Gatene i gamle Kristiansand

Tekst: Tekstene er laget i samarbeid med Vest-Agder Fylkesmuseum.
Foto: fra Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Kristiansand kvadraturen kart fra 1662

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, fra Riksarkivet: Kart fra 1662.

Utsnitt av et kart fra 1662. Det fulgte en handelsprivilegie-søkand til Kongen i København. Byen var 21 år gammel, og kanskje vi kan si nettopp "myndig".

Kristiansand kvadraturen historiske gravane kart 1662

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Ennå bebyggelse bare mot sjøen. Det indre av Kvadraturen lå i mange år som en snauhogd sandmo. Gravane, den utgravde kanalen, kom tidlig, og ble vedlikeholdt med tollinntekter. Vesterhavnen gav vinter-bekyttelse for store skip, også orlogsfartøy.

Kristiansand kvadraturen gravane kart 1662

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Vesterhavnen var lenge for grunn for store fartøy. Bro ut til en tidlig skanse på holmen vi i dag kaller Festningen. Brukbare ankringsforhold for vinteropplag langs elvebredden. Og tømmerfløting, både fra Otra, og fra Topdalselva.

Kristiansand kvadraturen fra Baneheia og Slottet

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2

Fra Baneheia, før brannen 1880, med den gamle domkirken. Markensgaten, ut til "marka", løper mot oss fra Østerhavnen, og stenges av en bygning som allerede da kaltes "Slottet".

Kristiansand kvadraturen sett fra Bellevue

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5013

Kristiansand sett fra Bellevue mellom 1885 og 1892. I forgrunnen Paviljongen og KMV. I forgrunnen sto i byens første tid to galger og en steile: Et hjul på toppen av en stake, der lemlestede forbryterlik ble lagt, til avskrekking.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5004

Kristiansand mellom 1885 og 1892 sett fra Baneheia. I forgrunnen Reperbanen og Banehaven, og fasaden på husrekka mot Tordenskjoldsgate. "Hospitalet" (som ennå står) ytterst til venstre, deretter huset til hospitalets "spisemester" Aanen Jacobsen.

Kristiansand kvadraturen lite hus med tre typer vinduer

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5004 utsnitt

Samme bildet i utsnitt. Tre generasjoner vinduer: Gamle smårutede, i huset bak, ble skiftet ut med moderne engelske skyvevinduer (til høyre i forgrunnen), som passet dårlig til vårt klima. Og så kom Sveitserstilen, i vinduene midt på bildet. Venstre halvpart av dette huset ble revet -

Kristiansand kvadraturen kirkegaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5003

- da Kirkegaten ble forlenget inn i "Nybyen". Sett fra Baneheia mellom 1885 0g 1892. Kirkegaten -.

Kristiansand kvadraturen kirkegaten og nybyen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 270-8

- og midt i bildet, over ordet "Kirkegaden", ser vi den gjenstående halvdel av huset. "Nybyen" i forgrunnen. Og ny brannstasjon med spisst tårn etter 1892.

Kristiansand kvadraturen Kirkegaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5179

Øverst i Kirkegaten mot Baneheia. Det avskårne huset, sett mot Baneheia.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5004 utsnitt

Bygningene øverst i Kirkegaten. Domkirken sto ferdig i 1885, mens brannstasjonen til venstre brant i 1892. Slik kan bildet dateres.

Kristiansand kvadraturen bilde fra kirkespiret

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5040

Fra kirkespiret: Krysset Markens / Rådhusgaten. Berges bokhandel helt til høyre. Rådhuset til venstre i bildet, en murbygning der senere posthuset kom. Den ble revet før brannen i 1892. Helt til venstre: Langfeldts hus fra 1810, som avgrenset torget.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5041

Kristiansand sett fra kirkespiret mot Vesterhavnen. Markensgate, med Berges bokhandel og Wintersborg. Til høyre løper Gyldenløvesgate mot havnen. Før 1892. De to patrisierhusene mot Vestre Strandgate står ennå.

