Politihistoriske bilder

Agder politidistrikts historie

En Politihistorisk produksjonsgruppe bestående av: Wilfred Dønnestad, Gudmund Torgny Skaar og Olav Bjørn Skaar, hentet i 2006 – 2007 fram og bearbeidet disse bildene fra Agder politidistrikts historie for publisering på Agderkultur.no.

Politikorps

agder politikorps

Gammelt korpsbilde

Kristiansand Politikorps 1898

Kristiansand Politikorps 1898

Kristiansand Politikorps 1935

Kristiansand Politikorps 1935

Kristiansand Politikorps 1940 fengselsgården

Korpsbillede av Kristiansands politikorps, våren/forsommeren 1940 tatt i fengselsgården bak politikammeret. Seks av de syv som ble transportert til Oslo og fremstilt for Jonas Lie og Terboven, sees på bildet. Foran fra venstre: pfm. Per Kjær, pmf. Anders Eckoff, pm. Chr. W. Rynning-Tønnesen og pmf. Julius Haugen. Overkonstabel Hans Tomassen står som nr. 2 fra venstre. Politibetjent, senere overbetjent Jon Byklum står rett bak Anders Eckoff. Pfm. Finn Backer hadde enda ikke tiltrådt stillingen.

Kristiansand Politikorps 1954

Korpsbilde i forbindelse med tildeling av en utmerkelse i 1954.

Kristiansand Politikorps 1954

Nummer til foregående korpsbilde i forbindelse med tildeling av en utmerkelse i 1954..

Navneliste Kristiansand Politikorps 1954

Navn til nummer på foregående korpsbilde i forbindelse med tildeling av en utmerkelse i 1954.

Kristiansand Politikorps 1972

Kristiansand Politikorps 1972

Kristiansand Politikorps 1972

Øvre venstre del av montasjen av Kristiansand Politikorps 1972

Kristiansand Politikorps 1972

Nedre venstre del av montasjen av Kristiansand Politikorps 1972

Kristiansand Politikorps 1972

Øvre høyre del av montasjen av Kristiansand Politikorps 1972

Kristiansand Politikorps 1972

Nedre høyre del av montasjen av Kristiansand Politikorps 1972

Kristiansand Politikorps Polititegn

Når brannfolkene hadde patruljetjeneste, måtte de kunne legitimere seg. Derfor fikk man etter hvert polititegnet som de viste fram når så ble krevd.

Instrux for Brandkonstablerne i Kristiansand

Første side av ”Instrux for Brandkonstablerne i Kristiansand. (Vedtagen … 1896)

En politimann med en katt på skuldra

Politimestrene

Politimester Gulbrand Thesen, fra 1834 til 1840.

Politimester Gulbrand Thesen, fra 1834 til 1840.

Politimester Hans Henrik Tybring Petersen, fra 1841 til 1880.

Politimester Hans Henrik Tybring Petersen, fra 1841 til 1880.

Politimester Christian Fredrik Hagemann, fra 1881 til 1889

Politimester Christian Fredrik Hagemann, fra 1881 til 1889

Politimester Hans Fredrik Hansen, fra 1890 til 1916.

Politimester Hans Fredrik Hansen, fra 1890 til 1916.

 Politimester Sigvald Salvesson, fra 1916 til 1929.

Politimester Sigvald Salvesson, fra 1916 til 1929.

Politimester Ludvig Fillip August Hermansen, fra 1929 til 1940.

Politimester Ludvig Fillip August Hermansen, fra 1929 til 1940.

Politimester Chr. W. Rynning-Tønnesen, fra 1940 til 1941 og fra 1945 til 1963

Politimester Chr. W. Rynning-Tønnesen, fra 1940 til 1941 og fra 1945 til 1963

Politimester Roald Johansen, fra 1963 til 1970

Politimester Roald Johansen, fra 1963 til 1970

Politimester Anders Eckhoff, 1970 til 1979

Politimester Anders Eckhoff, 1970 til 1979

Politimester Carl M. Rynning-Tønnesen, 1979 til 1992.

Politimester Carl M. Rynning-Tønnesen, 1979 til 1992.

Politimester Ansten Klev, fra 1992 til 2002

Politimester Ansten Klev, fra 1992 til 2002

Politimester Bjørn Hareide, fra 2002.

