjonen kunne det brukes mer varierende kvaliteter av tømmer og treavfall enn det papirframstilling tåler. Så Hunsfos og Wallboarden kunne fordele råstoffinntaket effektivt.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Tømmerstokken er ikke skikkelig barket. Det trengs ikke i plateproduksjonen. Den er i full fart på vei inn i kuttemaskinen, derfor ser den uskarp ut på bildet.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Det roterende knivhjulet har ikke riktig stanset, og er derfor også det uskarpt. Nå er tømmerstokken kuttet til fliser.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Flisene transporteres videre til sliping -

Huntonit Wallboard i Vennesla

- på slike møllesteiner av stål. Stål-møllene har ulik grovhet. En liten del av slipemassen skal riktig finslipes, og legges som et øverste skikt på plata, så overflata kan presses glatt.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Selve mølla, med stålmøllesteinen under dekslet nærmest oss. Til høyre og utenfor bildet står det en liten mølle, for finsliping av masse til toppskiktet.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Her tømmes tresuppa ned i utløpskassen. Fra den skal den flyte ut på wiren, et endeløst transportbånd som skal forme fiberplata.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Tykt og mykt som treull er ennå laget som er på vandring mot venstre. Tykkelsen skal reduseres til mindre enn tiendeparten, ved avrenning, valsing, og til slutt brutal pressing.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Vannet tappes ut.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Trefiberbanen kuttes i passe platelengder av en tynn vannstråle under voldsomt trykk. Hardere er ikke platemassen ennå.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Tykkelsen har minket noe, og nå skal den hydrauliske pressa gjøre resten.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Plata er på vei inn i elevatoren, der plater stablet i mange etasjer mellom stålplater skal preses samtidig.

Huntonit Wallboard i Vennesla

De hydrauliske sylindrene skaper et voldsomt trykk, som også utvikler kraftig varme. Brennheit damp velter ut, og plata får sin endelige tykkelse.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Og så går den på transportbelte videre for sluttbehandling.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Det skjer i to svære innelukkede karuseller, der platene står som eikene i et sykkelhjul. Her herdes de, og avkjøles jevnt, stabiliseres, heter det. Slik at de ikke senere skal slå seg og bli skeive og bulkete.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Struktur-overflate er mye brukt til vegg og tak. For at platene skal bli slik, må mønstres mot stålpalter i den hydrauliske pressa.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Her er værbitt eller sandblåst tre etterlignet.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Og de skal kanskje males, med valser i denne maskinen.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Malingen må tørke fort, mens platene passerer ultrarød varmestråling.

Huntonit Wallboard i Vennesla

Mange varianter å velge mellom -

Huntonit Wallboard i Vennesla

- når produktene fra Wallboarden skal ut til kundene.