Kristiansand kvadraturen og odderøya

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5037

Kristiansand sett fra kirkespiret mot Karantenehavnen på Odderøya, før 1892.

Kristiansand kvadraturen sett fra Bellevue og veien mot Renneville

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5326

Fra Bellevue, etter 1900. Jernbanen er kommet. Vei mot "Renneville" til venstre. Gundersens Vinforretning stor bygning helt til høyre.

Kristiansand kvadraturen mot Lund

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5043

Fra kirkespiret, mot Lund. Gyldenløvesgate til venstre og Rådhusgaten til høyre. Før 1892. Johnsens kolonialforretning. Wilhelm Krags fødested?

Kristiansand kvadraturen Fædrelandsvennen byggning

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 18

Fædrelandsvennen nærmest, så Knudsens hjørne, og Stendals forretning. Fra mellomkrigstiden.

Kristiansand skøyting på Møllevannet og Gamle Flekkerøvei

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5074

Skøyting på det oppdemte Møllevannet. Gamle Flekkerøvei, som Daniel Isaachsen og Andreas Heyerdal bygget i 1810, ut il sine landssteder . Til venstre Christiansands Bryggeri, i bakgrunnen Topdalsfjorden.

Kristiansand kvadraturen egsveien langs otra

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5

Egsveien, nord for det gamle fergestedet.

Kristiansand kvadraturen Steinkleiva

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 1064

Ved Rundingen, opp Steinkleiva, med Kuholmsveien utenfor bildet til høyre. Hamreheia bak.

Kristiansand kvadraturen portal til kong Oscar IIs besøk

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5078

Portal til Oscar IIs besøk i Kristiansand 1891.

Kristiansand Østerveien

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5263

Østerveien, i mellomkrigstiden. Til venstre "Busken", ned mot den fremtidige Lovisenlund skole. "Oddemarka" mot høyre.

Kristiansand kvadraturen gården Jægersberg

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5277

Gården Jægersberg. Industrimannen Jægersberg startet på begynnelsen av 1800-tallet møller og papirfabrikk. Senere barnehjemmet Ebenezer.

Kristiansand kvadraturen bro ved Jegersbergvannet

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5285

Ved Jægesberg.

Kristiansand kvadraturen torget

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5419

Sett fra kirken, over torget. Fædrelandsvennen utenfor bildet til venstre.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5011

Kristiansand sett fra Møllevannsveien 1880. Kristian IVs gate (til venstre) fortsetter i en sving ut mot Bellevue (til høyre). Katedralskolen øverst til venstre.

Kristiansand kvadraturen jorder nær byen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5011 utsnitt

Utsnitt av forrige bilde: Høyslått i byen. Grensen mellom by og land var lenge uskarp. Mørkt tak midt i bildet: Stort hus bygd 1807 av Eidsvoldsmannen Ole Clausen Mørch. Ble senere Carl Johan Minne skole, nå Domus.

Kristiansand kvadraturen Renneville

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 69

Renneville, nå Møllevannsveien. Bakken ble tidligere kalt "rennebakken". Kanskje etter mønster fra det fine Bellevue ble så Rennebakken til Renneville, som muligens stammer fra franske "Rend de Ville" - "kanten av byen". Frelsesarmeens barnekrybbe til venstre.

Kristiansand kvadraturen kong Oscar IIs besøk i 1891 festpyntede folk og flagg

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 1008

Æresport og stor stas ved kong Oscar IIs besøk i 1891, ved jernbanens åpning. Hus i sveitserstil.

Kristiansand kvadraturen Markensgaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 1 negativ

Markensgaten, med Tollbodgaten på tvers. Gjensidige helt til høyre.

Kristiansand kvadraturen folk i markens

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Nærbilde av samme. Trehuset midt i bildet er nå borte. Der ligger Sparebanken Pluss. Ledningsnettet, både strøm og telefon/telegraf, gikk luftveien, på stolper. Øverst i Markensgate det gamle "Slottet". Navnet Markensgaten: Som fører ut til byens beitemark. Årene etter 1910.