Politimester Bjørn Hareide, fra 2002. Første politimester for Agder Politidistrikt.

Politioverbetjentene

Knut Græ, politioverbetjent fra 1895 til 1923.

Knut Græ, politioverbetjent fra 1895 til 1923.

Rasmus Flaate, politioverbetjent fra 1923 til 1930.

Rasmus Flaate, politioverbetjent fra 1923 til 1930.

Theodor Berge, politioverbetjent fra 1930 til 1934

Theodor Berge, politioverbetjent fra 1930 til 1934

Jørgen Hommeren, politioverbetjent fra 1935 til 1940.

Jørgen Hommeren, politioverbetjent fra 1935 til 1940.

Jon Byklum, ansatt våren 1940 som politioverbetjent til 1954.

Jon Byklum, ansatt våren 1940 som politioverbetjent. Innvilget avskjed i desember s. år. Arrestert januar 1941, løslatt etter 1 mnd. Tiltrer i tjenesten 7.5.45 som o.betj. og innehar stillingen til 1954.

Olav G. Man, politioverbetjent fra 1954 til 1955

Olav G. Man, politioverbetjent fra 1954 til 1955

Ingvald Greibesland, politioverbetjent fra 1955 til 1960

Ingvald Greibesland, politioverbetjent fra 1955 til 1960

Harald Normann Faret, politioverbetjent fra 1960 til 1968

Harald Normann Faret, politioverbetjent fra 1960 til 1968

Gunnar Alek Nordgaard, politioverbetjent fra 1968 til 1973

Gunnar Alek Nordgaard, politioverbetjent fra 1968 til 1973

Hans Malvin Syversen, politioverbetjent fra 1974 til 1978

Hans Malvin Syversen, politioverbetjent fra 1974 til 1978.

Tellef Ingebretsen, politioverbetjent fra 1978 til 1987

Tellef Ingebretsen, politioverbetjent fra 1978 til 1987

Kjell Torkelsen, politioverbetjent fra 1987 til 1990

Kjell Torkelsen, politioverbetjent fra 1987 til 1990

Kåre Tellefsen, politioverbetjent fra 1990 til 1995

Kåre Tellefsen, politioverbetjent fra 1990 til 1995

Historiske bilder

Kristiansand folkemengde høsten 1939

Fra høsten 1939. Krigen har startet ute i Europa, og Det Sivile Luftvern i Kristiansand presenteres utenfor Politikammeret. Den gamle "Svarte-Maia" med kalesje er synlig. Til høyre holder Thorwild Thomassen i sykkelstyret og Olav Bjørn Skaar er gutten med sydvest og regnfrakk..

Litt bakgrunnstoff til de 3 neste bildene

Etter tysk okkupasjon av Norge april 1940 og utover høsten, ble tjenesteforholdene for politiet mer og mer uholdbare; med pålegg/ordrer fra det nazifiserte politidepartement ved statsråd/politiminister Jonas Lie. Ordre av 16. desember 1940 lød:

1. Lojalitet fra politiets side er ikke nok.
2. Politiet skal aktivt gå inn for NS.
3. Politiet skal positivt samarbeide med Hirden i ordens opprettholdelse.
4. Politiet skal ikke kunne arrestere Hirden uten for forbrytelse (altså ikke for forseelser – gateuorden for eksempel) og
5. Politiet skal innføre den ”Germanske” hilsen – stor og liten sådan.

Ordren utløste store protester med oppsigelser og søknader om avskjed, bl.a. ved Kr.sand pkm. Julaften 1940 føres der en heftig samtale mellom pm. Chr. Rynning-Tønnesen og Politiministeren. Dersom ikke oppsigelsene blir trukket tilbake går politiministeren til reichskomisær Terboven for samtykke/ordre om arrestasjon. Politimesteren orienterte s.d. et samlet korps om hva bl.a. trusselen inneholdt. S.d. kl 14.15 telegram til Politidepartementet: Ingen tilbakekallelser av oppsigelsene ved fristens utløp kl 14.00. 9.1.41 kom tjenestemenn fra Oslo pkm. og politiskolen for å overta stillingene. Disse hadde fått opplys at det var opptøyer i Kr.sand, og kom for å assistere korpset.

