Kvadraturen - historiske bilder

En by er først og fremst mennesker, dernest hus. Denne bildeserien kommer likevel mest til å vise hus, men for å minne om at innbyggerne er viktigere.

Tekst: Jan Henrik Munksgaard
Foto: fra Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Kristiansand kvadraturen Karl Johans Minne skole førsteklasse 1951

Starter vi med å vise en førsteklasse fra Karl Johans Minne skole som i 1951 står utenfor domkirken like etter at de har vært tilgudstjeneste der.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater oversiktsbilde

Kristiansand, en by ved sjøen, med klar struktur: Gatene liger i et konsekvent rutemønster, ennå omtrent som da byen ble grunnlagt. Det var moderne byplanlegging den gang, og vi kan kanskje si at det er det fremdeles.

Kristiansand kvadraturen historiske kart

Danmark/Norge var tidligere et land med langt større utstrekning enn i dag, hele Skagerrak/Kattegatt-området, med Båhuslen, Skåne og Blekinge hørte med til riket. Bare et lite område rundt Gøteborg var svensk. Det er bakgrunnen for ar kongen ville ha et militært støttepunkt i Kristiansand, også for å gi trygghet for den viktige tømmerhandelen.

Kristiansand kvadraturen historiske festningsmur

Fra diskusjonen om hvordan den nye byen skulle se ut. På den tiden var festningsmurer rundt en by vanlig. Dette er et kart fra et svensk arkiv.

Palma Nova Italiensk idealby

En idealby fra renessansen, den italienske Palma Nova.

Kristiansand kvadraturen historiske kart plan

Kristiansand ble stukket ut i 1642, av Hans Jacobsen, Schiørt, som et firkantet rutenett, med rektangler, seks den ene veien og ni den andre. Det ble planlagt to kirker, symmetrisk på hver side av torget, med den andre ble aldri bygd.

Kristiansand kvadraturen historiske kart plan

Torget var opprinnelig tenkt noe nærmere sjøen, i Festningsgaten, med et lite tårn midt på torget.

Kristiansand kvadraturen historiske kart plan

Vi ser fra Baneheia mot sjøen: Det var et lite fjell der hvor Vindmølle-restauranten nå ligger, og torget ble lagt mellom dette og kirken. Den gang sprengte man ikke bort fjell.

Kristiansand kvadraturen historiske kart plan

Fremdeles frem til 1830, sto et halvt kvartal ubebygd, mot høyre på kartet, og ventet på den kirken som aldri kom.

Kristiansand kvadraturen skisse oversikt

Byen på midten av 1700-tallet, på kartet pyntet opp med hager som nok ikke fantes. Kvartalene lengst fra sjøen hadde vel ennå mer preg av små bondegårder.

Kristiansand kvadraturen historiske tegning skisse domkirken

Kirken var det sentrale, med stor kirkegård omkring. Faktisk måtte Kirkegaten ta en sving inn på torget for å komme utenom.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Øverst mot høyre biskopens og stiftamtmannens boliger. Ytterst på Tangen Borgerbevebningens kanonstillinger.

Kristiansand kvadraturen tegning

Samme område nærmere: Øverst litt mot høyre Bispeboligen, og under Stiftamtmannens ruvende bolig, sannsynligvis nokså realistisk fremstil, om enn i eiendommelig perspektiv og fargelegging.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater flyfoto

Fra tidlig på 1800-tallet sto husene tett i tett, gavl mot gavl.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Christiansholm

Christiansholm festning lå på en virkelig holme, med en nærmere 100 m lang gangbro inn til Retrenchementet.

Kristiansand kvadraturen henrettelsesplassen

Henrettelsesplassen lå omtrent der hvor vi i dag har en parkeringsplass, mellom Arkivet og sjøen. Vi ser to galger, og en steile med hjul på toppen, der forbryterens lik ble lagt.

To bekker: Grimsbekken omtrent der daskeferga nå legger til, og lenger nede Stampebekken, som rant fra Stampetjønn via Stampemølla, som stampet tøy til tett vadmel.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Stampemølla

Stampemølla helt øverst til høyre. Øverst midt i bildet Reperbanen, som laget tauverk for seilskipsflåten. Altså litt industri i utkanten av byen.