Kristiansand kvadraturen arbeidsfolk kloakksystem

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-134

Østre Strandgate, ned mot Østerhavnen. Sementstøperi, med rør kanskje til utbygging av byens kloakksystem.

Kristiansand kvadraturen Gyldenløvesgate og Latinskolen og Agder Meieri

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 26 utsnitt

Gyldensløvesgate med parken. Latinskolen til venstre midt i bildet. Midt i bildet: Her kom Mållagets nybygg. Helt til høyre Agder Meieri. Kanskje omkring 1910?

Kristiansand kvadraturen Gyldenløvesgate folk

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 30 utsnitt

Samme gatestrekning, men i motsatt retning, med parken til høyre. Latinskolen, og Mållagshjørnet. Til øyre senere Løveapoteketet.

Kristiansand kvadraturen to menn arbeider på lyketestolpe

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 30 utsnitt

Lampeskift, med heisanordning på lyktestolpen til venstre. Hadde elektrisitetsverkets folk uniform?

Kristiansand kvadraturen Kirkegaten kong Oscar IIs besøk i 1891

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5231

Kirkegaten sett fra Dronningens gate, antagelig i dagene da Oscar II besøkte byen i 1891. Den tids politiuniformer. Sett fra Dronningens gate mot kirken. Til høyre gamle hus med gavlsiden ut mot gaten.

Kristiansand kvadraturen Rådhuset på torget

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-139

Torget mellom 1885 og 1892.

Kristiansand kvadraturen Rådhuset på torget og Grosserer Bellesens hus

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 20

Etter brannen i 1892. Rådhuset til venstre, bygd i 1860-årene. Bak torgbodene: Grosserer Bellesens hus.

Kristiansand gamle domkirken tegning

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 3-1

Tegning av domkirken som brant i 1880, sett fra torget. Kirkegaten, på tegningen loddrett til høyre, gjorde en sving rundt gravplassen. Tårn og inngang mot vest, mens nåværende domkirke har tårn og hovedinngang mot øst. Baneheia i bakgrunnen.

Kristiansand kvadraturen gamle domkirken tegning

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 3-1 utsnitt

Utsnitt av forrige bilde. Dette er kirke nummer tre. Alle de første kirkene hadde inngang mot vest. Denne sørlige armen fikk hovedinngangsdøren.

Kristiansand kvadraturen Latinskolen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 127

Latinskolen midt i bildet, og den gamle domkirken med tårnet vendt mot latinskolen.

Kristiansand kvadraturen Gyldenløvesgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5159

Gyldenløvesgate. Til høyre Markensgate. Før 1880.

Kristiansand kvadraturen Gyldenløvesgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5160

Samme parti av Gyldenløvesgate. I forgrunnen krysser Markensgate. Bygningen til venstre brant i 1880. Der kom så senere Rasmus Tallaksen.

Kristiansand kvadraturen domkirken

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5239

I 1738 sto denne domkirken ferdig. Sett fra Øvre Torv. Wergelandsparken er nettopp anlagt. Før 1880.

Kristiansand kvadraturen Domkirken

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5235

Domkirken sett fra torvet, med fontenen omtrent der hvor Henrik Wergeland ble reist i 1908(?). Før 1889.

Kristiansand kvadraturen fontene

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 564

Kristiansand kvadraturen Kirkegaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5232

Kirkegaten, krysset av Tollbodgaten, før 1880. Helt til venstre nå det nye posthuset. Engelske skyvevinduer.

Kristiansand kvadraturen Domkirken

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5240

Domkirken sett fra Gyldenløvesgate, Hjørnet av Gyldenløvesgate og spaserveien til Rådhusgaten, (Nå Biblioteket). Før 1880.

Kristiansand kvadraturen Kirkegaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5232

Kirkegaten, krysset av Tollbodgaten, før 1880. Helt til venstre nå det nye posthuset. Engelske skyvevinduer.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5240

Domkirken sett fra Gyldenløvesgate, Hjørnet av Gyldenløvesgate og spaserveien til Rådhusgaten, (Nå Biblioteket). Før 1880.