Oppsigelsene/avskjedene ble iverksatt 10.1.41. Samtidig gikk også ledelsen ved politikammeret – pm. Chr. Rynning-Tønnesen, politifullmektigene Per Kjær, Anders Eckhoff, Julius Haugen, major/fulm. Finn Backer og overbetj. Byklum. Alle 6 ble arrestert. Noen av dem ble sendt i tysk fangenskap; andre av kortere varighet her hjemme.

Overbetjent Jon Byklum 5

Overbetjent Jon Byklum fikk innvilget oppsigelse og fra trådte stillingen januar 1941. Tiltrådte igjen 7. mai 1945.

Overkonstabel Hans Thomassen

Overkonstabel Hans Thomassen sier opp sin stilling.

Politifullmektig Rynning-Tønnesen får avskjedsbrev fra Jonas Lie

Politifullmektig Rynning-Tønnesen får avskjed fra Jonas Lie

Flere nazister ble arrestert i fredsdagene mai 1945

Flere nazister ble arrestert i fredsdagene mai 1945

Jon Byklum, Wergeland Franck, Egil Enger, Olav Lund og Reidar Johnsen

Jon Byklum, Wergeland Franck, Egil Enger, Olav Lund og Reidar Johnsen

Krigsadvokat, oberstløyntnant Chr. W. Rynning-Tønnesen

Krigsadvokat, oberstløyntnant Chr. W. Rynning-Tønnesen på torget i Kristiansand våren 1945 ved tilbakekomsten fra England. Han står sammen med fungerende politimester i Kristiansand, Oskar Wergeland-Franck.

Chr. Rynning-Tønnessen i formannskapsmøte

Chr. Rynning-Tønnessen i formannskapsmøte

Uniformerte politimenn, t.h. Bjarne Vang, med ryggen til pm. Chr. Rynning-Tønnesen og t.v. Gunvald Århus

Oppgraving av skutte rusiske krigsfanger på Bragdøya etter freden 1945. Uniformerte politimenn, t.h. Bjarne Vang, med ryggen til pm. Chr. Rynning-Tønnesen og t.v. Gunvald Århus

Politiet leder an i 17. mai toget i 1945 i Kristiansand

Politiet leder an i 17. mai toget i 1945

17. mai toget i 1945 i Kristiansand

17. Mai

17. mai toget i 1945 i Kristiansand

17. Mai

17. mai toget i 1945 i Kristiansand Ola E. Tveit i uniform til venstre i bildet

17. Mai 1945 – Ola E. Tveit i uniform til venstre i bildet

17. mai toget i 1945 i Kristiansand

Hans Malvin Syvertsen på vei inn i Tresse sammen med barnetoget.

Politi i sommeruniform i Kristiansand

Politi i sommeruniform.

Politifullmektig Foss og Otto Gabrielsen på befaring

Politifullmektig Foss og Otto Gabrielsen på befaring

Klemmet Fidje, Otto Gabrielsen, Tellef Uldal, Thorvild Thomassen sammen med 2 engelske konstabler.

Klemmet Fidje, Otto Gabrielsen, Tellef Uldal, Thorvild Thomassen sammen med 2 engelske konstabler.

Innflytting i Tinghuset i Kristiansand

Innflytting i Tinghuset.

Klev og Fidje og repr. fra kommunen på vei inn på politivakta på Torget etter befaring på byen.

Klev og Fidje og repr. fra kommunen på vei inn på politivakta på Torget etter befaring på byen.

Mathilde Elise Heilmann Norges første kvinnelige politibetjent

Mathilde Elise Heilmann – Ansatt som Norges første kvinnelige politibetjent ved Kristiansand politikammer i 1910 og fortsatte her fram til fylt aldersgrense i 1932.

Bekransning av Mathildes Elise Heilmann grav på Kristiansand kirkegård 1. juli 2000 – 90 års markering.

Bekransning av Mathildes grav på Kristiansand kirkegård 1. juli 2000 – 90 års markering.

Bilde ved Mathildes Elise Heilmann grav på Kristiansand kirkegård

Bilde viser noen av Mathildes slektninger, samt nåværende uniformerte kolleger ”Kvinnenettverket i Agder politidistrikt” – oppkalt etter henne og heter ”Mathildes e.f.t.f”.

