Med bilder i lav oppløsning, hentet fra tidligere videofilm-opptak gjort av Torvald Slettebø.
Både bilder og tekst er derfor her foreløpige.


                                                        
Wallboarden

 
 
 

Norsk Wallboard startet opp sin fiberplateprodukjson like etter krigen. Og resultatet var så vellykket at det som egentlig var et varemerke, Huntonit, av folk flest ble oppfattet som en generell betegnelse på bygningsplater av trefiber. 

Det ble etterhvert flere typer Huntonit, flere tykkelser og hardhetsgrader, også porøs Huntonit, som isolerte godt. 

Alt kom fra det samme råstoffet, tømmer. 
Til denne produksjonen kunne det brukes mer varierende kvaliteter av tømmer og treavfall enn det papirframstilling tåler. Så Hunsfos og Wallboarden kunne fordele råstoffinntaket effektivt.              

Tømmerstokken er ikke skikkelig barket. Det trengs ikke i plateproduksjonen. Den er i full fart på vei inn i kuttemaskinen, derfor ser den uskarp ut på bildet.               

Det roterende knivhjulet har ikke riktig stanset, og er derfor også det uskarpt. Nå er tømmerstokken kuttet til fliser.                  

Flisene transporteres videre til sliping - 

- på slike møllesteiner av stål. Stål-møllene har ulik grovhet. En liten del av slipemassen skal riktig finslipes, og legges som et øverste skikt på plata, så overflata kan presses glatt.  

Selve mølla, med stålmøllesteinen under dekslet nærmest oss. Til høyre og utenfor bildet står det en liten mølle, for finsliping av masse til toppskiktet.                                               
 

Her tømmes tresuppa ned i utløpskassen. Fra den skal den flyte ut på wiren, et endeløst transportbånd som skal forme fiberplata.

 

Tykt og mykt som treull er ennå laget som er på vandring mot venstre. Tykkelsen skal reduseres til mindre enn tiendeparten, ved avrenning, valsing, og til slutt brutal pressing.
 

Vannet tappes ut. 

Trefiberbanen kuttes i passe platelengder av en tynn vannstråle under voldsomt trykk. Hardere er ikke platemassen ennå. 

Tykkelsen har minket noe, og nå skal den hydrauliske pressa gjøre resten. 
                  Tilbake til  Startside                   Neste side