Kristiansand kvadraturen Kristiansand gamle kirkegård og Kristiansandsfuruen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5245

Kristiansand gamle kirkegård og Kristiansandsfuruen. I bakgrunnen til venstre Rådhuset. Til høyre den sørlige husrekke mot Nedre Torv. 1880. Kirken bak oss til venstre. Kirkegården ble nedlagt i begynnelsen av 1830-årene.

Kristiansand kvadraturen ruinene av domkirken

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5243

Ruinene av domkirken bygd 1838 sett fra Nedre Torv etter brannen i 1880.

Kristiansand kvadraturen elektrisitet forran domkirken

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-155

Elektrisiteten kom til Kristiansand i 1902.

Kristiansand kvadraturen den nye domkirken sett fra Kirkegaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-123

Den nye domkirken sett fra Kirkegaten, før brannen i 1892.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5230 utsnitt

Kristiansand kvadraturen fontene domkirka

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 597

Hit kom fontenen da Wergeland-statuen overtok dens plass i parken. Så ble den helt fjernet, inntil den for få år siden igjen kom tilbake, men nå nærmere Kirkegaten.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-125

Vi ser opp Bryggebakken, omkring 1900. Børsbygningen var opprinnelig en privarbolig, men fikk på slutten av 1800-tallen gavl med søyler, og ble Børs. Christiansands Tidende midt i bildet.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-132 utsnitt

Klasseskille: Kansje bryggearbeider til venstre, og til høyre fint folk på vei til rutebåten?

Kristiansand kvadraturen damer med barnevogn

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-132 utsnitt

Utenfor Ernst hotell: Promenade med fornem kurvflettet barnevogn, ca 1900, -

Kristiansand kvadraturen fine damer

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

- og samme knipset et minutt senere, av fotograf Køhn.

Kristiansand kvadraturen Rådhusgaten og Blåkorskafeen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5139

Rådhusgatens allmenning. Børsbygningen mens den ennå var Mathiessens privathus, uten søyler. Ca 1890. Til høyre for Børsen: Det gamle rådhuset er revet, og stillaser er satt opp for nybygg. Bak stillasene: Langfeldts hus stenger ennå mot torget. Daniel Isaachsens bolig til høyre, ble senere Ernst hotell. Helt til høyre: Blaakorskafeen

Kristiansand kvadraturen folkegruppe

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5139 utsnitt

Utsnitt

Kristiansand kvadraturen Bryggebakken

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Bryggebakken, der syklisten kjører slalom gjennom hestelort, med fin frue til venstre i bildet. Barneerindring: På vinterføre var det så skjurt for kjelken når det var hestelort i bakken!

Kristiansand kvadraturen rådhusgaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-110

Fra Oscar IIs besøk i 1891. Rådhusgaten med Wintersborg til høyre. Til venstre er det gamle rådhuset nettopp revet, og nybygg skal reises.

Kristiansand kvadraturen Gamle Wilds hus

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5171

Gamle Wilds hus, senere Nils Moe, og så Ekberg. Vestre Strandgate 24. Tidlig på 1900-tallet. Ennå i dag samme praktfulle portal mot Strandgaten, men trapp er fjernet, for ikke å sperre fortauet. Nå er det jo biltrafikk i gatene, og farlig der for fotgjengere.

Kristiansand kvadraturen Vestre Standgate stort hvitt hus

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-138

Fra Gyldenløve / Vestre Strandgate. Bygget står ennå, med Vietnamesisk kolonialbutikk.

Kristiansand kvadraturen gammel kafe

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 278

I dag kafe på Fylkesmuseet. Sto ved jernbanen, der Hånesbygget nå er. Familien Mørchs eiendom, som ble gamlehjem på 1900-tallet.

Kristiansand kvadraturen Tobakksfabrikken i Vestre Strandgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Tobakksfabrikken i Vestre Strandgate, med Tollboden utenfor bildet til høyre. Reinhardts bygg i neste gatekryss.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 414-18

Kristiansand har vært en tobakksby. Tobakken kom hit på allerede på 1600-tallet, med flere tobakksvinkler. Vinkel er det hollandske ordet for butikk, og kom her til å bety tobakksfabrikk. Tobakken ble røykt, først i krittpiper, så i lange merskumspiper. Sigaretten kom først rundt første verdenskrig.