Bilde av kvinnelig politi ved Mathildes Elise Heilmann grav på Kristiansand kirkegård

Viser til foregående bilde.

Overkonstabel Hans Tomassen viser STOPP-signal

Overkonstabel Hans Tomassen viser STOPP-signal. Til høyre ser en den gamle fengselsmuren

Personell

Fra venstre: Frank Lysø, ukjent, Lars Nordal, Gunnar Borg, Alf Upsahl, Leif Møller, Harald Uldal og Georg Larsen.

Fra venstre: Frank Lysø, ukjent, Lars Nordal, Gunnar Borg, Alf Upsahl, Leif Møller, Harald Uldal og Georg Larsen.

”Gabba” blir intervjuet

”Gabba” blir intervjuet.

”Pmf. Tallak Haugen

”Pmf. Tallak Haugen

”Johnny Johnsen.

Johnny Johnsen

”Gunnar Vang og Øystein Berge i full sving med gammelt arkiv

Gunnar Vang og Øystein Berge i full sving med gammelt arkiv.

”Hans Thommassen

Hans Thommassen

”Pfm. Egil Enger

Pfm. Egil Enger

”Utklippsbilder av Egil Enger.

Utklippsbilder av Egil Enger.

”Utdeling av kongens fortjenestemedaljer i 1958. Fra venstre: Sveinung Berge, Karl Johan Bergh, Jonny Johnsen og Chr. Rynning-Tønnesen.

Utdeling av kongens fortjenestemedaljer i 1958. Fra venstre: Sveinung Berge, Karl Johan Bergh, Jonny Johnsen og Chr. Rynning-Tønnesen.

