Uwes bilder.

Fra Uwe Wenk-Wolffs 80 års jubileumeutstilling,
Risøbank 16.07.09 til 09.08.09,
pluss andre av hans akvareller.

 

 

 

Bildebredde beregnet for de nye breiskjermene.
Blir bildet for stort, zoomer du ut slik:
Hold nede Ctrl-tasten og klikk - (bindestrek/minus).
Zoom inn igjen med Ctrl og +

Foto og webarbeid: Torvald Slettebø, 
Universitetet i Agder, Seniorsenteret,
juni 2009

 

 

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,  4,   5,   6,   7,   8, 
                                                                           

                                                                                                                
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

1.

 

 

Jens Vetlands forord i 
Uwe Wenk-Wolffs katalog 
Werkverzeichnis 1946 - 1992 :


Det var ingen tilfeldighet at den tyskfødte billedkunstneren Uwe Wenk-Wolff slo røtter i den norskeste av alle norske landskap, så nær sydspissen og Lindesnes fyr som mulig. For ekspresjonisten fra Mannheim, med akademibakgrunn fra Diisseldorf og Miinchen og sterke ungdomsopplevelser fra den tyske ekspresjonistgenerasjonen, var det norske landskapet barskere, mer utfordrende og rikere enn det han hadde opplevd i Italia og på Kanariøyene.

Wenk-Wolff er en bevist billedbygger med et særpreget koloristisk språk. Han har en reflektert holdning til sine motiver, flytter elementer fra den ene skissen over i et større format, og arbeider seg bevisst fram mot en syntese av sine sanseintrykk. Det er en nøye sammenheng mellom arbeidene fra den første Norges-reisen i 1954 til de siste akvarellene og maleriene fra hans hånd. Wenk-Wolff er gjennom årene blitt stadig mer bevisst, motivene er enklere, fargebruken sterkere og mer uttrykksfull. Et eksempel er «Høst i dalen», katalognr. 92006. Det er etter min oppfatning et fulltonende uttrykk for det Wenk-Wolff står for i dag i sin landskapskunst. Det kan nevnes flere andre arbeider hvor form og farge går opp i en organisk enhet. Men for meg står dette bildet og en del andre som et eksempel på den utviklingen kunstneren har gjennomlevd siden han i 1964 slo seg ned på Goksem i Lindesnes sammen med sin kone Urd von Hentig og familiens barn.

Uwe Wenk-Wolff er til tross for sine mange år i Norge ikke blitt en norsk maler, selv om han er representert i norske gallerier og stadig stiller ut i kunstforeninger i sitt nye fedreland. Han bærer med seg sin arv fra Mannheim og Heidelberg. Det ekspresjonistiske maleri som han møtte i tiden umiddelbart etter krigen, er stadig en lenke i hans erfaringsbakgrunn.

Hvert enkelt bilde betyr noe for ham, og det betyr noe for tilskueren. Når man har sett et bilde av Wenk-Wolff og ser det igjen etter mange, mange år, er gjenn-kjennelsen sterk, fordi han er ekte i sin opplevelse, i sin billedbygging og sitt fargespråk.

I norsk kunstliv, og ganske spesielt i sørlandsk kunstnermiljø, er Wenk-Wolff en berikelse fordi man gjennom hans arbeider opplever det overraskende, at han iakttar våre motiver og vårt landskap på ny måte, Ikke som en fremmed fugl, men fordi han føyer til nye trekk som vi ikke har sett. Det er noe grunnleggende solid i hans kunst, både i akvarellene, maleriene og grafikken. Det har sammenheng med klassisk skolering, ikke minst hans tegneferdighet, evnen til å se og til å arbeide seg fram mot det uttrykket han søker i bildet. Enten det dreier seg om et nord-norsk motiv, en same i sin fargerike drakt eller det vi gjerne betegner som en sørlandsk idyll fra traktene omkring Lindesnes.

Jeg har fulgt Uwe Wenk-Wolff siden han kom til Lindesnes sammen med sin familie, fulgt hans utstillinger, og gledet meg over hans dekorative arbeider i sin nye hjemkommune. Det er blitt mange rike arbeidsår. Det jeg beundrer mest hos ham er hans konsekvens, hans uavkortede ærlighet som kunstner, og som nordmann - ikke minst hans kjærlighet til norsk natur og menneskene omkring ham. Han er ekte - som venn og medmenneske. Og han er for oss som arbeider med bildende kunst på kritikersiden, en formidler av de strømninger man ser i europeisk kunst. Både fra sin egen akademitid i Tyskland og til de mange nye uttrykk hos kunstnere fra forskjellige øst-europeiske land.

Jens Vetland
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

2.

 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

3.

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

4.

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

5.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

6.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

7. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

8. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

9. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

10. 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

11.


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12. 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

13. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

14. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

15. 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side  1,   2,   3,  4,   5,   6,   7,   8,