Kristiansand kvadraturen Lysthus bakgård med mann med pipe

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 424

Lysthus fra en av bakgårdene. Hvilken?

Kristiansand kvadraturen det gamle teateret

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 432

Det gamle teateret, bygget etter branden i 1892, og revet i 1960-årene.

Kristiansand kvadraturen Ekserserhuset i tordenskjoldsgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5184

Ekserserhuset står ennå, i Tordenskjoldsgate, Holbergsgate til høyre. Bygd i 1808, ved siden av underoffiserskolen fra 1880-årene. Garnisonens ekserserhus, med ekserserplass rett over gaten.

Kristiansand kvadraturen kommandantbolig

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5228

Bygningen på hjørnet av Festningsgaten til venstre og Kongensgate til høyre, Har vært kommandantbolig. Sammen med det gamle Rådhuset i mange år eneste våningshus i byen bygget i mur. Før 1892.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 54

Kristiansand kvadraturen brannstasjonen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 56

Brannstasjonen gjenoppbygd etter brannen i 1892. Ble drevet som en militær organisasjon: En avdeling skulle redde folk, en annen reddet gjenstander, en tredje la våte segl over bygninger. Andre hadde ansvar for sprøyter og slokningsutstyr. Hver avdeling sto ved sin kommandant under avdelingens fane.

Kristiansand kvadraturen Børs-lysthuset

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 65

Børs-lysthuset sto mot nåværende Amigos-resturant. Ernst utenfor bildet til høyre. Lysthuset står nå på Vest-Agder Fylkesmuseum. Omkring 1900.

Kristiansand kvadraturen Gyldenløvesgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Gyldenløvesgate, mellom Festningsgate og Holbergsgate. Små bolighus, med gjerne tre-fire store familier stuet sammen i hvert. På slutten av 1800-tallet hadde barnedødeligheten avtatt, og antall barn i familien økte.

Kristiansand kvadraturen Vestre Strandgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 10

Vestre Strandgate, på hjørnet av Tollbodgaten. Husene står ennå. Bilen til venstre kan antyde omkring 1930.

Kristiansand kvadraturen Gundersenbygget

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 114

Til venstre Gundersens Vin-engros, som skjuler Jernbanen. I Gundersenbygget kom senere Agder Kjøpelag og Agder Tidend. Nåværende Amigos helt til høyre. Sjøhusene i forgrunnen til venstre ble avløst av bussterminalen.

Kristiansand Odd Fellow hemmelig loge

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 12

Odd Fellow. Midt i bildet skimtes Turnforeningen i bakgrunnen.

Kristiansand kvadraturen stiftamtmannens bolig

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Før brannen i 1892 sto en svær trebygning mot høyre, stiftamtmannens bolig. Bygget helt til høyre er nå revet, til en åpen plass. Gaten brolagt med "kålrabistein". Søndenfjeldske Privatbank skimtes i det fjerne.

Kristiansand kvadraturen rådmann Johan Henrik van Kervels det hollandske hus

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-140

Festningsgaten opp til venstre. Hjørnehuset midt i bildet ble etter brannen avløst av Odd Fellow-bygningen. Helt til venstre rådmann Johan Henrik van Kervels "Det hollandske hus". Engelske skyvevinduer og stående panel, som var vanlig på 1700-tallet.

Kristiansand Dampkjøkken i Bryggebakken

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 156

Kristiansands Dampkjøkken i Bryggebakken, med Ernst hotell til høyre.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 23

De øverste kvartalene i Markens, med "Slottet" som det sto inntil ca 1940. I. C. Johnsens bygg midt i bildet. I. C. Johnsen hadde sitt sommersted på Klappane, som følgelig ble kalt for Issejordet og Isseheia.