Bokliste

 1. Sjøforsvarets overkommando: Den norske leidangen, Oslo 1951 og Bergen 1985
 2. Vigeland, Nils P.: Norge på havet bind 1, 2, 3 og 4. Nasjonalforlaget. Oslo 1953
 3. Engdal, Odd G.: Norsk marinehistorisk atlas 900 - 2005. Vigmostad Bjørke. Oslo 2006
 4. Ersland, Bjørlo, Eriksen, Moland: Forsvaret fra Leidang til totalforsvar. Gyldendal. Oslo1999
 5. Wikander: Veder på Agderkysten. Agder historielags årbok nr 52. 1983
 6. Sverre Steen: Kristiansands historie bind 1, 1641 - 1814. Grøndahl & søn. Oslo 1941
 7. Sverre Steen: Kristiansands historie bind 2, 1814 - 1914. Kristiansand sparebank 1979
 8. Joh. N. Tønnesen: Kristiansand historie bind 3, 1914 - 1945. Christianssands Sparebank 1974
 9. Pål Thonstad Sandvik: Kristiansands historie 1945 - 1999. Sparebanken Pluss 1999
 10. Carl Christiansen: Marinens tilstedeværelse i Kristiansandsregionen gjennom 300 år. Sørlandet sjøforsvarsdistrikt 1988
 11. Lars Roar Langslet: Christian IV Konge av Danmark og Norge. Cappelen 1997
 12. Sverre Steen: Norges historie, bind 2 Gyldendal, Oslo 1938
 13. Jan Egil Fjørtoft: Kanonene ved Skagerak. Agdin forlag, Arendal 1985
 14. Frank Abelsen: Marinens fartøyer 1939 - 1945 og deres skjebne. Sem og Stenersen, 1986
 15. Karl Hauschild Fredriksen: Hærens artilleri i Kristiansandsområdet 1556 - 1995
 16. Berit Eide-Johnsen: Han sad i prisonen. Sjøfolk i engelsk fangenskap 1807 - 1814. Universitesforlaget, Oslo 1993
 17. www. navalhistory.dk
 18. Karl Leewy: Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider, bind 1 - 11. Utgitt av Christianssands Sparebanks Historiefond
 19. Årsskrift for Borre historielag 2004: Sjømilitære krigsforberedelser i ytre Oslofjord sommeren 1905 av kommandør J. Børresen
 20. Jon Rustung Hegland: Norske torpedobåter gjennom 100 år 1873 - 1973
 21. Børre Reidar Gundersen: Agder forsvarsdistrikt / Agder infanteriregiment nr 7
 22. Rolf Baggethun: Horten - Fergestedet som ble marinestasjon og by.
 23. Arne Mikkelsen: I år -1998 - er Marvika 100 år. Egenproduksjon som bør finnes ved Biblioteket i Kristiansand.
 24. Odd T. Fjeld: Klar til strid. Kystartilleriets offisersforening 1999
 25. Den norske marine 1865 - 1950. Tillegg til Håndbok for menige i Marinen Særtrykk av: Nils P. Vigeland: Norge på havet
 26. Sjøforsvaret dag for dag 1814 -2000 utgitt av Generalinspektøren for Sjøforsvaret. Forlag: Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 2001
 27. Reidar Omang: Altmark-saken 1940. Gyldendal 1953
 28. Sverre Steen: Norges krig, bind 1, 2 og 3. Gyldendal 1947
 29. Rolf Scheen: Norges sjøkrig 1939 - 40. Grieg forlag 1947
 30. Gunnar Hovdenak: Krigsoperasjonene i 1. sjøforsvarsdistrikt 1940 Kristiansand sjøforsvarsavsnitt. Rapport til Sjefen for Sjøforsvaret datert 8. februar 1947.
 31. Arne Mikkelsen: I år - 1998 - er Marvik 100 år
 32. William Berge: Fra nøytralitet til krig. Tvedestrand boktrykkeri 1995.
 33. Knut Mæsel: Kristiansand i krig. Fædrelandsvennen 1995.
 34. Folke Hauger Johannessen: Gå på eller gå under. Faktum forlag 1988.
 35. Ole E. Berg: I skjærgården og på havet. Marinens krigsveteranforening 1995.
 36. Rolf Tveten: Kamp om strategi. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 2005
 37. Nils Ørvik: Sikkerhetspolitikken 1920 - 1939. Bind 1 og 2. Grundt Tanum 1960/61.
 38. Odd Lindbäck - Larsen: Veien til katastrofen. Aschehoug & Co. Oslo 1973
 39. Bård Helle: Marinen i krig. Sjøforsvarsstaben 1997
 40. Frank Abelsen: Norske minesveipere under andre verdenskrig. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 1999.
 41. Oddbjørn Eikestøl: Søgne før og nå, bind 1 og bind 2. Søgne kulturstyre 1981 og 1982
 42. John Rustung Hegland: Nortraships flåte, bind 1 & 2. Dreyer 1976.
 43. B.O.Johansen, P.K.Kristiansen, A.S.Marthinussen, K. Steinsland: Det sjømilitære forsvar på Agder 1945 - 2000. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 2003.
 44. Jane`s Fighting Ships 1959 - 1960 og senere utgaver
 45. Thorleif Pettersen:_Flåteplanen av 1960. Sjøforsvarets forsyningskommando.
 46. Håndbok for menige i Sjøforsvaret. Sjøforsvarsstaben.1973
 47. Kjetil Skogrand: Norsk Forsvarshistorie, bind 1 - 5. Eide forlag Bergen 2004.
 48. Svein Carl Sivertsen: Norske torpedobåter gjennom 125 år. 1873 - 1998. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen.
 49. Joh. N. Tønnesen:Kaperfart og skipsfart 1807-1814. Cappelen, Oslo. 1955
 50. Hubatsch: Die Deutsche Besetzung von Dänemark und Norwegen 1940
 51. Olaus Magnus: Historien om de nordiske folkene
 52. Olav Og Norge. Chr. Schibsteds forlag, Oslo 1953
 53. Jo Benkov: Olav - menneske og monark. Gyldendal 1991
 54. HM Haakon VII. Taler 1905 - 1946. Nasjonalhjelpen, Oslo 1945
 55. Sigurd Valvatne: Med norske ubåter i kamp. Bergen 1954
 56. Trygve Lie: 3-binds verk fra 2. verdenskrig. Tiden forlag
 57. Sjømilitære Samfunds Kalender 1814 - 1964. Sjømilitære Samfund, Horten 1965
 58. N. Liene og G. Eikeli: Flekkerøy havn. Vest-Agder fylkeskommune 2010.
 59. Bjørn Terjesen,Tom Kristiansen, Roald Gjelsten: Sjøforsvaret i krig og fred, Fagbokforlaget 2010
 60. Nils Ørvik: Norsk sikkerhetspolitikk 1920 - 1939