Politihistoriske bilder.
En Politihistorisk produksjonsgruppe bestående av:
 Wilfred Dønnestad, Gudmund Torgny Skaar og Olav Bjørn Skaar,
 hentet i 2006 – 2007 fram og bearbeidet disse bildene
 fra Agder politidistrikts historie for publisering på Agderkultur.no.   

 

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6 7,  
                                                                           
Side 1: Politikorps                (15 bilder)
Side 2: Politimestrene           (12 bilder)
Side 3: Politioverbetjentene    (13bilder)
Side 4: Historiske bilder      (25 bilder) 
Side 5: Personell                (9 bilder) 
Side 6: Politikjøretøy        (29 bilder)
Side 7: Politiidrett           (33 bilder)

                                                     
                                  Side 1: Politikorps                                                            
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            Foto:

1. Gammelt korpsbilde-


 

                                                                                                                                                                                             Foto:

2. Kristiansand Politikorps 1898.-


 

                                                                                                                                                                                             Foto:  Universitet

3. Kristiansand Politikorps 1935-


 

                                                                                                                                                                                             Foto:

4.  

Korpsbillede av Kristiansands politikorps, våren/forsommeren 1940 tatt i fengselsgården bak politikammeret. Seks av de syv som ble transportert til Oslo og fremstilt for Jonas Lie og Terboven, sees på bildet. Foran fra venstre: pfm. Per Kjær, pmf. Anders Eckoff, pm. Chr. W. Rynning-Tønnesen og pmf. Julius Haugen. Overkonstabel Hans Tomassen står som nr. 2 fra venstre. Politibetjent, senere overbetjent Jon Byklum står rett bak Anders Eckoff. Pfm. Finn Backer hadde enda ikke tiltrådt stillingen.
 -


 

                                                                                                                                                                                            Foto:

5.   Korpsbilde i forbindelse med tildeling av en utmerkelse i 1954.-


 

                                                                                                                                                                                             Foto:

6.   Nummer til foregående korpsbilde i forbindelse med tildeling av en utmerkelse i 1954.-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: t

7.  Navn til nummer på foregående korpsbilde i forbindelse med tildeling av en utmerkelse i 1954.-


 

                                                                                                                                                                                             Foto:

8Kristiansand Politikorps 1972 .-


 

                                                                                                                                                                                             Foto:

9.   Øvre venstre del av montasjen av Kristiansand Politikorps 1972 .-


 

                                                                                                                                                                                             Foto:

10.   Nedre venstre del av montasjen av Kristiansand Politikorps 1972 .-


 

                                                                                                                                                                                            Foto:

11.    Øvre høyre del av montasjen av Kristiansand Politikorps 1972 .
 


-


 

                                                                                                                                                                                             Foto:

12.    Nedre høyre del av montasjen av Kristiansand Politikorps 1972 .

 -


 

                                                                                                                                                                                             Foto:

13.   Når brannfolkene hadde patruljetjeneste, måtte de kunne legitimere seg. Derfor fikk man etter hvert polititegnet som de viste fram når så ble krevd.-


 

                                                                                                                                                                                             Foto: T

14.   Første side av ”Instrux for Brandkonstablerne i Kristiansand. (Vedtagen … 1896)”

 -


 

                                                                                                                                                                                            Foto:

15.  

-


 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6 7,