Bilder fra gamle Grimstad
Side 1
                                                                                                                  Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,  
 

Denne serien viser gamle bilder fra Grimstad. Alle bildene er hentet fra en serie som Grimstad Adresseavis har vist på side 3 i en årrekke. Bildene er velvilligst stilt til disposisjon av redaktør Trond Audun Berg. Teksten under hvert bilde er hentet fra Grimstad Adressetidendes presentasjon, supplert med god hjelp av Kjell Lehland og Per Svendsen. Hvis du kan bidra med ytterligere informasjoner til noen av bildene, så ta kontakt med Reidar Akselsen som har tilrettelagt serien

                                                                                                                            
 
 

  Foto: Fra Grimstad Adressetidende

1.  Havnebilde tatt fra Binabben  i 1950  

-

Foto: Fra Grimstad Adressetidende

2. Fra havna ca. 1890. Tønnevolds bygninger til venstre. Til høyre ses Drevdal`s hus, Sjømannsforeningen og Tollbua. Skuta heter "Ginsvær".

- 

Foto: Fra Grimstad Adressetidende

3. Innkjøpte hvalbåter  klar for opphogging på Odden.       Ca. 1965

-


 

           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

4. Barken "Sneklokken" i havn.  Skuta er bygget i Hasseldalen. Bilde tatt  ca 1875

- 

           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

5. Lastebåten "Neptun"  lastet med hermetikk gikk på grunn i Hombersund i 1941. Båten tilhørte Bergenske Dampskipsselskap.

- E           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

6.  Bilde tatt fra Vardeheia.  I det store huset til venstre var "Gunda Hansens kolonial" som ble drevet fram til 1963. Huset er nå revet.  Kystbåten "Bjørgvin" på vei til kai.  Bildet tatt i 1953.

-           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

7. Julehilsen til en slektning i Amerika ?   Skrevet i 1924. Legg merke til jernbanesporet ut til Torskeholmen som nå ble landfast i 1917.-           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

8. Slik var adkomsten til Torskeholmen før holmen ble landfast.  Sorenskrivergården til venstre. Thomas Tønnevolds hus til høyre. Hvem kjenner noe til bua midt på bildet?  Bildet tatt ca. 1912.

-           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

9. Tatt fra Kirkeheia mot Biodden. Helt til venstre skimtes huset til tidligere fotograf Myrslo. Bildet tatt tidlig på 1900-tallet.

-           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

10. Slik så havnebildet ut  ved "Shell-brygga" på 60-tallet,  før veiutvidelsen

-           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

11. Området  Tollbodbrygga - Hans Hanssens Trelast var et sentralt møtested mellom sjø og land.  Bildet tatt i 1940.

-           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

12. Olav Snar Olsens fiskeskøyte ligger ved  Tønnevolds brygge. Bakenfor skimtes Rønnes-landet.  Bildet tatt 1965/66 

-           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

13. Anløp av kystbåtene var dagens høydepunkt for mange. Da møtte folk opp på dampskipsbrygga. Bildet tatt før 1920-           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

14. Stemningsbilde.   Bildet er hentet fra heftet "Sommer og sol i Grimstad skjærgård".  Er det noen som kan gi opplysninger om hvem personen er, og hvor bildet er tatt ?

-

           Foto: Fra Grimstad Adressetidende

15. Dette bilde er fra 1902 og viser skipsopphogningen på Odden. Gundersholmen som ligger utenfor, var på den tiden en virkelig holme

-

Start
        
Klikk på side  1,   2,   3,   4,   5,   6