Side 1
  O.T.Tønnevold 
Fra seil til moderne skipsfart
O.T. Tønnevold AS er et rederi med lange tradisjoner i Grimstad

Vi vil her presentere noen av båtene og de som har drevet rederiet opp gjennom tidene.

 

Foto: OTT1_ 0421

Det hele begynte i seilskutetiden. Barken Lalla Rookh  ble bygd i 1876 og var i Tønnevolds eie fra 1905 til 1915. Skipet seilte helt til 1930

 

                         OTT2_1099 Fatum til salgs

Skal det være en brigg i klasse A2, så gjelder det å slå til - 

men det var for 125 år siden !!!

Briggen Fatum var første skip O.T. Tønnevold var disponerende reder for.

- E

OTT 0399 Fra Newcastle

Grunnlaget for rederidriften var tømmerhandel som hadde et bredt omfang med eksport over Grimstad. Treskipsverftene anvendte også store mengder materialer.

Seilskuter fra Grimstad fant du i alle havner. Her fra Newcastle
- E

 

                                 OTT 0417 Utskipning av trelast i Puget Sound 1905

               Utskipning av trelast Puget Sound i 1905

 

                                    OTT 0418 Utskiping av trelast Washington 1905

 Utskiping av trelast i staten Washington i 1905
- E

 

           OTT 0726 Stålbarken Bølgen

Stålbarken BØLGEN , kjøpt 1911 for 2950 pund, Bølgen ble solgt i 1924. Det var det siste seilskipet i rederiet.

- E

   
                          OTT 1061 Mannskap på bark Bølgen 1924

Mannskapet på bark "Bølgen" - tatt i 1924.
- E
 

 

                                    OTT 0729 Fullriggeren Siam

                 Fullriggeren Siam for fulle seil (Maleri). Bygget i Vegesack i 1889, Kjøpt 1908 og solgt i 1923.
 

                                    OTT 0562 Mannskapet på fullriggeren Siam

                 Besetningen på Siam - Tatt i Rangoon ca 1918..

 

                              OTT 1020  Siam dekk

      Dekket på fullriggeren "Siam"..
- E

 

            OTT 1022 "Siam i havn

"Siam" i Hamburg havn august 1921. Ved siden ligger den danske barken "Sterna". Skipene ligger i opplag under depresjonstiden.

          Seilskutene var fine å se på, men utviklingen krevde snart større og raskere skip.

- E


                                    OTT 358B London 1925

Et seilskip bukseres på Themsen 1925.
- E 

                          OTT 358 London 1898

 Skip med unionsflagg i London i 1898.
 


                                 OTT 1110

Mannskapet på "Socotra". Båten forliste under første verdenskrig.

- E


                                  OTT 0416 Seilskip i høy sjø

 Livet på seilskipene kunne være svært tøft når det stormet som dette..

- E

                                                                                   OTT 0420 Strandet skip 1909

                                   Noen ganger endte seilasen på denne måten. Bildet er tatt i 1909.

 

 

Tilbake til "Bildeserier"      Neste side

                Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,