Kristiansand Frikirke

Historiske glimt

ved Tor Tønnessen

Mai 2006

 

Tilbake til Startsiden
Klikk på side    2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,  
                                                                       

Side 1: Starten og den gamle kirkebygningen.
Side 2: Ny kirkebygning. De første forstanderne.
Side 3: Forstandere fortsatt. Menighetsplanting.
Side 4: Hjelpeforstandere. Barnearbeid.
Side 5: Ungdomsarbeid.
Side 6: Sang og musikk.
Side 7: Sang og musikk fortsatt.
Side 8: Sang og musikk fortsatt. Menighet og misjon.

Side 9: Menighet og misjon fortsatt. - Kilder.

Side 1 

STARTEN OG DEN GAMLE KIRKEBYGNINGEN

Denne billedserien tar for seg sporadiske glimt i bilder av historien til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand menighet. Den er langt fra fullstendig, og går ikke i dybden, men består av elementer som har dukket opp på en forholdsvis lettvint måte. Mange personer som opp gjennom årene har gjort en formidabel innsats i menigheten kunne fortjene å nevnes. Men i denne serien har vi bare kunnet trekke frem enkelte av dem, uten forkleinelse for de andre. Mange, som kjenner menighetens historie, vil derfor savne mye. Serien baserer seg hovedsakelig på en bildeutstilling som ble montert i kirken i forbindelse med menighetens 125-års jubileum høsten 2002. Det var den gang tenkt som en engangsforetéelse. Mange opplysninger om bildene, som delvis var utlånt av forskjellige personer, ble ikke ivaretatt ved demonteringen. Derfor mangler opplysninger, for enkelte bilders vedkommende, i denne presentasjonen. De bakenforliggende årsaker til at kirkesamfunnet Frikirken ble dannet kan du lese om på Frikirkens egne nettsider: www.frikirken.no og www.krsandfrikirke.no . Der kan du også finne informasjon om Frikirken i dag. - Har du kommentarer, korreksjoner, interessante bilder, bilder med samme motiv som de viste, men med bedre kvalitet? Ta kontakt med Tor Tønnessen. E-post: tortoe2@online.no

 

                                                                                                                      
 
 

  Foto: Tor Tønnessen

1-001. Frikirkens bygninger i dag. Tollbodgt. 66 og 64. Kirken til venstre. I bygget til høyre disponerer menigheten 1. og 2. etasje. Resten er selveierleiligheter. I første etasje finner vi "Fricafé" og i 2. etasje menighetens kontorer.

 

Hvordan startet så det hele?

   

-

Fra Frikirkens søndagsskoles jubileumsskrift 1974

1-002. En orientering om den spede begynnelse i Hotel Britannia i 1874. Det var søndagsskolen som var starten. Etter hvert kom Marius Giverholt med i søndagsskolearbeidet. Søndagsskolen hadde i den første tiden en omflakkende tilværelse, og den vokste seg snart så stor at den måtte ha eget lokale. Etter hvert kunne de planlegge et kirkebygg i Tollbodgt. 66. Utpå året 1877 kom Giverholt i forbindelse med frikirkemenigheten i Arendal. Giverholt og hans venner besluttet da å danne den første evangelisk-lutherske frimenighet i Kristiansand. Den ble konstituert 23. september 1877. Kirkebygget ble tatt i bruk 7. oktober, men var ikke helt ferdig før 28. oktober da man holdt nattverd for første gang og søndagsskolen flyttet inn. 1877 regnes derfor som grunnleggingsår for Kristiansand Frikirke. Marius Giverholt ble menighetens første forstander. Hans barnebarn, Dag Giverholt, skrev en artikkel i Frikirkens organ "Budbæreren" 4. mai 1974, i forbindelse med søndagsskolens 100-års jubileum samme år. Den gir et godt og mer detaljert innblikk i starten. Dersom du ønsker å lese artikkelen, kan du klikke her.