Kristiansand Møllevannsveien

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-5

Møllevannsveien. Bygningen står ennå. Frelsesarmeens Barnekrybbe helt til høyre.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 26

Markensgaten sett fra Glasmagasinet. Tollbodgaten krysser midt i bildet. Bygningene er revet. Baneheia i bakgrunnen.

Kristiansand kvadraturen Skippergaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 27

Skippergaten krysser i forgrunnen. Sett mot Baneheia.

Kristiansand kvadraturen Gyldenløvesgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 270-12

Gyldenløvesgate krysser Markens. Baneheia i bakgrunnen til venstre.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 270-9

Kristiansand kvadraturen Markens med Sønnik Johnsen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 28

Markensgate sett mot sjøen. Midt i bildet Sønnik Johnsen.

Kristiansand kvadraturen gartnerløkka

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-9

Gartnerløkka til venstre. Misjonshuset midt i bildet. Begynnelsen på Setesdalsveien. Frobusdalen inn til høyre, helt i bakgrunnen.

Kristiansand kvadraturen barn ved drikkekilde for hester

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-9 utsnitt

Utsnitt fra forrige bilde: Vannpost. Gammel hestedrikke, fra før bilenes tid.

Kristiansand kvadraturen Dronningensgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 39

Dronningensgate kaltes tidligere "Brogaden". Broen i bakgrunnen. Filadelfia bygde midt i bildet. Wilsons bygg nå helt til venstre.

Kristiansand kvadraturen Markens

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 41

Markens, med Berges bokhandel helt mot venstre, og Rasmus Tallaksen midt i bildet. Kanskje omkring 1910.

Kristiansand kvadraturen Markensgate arbeid

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5148

Markensgate sett fra Gyldenløvesgate, med Rasmus Tallaksens hjørne til høyre. Gatearbeid. Hva skjer? Kanskje gassledning legges?

Kristiansand kvadraturen markensgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5153

Markensgaten sett fra Tordenskjoldsgate, mot sjøen. Grøntofts hus til høyre. 1860 eller 1870 årene.

Kristiansand kvadraturen Vestre Strandgate 44 Mørch-huset

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5177

Vestre Strandgate 44, Mørch-huset, senere gamlehjem, og så flyttet til Fylkesmuseet. Kristian IVs gate på tvers foran bildet.

Kristiansand kvadraturen østre strandgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5199

Østre Strandgate sett fra Vestre Strandgate, før brannen 1892. Opprinnelig enetasjes bygning, påbygd tidlig på 1800-tallet. Nederste etasje i tømmer, andre etasje i bindingsverk. Skodder for engelske skyvevinduer, og liggende panel, etter engelsk mønster. Blåglaserte hollandske takstein.

Kristiansand kvadraturen østre strandgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5200

Samme gateparti, nærmere. Markensgate første tverrgate, med Rosenkildes hjørnehus.

Kristiansand kvadraturen Østre Strandgate nr 11

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5201

Østre Strandgate nr 11, nå Frelsesarmeen. Familien Henriksen, foto 1866. - Et kjent bilde, som finnes i bedre kvalitet.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5258

Før krigen, med den gamle broen, før den nye som kom i 1938. Sett mot Lund, der Filialen skimtes midt i bildet. I dag Reinhardt til høyre.

Kristiansand kvadraturen Vestre Strandgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-120

Vestre Strandgate inn mot venstre, med Ernst hotell utenfor bildet.. Til venstre: Murbygning reist av skotske bygningsfolk i 1790-årene. Havnebygget midt i bildet.

Kristiansand kvadraturen Fædrelandsvennen huset

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-124

Fædrelandsvenn-hjørnet på torget.

Kristiansand kvadraturen Markensgaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-128

Markensgaten, Tollbodgaten inn til venstre.

Kristiansand kvadraturen et av Kristiansands eldste hus

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-137

Rådhusgaten til venstre, Festningsgaten mot høyre. Et av Kristiansands eldste hus, nå på Fylkesmuseet. Privatbolig, så politistasjon i mellomkrigstiden.

Kristiansand kvadraturen Isaach Isaachsen bolig

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-161

Tollbodgaten opp til venstre, Vestre Strandgate mot høyre. Isaach Isaachsen bodde her på begynnelsen av 1800-tallet.

