Falconbridge

Glencore Nikkelverk AS, tidligere Falconbridge i Kolsdalen i Kristiansand.

Her følger en bildeserie i lav oppløsning, hentet fra tidligere videofilm-opptak, gjort av Torvald Slettebø.

Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk

Den høye pipa spydde ut røyk som drepte alt planteliv, og etterlot nakne berg omkring fabrikken.

Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk

Smelteovn fra Evje, som var den første nikkelleverandøren.

Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk

Elektrolysehallen, med hundreder av kobberplater senket i kobberoppløsning.

Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk

De små hvite kulene har bare til oppgave å stenge luft ute fra prosessen.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Her renner ny kobberoppløsning inn -

Falconbridge Glencore Nikkelverk

- og her renner den ut igjen, for å bli forsterket med mer kobberforbindelse, til erstatning for den som den elektriske strømmen har avsatt på platene.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Tynn kobberplate, som skal danne kjerne og legge på seg og bli tykk i løpet av prosessen.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Det sveises ører på kobberplatene -

Falconbridge Glencore Nikkelverk

- som de skal henge etter i kummene. Her skimter vi at nytt kobber har lagt seg utenpå den tynne plata og gjort den tykk.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Ferdig-grodde plater vaskes,

Falconbridge Glencore Nikkelverk

- og renses.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Øverst nye plater på vei mot kummen, og nederst ferdiggrodde plater som venter på bortkjøring.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Trucken klemmer dem sammen som belgen på et trekkspill.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Og så skal vi se på nikkel-produksjonen. Her brukes også plater, som senkes i elektrolyseveske. Men her er det stålplater, og vesken er nikkelholdig.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Denne hallen er automatisert, og vi ser ferdige plater med avsatt nikkelbelegg heises opp.

Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk

I nederste høyre hjørne griper ei stålklo fatt i det nyavsatte nikkelbelegget og skreller det av stålplata.

Falconbridge Glencore Nikkelverk

Dette kalles nikkel-kroner, og de har i badet grodd fram på en annen type stålplater, plater som er dekket av et isolerende lag, der bare et nett av punkter er uisolerte. På disse punktene vokser nikkelkronene ut, ført av den elektriske likestrømmen.

Falconbridge Glencore Nikkelverk Falconbridge Glencore Nikkelverk nikkel kroner

nikkel-kroner