 


- 

 Foto: Tor Tønnessen 1957

1-003. Og slik så da Frikirken ut i Tollbodgatens gatebilde fra 1877 og frem til 1964, da den ble revet. Fædrelandsvennen, det nye bladet i byen, skrøt svært av bygget (Les om dette i Dag Giverholts artikkel): "Bygningen, der er holdt i en stilart hvori gotikken spiller hovedrollen, gjør et godt inntrykk og er især i det indre arrangement overmåte heldig.". Til høyre for kirken ligger forstanderboligen, senere vaktmesterbolig. Nabobygget til venstre ble kjøpt av menigheten og innlemmet i tomten da man skulle bygge ny kirke i 1960-årene.

 

.

-


 

           Fra Frikirkens arkiv. Fotograf og eier ukjent

1-004. Her er det eldste bildet av "Det indre arrangement" som jeg har kommet over. Det kan synes som om kirken her blir brukt til en privat sammenkomst. Nisjen i bakgrunnen var ikke med da kirken ble bygget. Her var det bare en rett vegg med talerstol midt foran. Nisjen kom i 1929, og det ble bygget kjøkken i underetasjen. Man aktet å flytte orgelet fra orgelgalleriet og ned i nisjen. Dørene på hver side av podiet fører til trapper ned til kjøkkenet. Under kirken for øvrig var det stort sett vedkjeller med kjellerlem nær ovnene.

- 

           Tegning: Tor Tønnessen 1981

1-005. I forbindelse med at kirken fikk nytt orgel i 1982, ble det laget et festskrift om orglene i kirken. Det første orgelet kom i 1914 og ble plassert på "Orgelgalleriet". Men da man ikke hadde fotografier av dette, ble undertegnede bedt om å lage denne tegningen etter forklaring av de eldre som husket hvordan orgelet tok seg ut der. Orgelet var bygget ved A. Landrogs Orgelfabrik i Haugesund og hadde 8 stemmer. De to vinduene i bakgrunnen vender ut mot Tollbodgaten. Også her fremgår at "især er det indre arrangement overmåte heldig."

 

           Fra Frikirkens arkiv. Foto: Fotomagasinet

1-006. Av dette bildet får vi et inntrykk av hvordan "Plattformen", som podiet ble kalt, så ut etter at orgelet ble flyttet dit i 1929. Orgelet fikk da noen spissbuer på toppen, og i begynnelsen av 1930-årene elektrisk pumpe. Det framgår at når menighetens kor slo seg sammen til felleskor med orkester i forbindelse med Ungdomsforeningens 50-års jubileum i 1946, var det svært trangt om plassen på plattformen.-           Foto: Tor Tønnessen

1-007. På grunn av behovet for større plass til korene, ble plattformen bygget om og utvidet en gang på 1950-tallet slik dette bildet viser. De to kjøkkentrappene ned til kjelleren ble innlemmet i plattformen, og lysstoffrør var blitt moderne. Orgelet ble malt blått. I 1964 var tiden ute for den gamle kirken. Det ble besluttet å bygge ny Frikirke. De følgende bildene er tatt på den siste festen i kirken 23. august 1964. Dagen etter startet rivingen på dugnad.-           Foto: Tor Tønnessen

     

1-008. "Orgelgalleriet", eller "Midtgalleriet"

-            Foto: Tor Tønnessen

1-009. Hovedsalen, med foldedøren åpen inn til "Lilleværelset" i bakgrunnen under orgelgalleriet.-           Foto: Tor Tønnessen

1-010. "Bygalleriet". Det galleriet som vendte mot bysiden av salen, ut mot forstanderboligen.-           Foto: Tor Tønnessen

1-011. Under "Bygalleriet"-           Foto: Tor Tønnessen

1-012. "Lundsgalleriet". Det galleriet som vendte mot Lundsiden av salen

-            Foto: Tor Tønnessen

1-013. Under "Lundsgalleriet"


-            Foto: Tor Tønnessen

1-014. Den gamle Frikirken idet den står for fall i august 1964. Bygningene på begge sider av kirken er allerede revet.-             Fra "Festskrift til kirkeinnvielsen i 1966"

1-015. Her noen bilder fra rivingsdugnaden.-
          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side  1,    2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,