Kristiansand kvadraturen Kirkegaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-19

Kirkegaten innover mot høyre, med Skippergaten som første tverrgate. Katedralskolen ble siden fordoblet, helt frem til venstre bildekant.

Kristiansand kvadraturen Katedralskolen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 25

Katedralskolen øverst til venstre, med pedellens hus under.

Kristiansand kvadraturen skippergaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 29

Skippergaten sett fra Markensgate. Dalangården ligger nå her.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 31

Kristiansand kvadraturen Kronprinsens gate posebyen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 427

Kronprinsens gate, en av "Smågadane". Også kalt Posebyen, etter "repose", hvile: Dette var boligkvarter for garnisonens soldater. Senere boliger for arbeidere og håndverkere.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 428

Kristiansand kvadraturen Metodistkirken øverst i bildet

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 431

Rådhusgaten / Kronprinsensgate, med Metodistkirken øverst til høyre. I huset helt til venstre bodde før 1800 familien Brunbeck. Gamle hus, men med vinduene senere pyntet opp i sveitserstil etter 1860.

Kristiansand kvadraturen hvite husrekker i posebyen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 437

Mer modernisering: I husene til høyre er vinduene skiftet ut i nyere tid.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 439

Takstein: Beste og dyreste fra Holland, god stein også fra Østlandet, og billig og dårlig stein fra lokale teglverk. Sveitserstilvinduer etter 1860. Tidligere var de lange glassene delt av smal sprosse, så alle ruter ble like store.

Kristiansand kvadraturen riving av hus

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 440

Fra raseringsperioden, før bevaringstanken slo igjennom.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 48

Sladrespeil foran vinduet øverst il høyre: Før bilenes tid skjedde ting langsomt i gatene, og kunne følges i speilet. Stående panel helt til slutten av 1700-tallet, da liggende panel gradvis overtok, etter engelsk mønster. Vestlandet med fuktig klima har alltid brukt liggende panel, der nederste råtne bord kunne skiftes.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5152

Skippergaten til høyre. Markensgaten til venstre. Brukne hjørner: Mote fra 1800 også i Kristiansand, etter mønster fra København. Første eksempel: Gimle gård. Gass-gatelampe.

Kristiansand kvadraturen Tordenskjoldsgate

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5156

Hjørnet Tordenskjoldsgate og Markensgate sett fra Setesdalsveien ca 1930. Helt til høyre: Hestedrikke tildekket for vinteren. Huset bak står i dag på Fylkesmuseet.

Kristiansand kvadraturen Festningsgatens Gamle hus, med stående panel

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5165

Fra Festningsgatens østre husrekke mellom Rådhusgaten og Gyldenløvesgate. Gamle hus, med stående panel.

Kristiansand kvadraturen Elvegaten

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5175

Ved Elvegaten. Plankegjerder var vanlig rundt eiendommene. Billig hun-bordkledning til venstre.

Kristiansand kvadraturen Irsk portal

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5181

Irsk portal, bygget omkring 1860, i sen-empire. Like før sveitserstilen, som fjernet den smale tverrsprossen i vinduet. Da bilene kom, ble fortauene smalere, og trappene måtte fjernes for ikke å stenge dem.

Kristiansand kvadraturen Fædrelandsvenn-hjørnet og Langfelds hus

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5233

Til venstre Fædrelandsvenn-hjørnet. Øvre Torv nærmest og Nedre Torv lengst borte, sett fra Rådhuset. Langfelds hus lengst til høyre innsnevret torget mot Markensgaten. Trærne til høyre står på den gamle kirkegården ved Domkirken. Før 1892.

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 608

Kristiansand kvadraturen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 64

Ombygd til litt sveitserstil, med takskjegget lenger ut, og pynt over vinduene.

Kristiansand kvadraturen Tordenskjoldsgate folk på balkongen

Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 68

Tordenskjoldsgate, øverst i Festningsgaten, ved tunnel-mundingen. Typisk sveitser.