Urd von Hentig: Bilder


Urd von Hentig, født 25.09.1933 i Berlin
Utdannelse fra Werkkunstschule Offenbach (skrift, bokillustrasjon), Kunstakademiet Jogjakarta (batikk, veving) og Hochschule fur Bildende Kiinste, Munchen (maleri, grafiske teknikker).
Gift med maleren Uwe Wenk-Wolff. 5 barn. 
Siden 1964 bosatt på Goksem, Lindesnes.
Over 50 separatutstillinger i Europa. Vegg- og glassmalerier
 i offentlige bygg og kirker i Tyskland og Norge. 
Har illustrert (og til dels skrevet) ca. 30 bøker for barn og voksne.
Se også hjemmesiden www.urd-uwe.com

(Serien er under arbeid)


Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,  4,   5,   
                                                                           

                                                                                                                
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

1.-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

2.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

3.

-


 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

4.

-


 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

5.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

6.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

7.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

8.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

9.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

10.

-


 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

11.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12.

-


 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

13.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

14.

-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

15.

-


 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side  1,   2,   3,  4,   5,