Kvadraturen
Side 1
Bilder og tekstinnhold: Jan Henrik Munksgaard
Web-bearbeiding: Torvald Slettebø

 
 
 

En by er først og fremst mennesker, dernest hus. Denne bildeserien kommer likevel mest til å vise hus, men for å minne om at innbyggerne er viktigere,
 

In a town  people come first and then the buildings. However this picture series is mainly to present buildings, but at the same time to serve as a reminder that the inhabitants are more important,


 

     Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

starter vi med å vise en førsteklasse fra Karl Johans Minne skole som i 1951 står utenfor domkirken like etter at de har vært tilgudstjeneste der.

We start by showing a class in their first year at Karl Johans Minne school standing outside the cathedral after attending a service in 1951 


 

Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Kristiansand, en by ved sjøen, med klar struktur: Gatene liger i et konsekvent rutemønster, ennå omtrent som da byen ble grunnlagt.

Det var moderne byplanlegging den gang, og vi kan kanskje si at det er det fremdeles.

Kristiansand is a coastal town with a with a well defined street plan laid out in a chequer board pattern and dating from the foundation of the town. It was then considered to be a modern street lay-out; the same can be said today.


Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv, 

Danmark/Norge var tidligere et land med langt større utstrekning enn i dag, hele Skagerrak/Kattegatt-området, med Båhuslen, Skåne og Blekinge hørte med  til riket. Bare et lite område rundt Gøteborg var svensk. Det er bakgrunnen for ar kongen ville ha et militært støttepunkt i Kristiansand, også for å gi trygghet for den viktige tømmerhandelen.

Danmark/Norway previously formed a united kingdom, covering a far larger area than today - all the Skagerrak/Kattegat region and with Båhuslan, Skåne and Blekinge being  integrated parts of the kingdom. A mere enclave round Gothenburg was then Swedish. This is the background for the king wanting to establish a miltary base in Kristiansand as well as to giving safety and protection for the timber rade.


           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Fra diskusjonen om hvordan den nye byen skulle se ut. På den tiden var festningsmurer rundt en by vanlig. Dette er et kart fra et svensk arkiv.

-


           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

En idealby fra renessansen, den italienske Palma Nova.

-

           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Kristiansand ble stukket ut i 1642, av Hans Jacobsen, Schiørt, som et firkantet rutenett, med rektangler, seks den ene veien og ni den andre. Det ble planlagt to kirker, symmetrisk på hver side av torget, med den andre ble aldri bygd.

-

           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Torget var opprinnelig tenkt noe nærmere sjøen, i Festningsgaten, med et lite tårn midt på torget.

The main square was orginally planned to be nearer the sea, in Festningsgaten with a small tower in the centre..           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Vi ser fra Baneheia mot sjøen: Det var et lite fjell der hvor Vindmølle-restauranten nå ligger, og torget ble lagt mellom dette og kirken.
Den gang sprengte man ikke bort fjell.


- A view from Baneheia looking towards the sea. There was then a rocky knoll where the Vindmølle lies today and the square was designed to lie between the knoll and the church 

In those days rocky outlets were nor blasted away..


           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Fremdeles frem til 1830, sto et halvt kvartal ubebygd, mot høyre på kartet, og ventet på den kirken som aldri kom.

 Up to 1830 half ot the town was yet to be buildt out, with the right hand section of the map still waiting for a church which was never to be ¨built.         Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Byen på midten av 1700-tallet, på kartet pyntet opp med hager som nok ikke fantes. Kvartalene lengst fra sjøen hadde vel ennå mer preg av små bondegårder.

The town in the mid-18th century, on a map decorated by gardens which in fact never existed. The  blocks furthest away from the sea wre more characterised as small farmsteads.


           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Kirken var det sentrale, med stor kirkegård omkring. Faktisk måtte Kirkegaten ta en sving inn på torget for å komme utenom.

The centrally situated church was surrounded by a churchyard. In fact Kirkegaten had to take a detour into the town square to get round.


           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Øverst mot høyre biskopens og stiftamtmannens boliger.
Ytterst på Tangen Borgerbevebningens kanonstillinger.


Upper right the residences of the bishop and the county dignitary. At the outer side of Tangen fortified cannon  positions.


         Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Samme område nærmere: Øverst litt mot høyre Bispeboligen, og under Stiftamtmannens ruvende bolig, sannsynligvis nokså realistisk fremstil, om enn i eiendommelig perspektiv og fargelegging.

Closer details; Slightly upper to the tight the bishop's residence and beneath the imposing residence of the county dignitary probably realistically presented in perspective and in colour.           Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Fra tidlig på 1800-tallet sto husene tett i tett, gavl mot gavl.

From the early nineteenth century the houses were hudled together gable to gable


         Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Christiansholm festning lå på en virkelig holme, med en nærmere 100 m lang gangbro inn til Retrenchementet.

The Christiansholm fortress was actually sited on an a rocky island  with an almost 100 meter pedestrian bridge in to the Retrenchmment. 

     Neste side

                Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,