Havnen 


                                                                                                                                                               Klikk til side 2,   3,   4,   5,   6,   7,   8

                                                                                                                    Tilbake til Start


Tekstene er laget i samarbeid med Vest-Agder Fylkesmuseum, 
og bildene gjengis med museets tillatelse. 

Web-arbeid og tekstutforming: Torvald Slettebø

English vertion: Derek Murphy


 

 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5013

Kristiansand sett fra Bellevue etter at kirken var ferdig 1885, og før brannen 1892. I forgrunnen Paviljongen og KMV . Til venstre Grimsbekkens utløp, og begynnelsen på "Gamle Flekkerøvei".
I midten til venstre: Opplagsområde for tømmer og skipsfart. Her kom jernbanestasjonsområdet. Vesterveien nederst til venstre.


Kristiansand taken from Bellevue after the cathedral was completed in 1885 and before the town fire of 1892. In the foreground the Pavilion and the KMV yards To the left the outlet of the Grimsbekken stream and the starting point of the old road to Flekkerøy – “Gamle Flekkerøvei” In the left centre of the picture the storage yards for timber and shipping. It was here the railway yards were developed. Vesterveien down to the left.


 Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5013 utsn.

Utsnitt av forrige bilde: KMV begynte her i 1850-årene. Midt i bildet: Vedlikeholdsarbeid på seglskute, fra arbeidsflåte. Unionsmerke i flagget.
I bakgrunnen "Hampa", der man losset hamp til Reperbanen.

Close-up of the previous picture. The KMV shipbuilding yards were started here in the 1850s. In the centre of the picture: maintenance work on a sailing vessel from a raft. The Union emblem on the flag.In the background “Hampa” where hemp cargo for the Reperbanen was unloaded.

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5190

Vesterhavnen ca 1915.  Setesdalsbanens havnespor.

The western harbour – ”Vesterhavnen
" - around 1915. The tracks of the Setesdal railway in the harbour. 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5190 utsn.

Utsnitt av forrige bilde: Hånden til lua, i ærbødighet for de de store, som også hilser tilbake. Passasjerer på vei til kystbåten. Ennå reiser man sjøveien.

Close-up of the previous picture. Doffing caps to dignitaries who return the complement. Passengers on their way to the coastal steamer. Journeys are still made by sea.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5009

Mellom Lagmannsholmen og byen, nedenfor dagens Caledonien hotell. Fiskebrygga utenfor bildet til høyre.
Helt til venstre patrisierhus i Vestre Strandgate.

Between Langmannsholmen and the town, down from the present Caledonien Hotel. The fish market just off the picture to the right. To the far left an elegant house in Vestre Strandgate.

 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5009 utsn.

Utsnitt.
Lasting og lossing. Og dessuten reparasjonsarbeid og vedlikehold. Det lå flere skipsverft her.


Close-up. Loading and unloading cargo as well as repairs and maintenance. There were a number of ship yards here.


 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5027

Kristiansand mellom 1885 og 1892. Midt på bildet går broen "Thygesons Minde" fra byen over til Lahelle. Den sto ferdig i 1810. Den store bygningen er Tugt- og manefakturhuset, senere lærerskolen, som ble bygd i 1807. Opprinnelig pillarbru til høyre. Gjenoppbygd bruspenn til høyre, etter at flomtømmer hadde revet med seg de gamle.

Kristiansand some time between 1885 and 1892. In the centre of the picture the “Thygesons Minde” bridge from the town to Lahelle. It dates from 1810. The large building is the prison workshop, later college of education, which was built in 1807.The orginal bridge pillars to the right. The rebuilt new bridge span to the right after flood waters had swept away the old.
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5027 utsn.

Seminarbygningen ble revet for å gi plass til yrkesskkolens første byggetrinn.  Det lave vinkelbygget mot Elvegata ble brent, som øvingsobjekt for brannvesenet.
Bygningen helt til venstre ble eid av industribyggeren Robert Major.

The teacher training seminar building was demolished to make room for the first stage of building a technical college. The low angular building facing Elvegata was burned down as a fire exercise.

 The building to the extreme left was owned by a local industrial developer, Robert Major.
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5027 utsn.

Utsnitt

Close-up section.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5029

Kristiansand sett fra Hamreheia. Brannrøyk over byen, etter brannen i 1892.

Kristiansand taken from Hamreheia. A smoky haze over the town from the fire of 1892.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5029 utsn.

Murene etter de kanonbåt-nausatene.  De ble visstnok revet allerede før brannen?  Militære branntomter i bakgrunnen. Stiftamtmannen bodde i hjørnehuset som sto på sørsiden av Markensgaten (=Brogaten) og Elvegaten.

The derelict walls from the gunboat slipways. In all probablitiy they were demolished prior to the fire? The burned out ruins on the military site. The diocesan dignitary lived in the corner house standing on the south side of Dronningensgate – “Brogaten” – and Elvegaten. 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5036 

Vesterhavnen sett fra Langmannsholmen mellom 1885 og 1892. Saluttkanoner.

The western harbour taken from Langmannsholmen between 1885 and 1892. The salute guns.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  66

Sett fra Øvre Fergeleie, mo Lahelle. Heisebru, for relativt smale skuter. Høyre del av brua ble senere revet bort av flom-tønner.

Taken from Øvre Fergeleie towards Lahelle. The hoist bridge for relatively small vessels. The right side of the bridge was later swept away by flood waters.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5189

Vesterhavnen 1920 årene, Vestre Strandgate utenfor bildet til høyre. Ekspedisjon for Den Norske Amerikalinje.

The western harbour from the 1920s, with Vestre Starndgate just off the picture to the right. The offices of the “Norske Amerika” line.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5189 utsn.

Kanskje skipsreder og grosserer, som tar en en tur på havnen for å ta i øyesyn ankomne varepartier. Havneområdet var byens økonomiske sentrum.

Perhaps a ship owner and a wholesaler taking a stroll along the harbour front to spot the arrival of new cargo. The harbour front was the business centre of the town.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5191

Ny reklame for den nye tid: Allerede amerikansk/engelsk språk, og olje.
Havnen nedenfor Skippergata. Ernst hotell helt til høyre.


New adverts for a new age.
Already British/American English, and oil. The harbour front down from Skippergata. The Ernest Hotel to the extreme right
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5091 utsn.

Bygningene i forgrunnen til høyre sto til etter 1960.
Reisende nettopp ankommet med rutebåte.

The buildings in the foreground were still standing as late as 1960. Travellers just arrived by a coastal ferry.

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr.  5091 utsn.

Utsnitt

Close-upVest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 

 

 
              Tilbake til "Gamle bilder"                  Neste side
 
              Klikk til side    2,   3,   4,   5,   6,   7,   8