Kristiansand kvadraturen utkant industri møller

Mer industri i dette området: Øvre mølle der vi har Kristiansands møller i dag, og Nedre mølle ved Grimsmyra. Øverst til høyre: "Barne-kien", altså Bånetjønn, som jo unektelig er blitt noe forflyttet.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Vesterhavnen

Byen på begynnelsen av 1800-tallet, Vesterhavnen, med Mørchs privatbolig til venstre, revet i begynnelsen av 1970-årene. Til høyre: Ekbergs hus, som ennå står.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder Vestre Strandgate

Vestre Strandgate går innover i bildet, og Østre Strandgate vannrett mot høyre. Patrisierhusene her gikk med i brannen i 1892. Vi ser noen av dem her: Til venstre "Det hollandske hus", etter eieren Johan Henrik van Kervel, svigersønn til Daniel Isaachsen.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Christian IV gate

Husene sto tett i tett, med lange fasader ut mot gata, her Christian IV gate.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Dronningensgate og ser oppover Kirkegaten

Fra 1891. Vi står i Dronningensgate og ser oppover Kirkegaten. Huset til høyre er Kirkegaten 8. Politiet hadde hjelmer, omtrent som tyskerne under første verdenskrig. To særlig gamlehus, med gavlsiden mot gata.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Typisk gammelt Kristiansandshus. De eldste hadde stående panel. Til venstre ser vi inn på tømmerveggen.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Gyldenløves gate

Kalt "byens minste hus", mot venstre, i Gyldenløves gate. Nicolai Wergeland skrev at i denne delen av byen kunne husene mer virke som hytter enn som hus.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Sveitserstilen kom i 1850-årene, særlig etter brannen i 1859.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater bybrannen i 1892

Etter den store bybrannen i 1892, som la store deler av den sør-østlige byen i ruiner. Bildet er tatt fra Tollbodgaten, nedover mot Festningen. Odderøya i bakgrunnen, og Norges Bank til høyre.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater bybrannen i 1892

Samme brannherjede område, med Festningen øverst til høyre.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater bybrannen i 1892

De røde bygningene viser tvungen mur-bebyggelse etter brannen, og angir dermed også hvor stort brannområdet var. Vi kan i dag vanskelig forestille oss hvilken katastrofe de store bybrannene utgjorde, for Kristiansand og andre norske byer med trebebyggelse. Men det er forståelig at murbygg ble påbudt.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Børsparken

Børsparken omkring 1800. Til høyre Ernst hotell, og andre nye hus som ble bygd opp i mur, her i Rådhusgaten. Hit gikk brannen: Murbygninger på høyre side, og Børsen, som trebygning, til venstre.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Tollbodgaten, mellom Kronprinsensgate og Holbergsgate. Det eneste stedet i Kristiansand hvor en fremdeles kan se tydelig skille mellom trebyen på høyre side, og murbyen på venstre.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

De nye bygningene ble oppført i en blandingsstil, som vi i dag kaller historisme. Byggherrene henter trekk fra renessanse, barokk, gotikk og andre retninger, blander dem og lager det hele om til sitt eget. Etter i noen år å ha sett noe ned på en slik blandingsstil, begynner vi vel nå å oppdage sjarmen.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater hest og kjærre foran hus i blandingsstil

Samme historistiske blandingsstil, med gavlene som i et gresk tempel. Greske dekorasjoner, men smijernsstakitt på taket fra en helt annen stilepoke.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Reinhardts bygg, i nybarokk stil, med frodige dekorasjoner, og en første etasje som etter tidens smak skulle virke tyngre enn andre etasje. En vellykket sammensmeltning av mange stilimpulser, vil vi vel si i dag.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

En enklere musteinsbygning i Kongensgate, fra samme gjenoppbyggingsperiode.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Gjensidige-gården

Gjensidige-gården, i Markensgate, restaurert etter fine prinsipper. I dag en vakker bygning.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater posebyen

Men Kristiansand besto også veldig lenge av mange trehus: Trehusbebyggelsen som ikke ble tatt av branden i 1892, ofte kalt Posebyen, ble stående.

Kristiansand kvadraturen motortorpedobåt 9. april 1940 tyske tropper andre verdenskrig

Tyske tropper på vei inn til byen i motortorpedobåt 9. april 1940. Under hele krigen forble byens ansikt uendret: Lite ble revet og lite bygd.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater jernbanebroa

Men etter freden kom ddt fart i sakene. Her ser vi jernbanebrua, som sto ferdig omkring 1948. Vågsbygdruta midt i bildet. Vågsbygd vokste opp som en satelittby, fordi det ikke var mer plass i Kvadraturen.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Gartnerløkka

Gartnerløkka og begynnelsen på Setesdalsveien omkring 1915. I bakgrunnen Markensgate, altså gaten som førte ut til byens beitemark. Det var jo lenge husdyrhold inne i kvadraturen, særlig områdene lengst fra sjøen.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Gartnerløkka

Gartnerløkka i 1951, sett i motsatt retning. Forlatte tyskerbrakker er overtatt av husløse familier. Det var alvorlig boligmangel, særlig det første tiåret etter krigen. Under krigen hadde lite nytt blitt bygd.

Kristiansand kvadraturen historiske Misjonshuset Gartnerløkka

Gartnerløkka i 1990-årene. I dag opptas området av bro- og veisystemer.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Børsen

Børsen, oppført i 1734, og en av de vakre bygningene som er blitt sanert bort i 1960-årene. Den tempelinspirerte inngangsportalen var noe yngre.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Gerhardts bygning

Gerhardts bygning i Vestre Strandgate, revet i begynnelsen av 70-tallet. Bygninger som i alle fall snart skulle rives, ble naturlig nok ikke omhyggelig vedlikeholdt.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Vestre Strandgate skole

Vestre Strandgate skole er også en av de fine 1700-talls bygningene som ble revet i begynnels3n av 70-årene.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Ole Clausen Mørchs privatbolig

Langs hele Vestre Strandgate sto det praktfulle patrisierhus, eid av byens rike borgere. De fleste av dem er nå borte, for eksempel Ole Clausen Mørchs privatbolig, bygd i 1806. Bygningen ble senere Carl Johan Minne skole. Det var et av de siste tradisjonsrike bindingsverkshusene. Det forsvant i 1971, for å gi plass for Mega.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Vi har lett for å romantisere fortiden, når vi snakker om de vakre bygningene som ble fjernet. Men det var til dels kummerlige boforhold i de såkalte saneringskvartalene: Utedo, vann ute i gården, i det hele tatt dårlige sanitære forhold.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Valhalla Lundsiden

I mellomkrigstiden var byen stort sett begrenset til Kvadraturen. Men så tok man i bruk nye utbyggingsområder, som her Valhalla på Lundsiden.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater syklist

Hjørnet Holbergsgate/Kristian IV gate. Alt dette ble revet.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Også dette ble revet. Litt vemodig i dag, kanskje. Men den gang så man annerledes på det: De gamle rønnene måtte bort, og gi plass for en ny tid.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater plantegning

Ett av mange forslag for hvordan byen skulle se ut etter en omfattende sanering: Oppløste kvartaler, og store nye parkområder.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater gamle sykehuset.

Begynnelsen på en slik plan kan vi i dag se opp mot det gamle sykehuset.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater sykehusblokka

Et eksempel på det samme: Denne sykehusblokka, som ble satt midt inne i det såkalte Kvartal 6, det nordøstligste kvartalet. Senere kom det også rand-bebyggelse rundt området, etter planskissens ideer.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Den gamle byplans prinsipper: En åpen by, hvor vi ser rett ut til havet.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Her derimot er gateløpet og utsynet blitt stengt. Det er egentlig imot byplanens prinsipper.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Nærmeste hus til høyre (nå revet) illustrerer den gamle bystrukturen: Lave hus tett i tett, med fasadene mot gaten. I nybygget bak stikker annen etasje ut over fortauet, mens tredje etasje er trukket langt inn. Byens struktur oppløses. Utenkelig for hundre år siden.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Fengslet i Festningsgaten

Fengslet i Festningsgaten, revet i 70-årene.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Fengslet i Festningsgaten

Samme område, sett fra sørsiden.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Festningsgaten, som den så ut fram til første del av 1970-tallet, med samme bredde som andre gater i byen. Den venstre, vestlige husrekken ble revet, for å gi plass for ny trafikkåre inn til byen. I neste bilde ser vi at huset helt til høyre fremdeles står, -

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Festningsgata

- men hele den vestlige husrekken er borte. Kanskje den alvorligste planleggingstabbe i byens historie. Kristiansand har ikke lenger en renessansebys struktur.

Det store diskusjonstema var, og er fremdeles, om trafikken skulle ledes gjennom byens sentrum. I så fall måtte den gis plass, på bekostning av gammel arkitektur.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Posebyen

Heldigvis ble likevel mange vakre bygninger spart.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Bentsens hus

Et av de fineste: Bentsens stilrene hus, Krinprinsensgate 59, i dag eiet av Kristiansand kommune.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

På hjørnet av Holbergsgate og Kristian IV gate. Flott bygning fra begynnelsen av 1800-tallet.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater gult hus

To hus i Kronproinsensgate, restaurert som ett. Eksempel på det konglomerat av bygninger som eksisterte i Kristiansand for et par hundre år siden.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater Ole Clausen Mørchs bolig

Vestre Strandgate 44 viser kontrasten mellom det nye og det gamle: Hånesbygget bak den staselige men litt forfalne gamle boligen til Ole Clausen Mørch, senere Sjømannshjemmet. Og i dag flyttet til Vest-Agder Fylkesmuseums Bygade.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Den nye type arkitektur i Kristiansand, på hjørnet Dronningensgate/Markens.

Kristiansand kvadraturen Ekserserhuset fra 1808 tegnet av Benoni d'Aubert

Men fremdeles står likevel noen av de riktig gamle murbygningene: Ekserserhuset fra 1808, tegnet av Henrik Wergelands onkel Benoni d'Aubert, gift med søster av Henriks mor.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater

Nyere arkitekturs formspråk i Kristiansand

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater markens gågate

Gågaten i Kristiansand, en sjarmernde blanding gammelt og nytt, ombygd og tilpasset, i frodig forvirring.

Kristiansand kvadraturen historiske bilder hus og gater bystyresalen

Torvet, med bystyresalen, hvor Kristiansands fremtid bestemmes.